Bắc Giang duyệt quy hoạch thêm 2 khu dân cư hơn 35ha

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt quy hoạch cụ thể xây dựng dựng tỷ trọng 1/500 khái niệm hai khu dân cư trên địa phận, tổng quy hoạch hơn 35ha.
  • Bắc Giang xuất hiện thêm khu công nghiệp hơn 40ha trên Yên Dũng
  • Sắp xuất hiện thêm khu công nghiệp 360ha trên Bắc Giang

Rõ ràng, Khu dân cư cụm xã Chu Điện – Bảo Đài, huyện Lục Nam, với phía Bắc giáp ruộng canh tác xã Bảo Đài; phía Nam giáp QL37; phía Đông giáp ruộng canh tác và khu dân cư thực trạng xã Bảo Đài; phía Tây giáp doanh trại quân đội và khu dân cư thực trạng xã Bảo Đài.

Quy mô diện tích quy hoạnh phân tích lập quy hoạch tầm 20,14ha. Quy mô dân số tầm 1.680 người.

Nơi quy hoạch xuất hiện tính chất là khu dân cư mới, xây dựng dựng đồng nhất hạ tầng kỹ thuật và tiến bộ, thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu sinh sống của nhân dân xã Chu Điện và khu vực lân cận.

Tiếp theo đó là Khu dân cư trên thôn Đầu và thôn Cầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên với phía Bắc giáp ruộng trồng lúa và ao hồ nước thôn Đầu, thôn Cầu, xã Tự Lạn; phía Nam và Đông giáp khu dân cư thôn Cầu, xã Tự Lạn; phía Tây giáp khu dân cư thôn Đầu, xã Tự Lạn.

Quy mô diện tích quy hoạnh phân tích lập quy hoạch tầm 15,17ha. Quy mô dân số vào khu vực lập quy hoạch tầm 2.180 người.

Tính chất khu vực quy hoạch là khu dân cư mới và những dự án công trình công cộng cung cấp nhóm nhà tại được góp vốn đầu tư xây dựng dựng đồng nhất về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, xuất hiện kiến trúc cảnh sắc đẹp.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage