Phân tích - Nhận định

7 loại đất không thể tách thửa bạn cần biết để tránh rủi ro

Tách thửa đất là tiến độ phân chia quyền sử dụng đất từ người thay mặt đứng tên vào sổ đỏ chính chủ mang lại một hoặc nhiều người khác. Yêu cầu này khá phổ cập lúc bấy giờ, vì thế người dân cần nắm vững điều kiện kèm theo tách thửa đất, một số trong những loại đất không được phép tách thửa để tránh rủi ro.
  • Tách, hợp thửa đất phải tương thích thiết kế sử dụng đất của địa phương
  • Nhà đất 24h: Siết chặt quy định tách thửa đất nông nghiệp

Mục Lục

Điều kiện để được tách thửa

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, để được tách thửa khi chuyển nhượng ủy quyền, tặng mang lại cần có đủ nhiều điều kiện kèm theo sau:

(1) Có Giấy chứng nhận.

(2) Đất không có tranh chấp.

(3) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo an toàn thi hành án.

(4) Đất còn thời hạn sử dụng.

(5) Thửa đất thỏa mãn nhu cầu được điều kiện kèm theo về diện tích quy hoạnh và kích thước chiều cạnh tối thiểu theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân nhiều tỉnh, thành.

Lưu ý: Khái niệm một số trong những tỉnh, thành điều kiện kèm theo tách thửa không bắt buộc phải có sổ đỏ chính chủ, sổ hồng (chỉ cần có đủ điều kiện kèm theo cung cấp Sổ đỏ chính chủ, Sổ hồng). Nghĩa là ngay cả những lúc thửa đất đó không được cung cấp Sổ đỏ chính chủ, Sổ hồng vẫn được phép tách thửa nếu như đủ điều kiện kèm theo được cung cấp sổ, ví dụ điển hình như tỉnh Bắc Kạn.

Dưới đây là chi tiết 7 loại đất không thể tách thửa.

Đất không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa

Diện tích quy hoạnh tối thiểu là diện tích quy hoạnh mà thửa đất mới tạo ra và thửa đất còn sót lại sau khoản thời gian tách thửa không được nhỏ rộng (có cả trường hợp hợp thửa với thửa đất liền kề).

Điều kiện kèm theo thứ nhất để được tách thửa cần phải thỏa mãn nhu cầu đó là đủ điều kiện kèm theo về diện tích quy hoạnh, kích thước tối thiểu theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Đấy là điều kiện kèm theo được áp dụng khái niệm tổng thể nhiều tỉnh thành và nhiều loại đất. Vì thế, việc thửa đất không thỏa mãn nhu cầu được điều kiện kèm theo về diện tích quy hoạnh và kích thước tối thiểu tiếp tục không được phép tách thửa.

Đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng

Theo quy định Khoản 15, Điều 3 của Luật Đất đai năm trước đó thì ĐK đất đai, nhà ở, tài sản khác nối liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác nối liền với đất và quyền quản lý và vận hành đất khái niệm một thửa đất vào hồ nước sơ địa chính.

Theo quy định trên Khoản 9, Điều 3 của Luật Đất đai năm trước đó thì Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho những người đang được sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, mang lại thuê đất trải qua việc cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với đất lần đầu khái niệm thửa đất xác lập.

Như vậy, chỉ khi được cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thì người tiêu dùng đất mới có không thiếu nhiều quyền năng của người tiêu dùng đất trong số đó có nhiều quyền cộng đồng quy định trên Điều 166 và nhiều quyền tương quan tới chuyển quyền sử dụng đất như quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, mang lại thuê, mang lại thuê lại, thừa kế, tặng mang lại, thế chấp vay vốn, góp vốn quyền sử dụng đất (xuất hiện tại nhiều nhu cầu về chia tách thửa đất).

Khi thửa đất gốc không được cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thì bạn không đủ điều kiện kèm theo tách thửa để chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Đất đang có tranh chấp

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định đất đang được có tranh chấp không được phép chuyển nhượng ủy quyền (thể hiện tại ở đơn giải quyết và xử lý tranh chấp đất đai).

Ngoài ra, trên Quyết định hành động về điều kiện kèm theo tách thửa của Ủy Ban Nhân Dân một số trong những tỉnh, thành cũng quy định rõ đất không có tranh chấp mới được tách thửa. Vì thế, đất có tranh chấp tiếp tục không đủ điều kiện kèm theo tách thửa.

Đất hết thời hạn sử dụng

Điều kiện kèm theo này được áp dụng với loại đất sử dụng có thời hạn như đất nông nghiệp, đất thương mại phục vụ…

Khi đất không còn vào thời hạn sử dụng (hết thời hạn sử dụng đất) thì người tiêu dùng đất không được tiến hành nhiều quyền chuyển nhượng ủy quyền, tặng mang lại, thế chấp vay vốn,…(theo Điều 188 Luật Đất đai).

Như vậy, nếu như đất hết thời hạn sử dụng cũng không được phép tách thửa.

Đất có quyền sử dụng đang bị kê biên

Cũng theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, trường hợp quyền sử dụng đất bị kê biên để đảm bảo an toàn thi hành án thì không được chuyển nhượng ủy quyền, tặng mang lại, thế chấp vay vốn…

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 111 Luật Thi hành ánh dân sự 2008, khi kê biên quyền sử dụng đất, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang được quản lý và vận hành sách vở và giấy tờ về quyền sử dụng đất phải nộp nhiều sách vở và giấy tờ đó mang lại cơ quan thi hành dân sự.

Vì thế, không có sổ đỏ chính chủ để tổ chức làm thủ tục tách thửa.

Đất đang trong diện quy hoạch

Theo quy định trên Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bổ sung cập nhật bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những Điều của 37 Luật có tương quan tới thiết kế 2018 quy định về Tiến hành thiết kế, kế hoạch sử dụng đất như sau:

– Trường hợp thiết kế sử dụng đất sẽ được đưa ra mà không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cung cấp huyện thì người tiêu dùng đất được tiếp tục sử dụng và được tiến hành nhiều quyền của người tiêu dùng đất theo quy định của pháp lý

– Trường hợp sẽ có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cung cấp huyện thì người tiêu dùng đất vào khu vực phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và tịch thu đất theo kế hoạch được tiếp tục tiến hành nhiều quyền của người tiêu dùng đất nhưng không được xây mới nhà ở, dự án công trình, trồng cây nhiều năm; nếu như người tiêu dùng đất có nhu cầu cải tạo nên, thay thế nhà ở, dự án công trình hiện tại có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền mang lại phép theo quy định của pháp lý.

Như vậy, chỉ được tiến hành quyền tách thửa đất vào trường hợp đất sẽ được đưa ra mà không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cung cấp huyện.

Khi có nhu cầu tách thửa, người dân tới phòng Tài nguyên huyện để hỏi về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của diện tích quy hoạnh đất thiết kế, nếu như không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì bạn nộp hồ nước sơ kiến nghị tách thửa trên Văn phòng ĐK đất đai cung cấp huyện nơi có đất

Đất đã có thông báo thu hồi

Theo Điều 67 Luật Đất đai 2013, trước lúc có quyết định hành động tịch thu đất thì người dân sẽ tiến hành cơ quan Nhà nước gửi thông tin tịch thu đất, chậm nhất là 90 ngày khái niệm đất nông nghiệp và chậm nhất là 180 ngày khái niệm đất phi nông nghiệp.

Thông tin tịch thu đất được gửi tới cho những người có đất bị tịch thu. Khi có thông tin tịch thu đất thì cơ quan nhà nước tiếp tục từ chối hồ nước sơ kiến nghị tách thửa của người tiêu dùng đất.

Ngoài ra, trên một số trong những tỉnh, thành để ngăn ngừa tình trạng sốt đất, cơ quan tính năng tiếp tục có thông tin tạm ngừng thủ tục tách thửa, bạn cần lưu ý tìm hiểu kỹ. Tuy vậy, việc tạm ngừng thủ tục tách thửa là giải pháp trong thời điểm tạm thời nhằm thêm phần ngăn ngừa tình trạng sốt đất và không cấm tách thửa vào thời hạn dài.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button