Bình Định chính thức chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị gần 5.300 tỷ đồng

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 202/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát.
  • Năm 2023, Bình Định lôi kéo triển khai đầu tư 250 dự án nhà sinh sống

Từ đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định chấp thuận Liên danh Công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Tập đoàn lớn Thương mại Tuấn Dung, Công ty lớn CP Đầu tư BDS Đông Đô – BQP, Công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại và Tăng trưởng Công nghệ tiên tiến Hoàng Thành là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và phượt An Quang, huyện Phù Cát sẽ được chấp thuận công ty trương đầu tư trên Quyết định hành động chấp thuận công ty trương đầu tư số 3515/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 27/10/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

Dự án Khu đô thị và phượt An Quang, huyện Phù Cát xuất hiện tổng vốn đầu tư rộng 5.228 tỷ đồng. Trong số đó, vốn góp của nhà đầu tư tầm 1.046 tỷ đồng và nguồn vốn kêu gọi tầm 4.183 tỷ đồng.

Vào số 1.046 tỷ đồng nguồn góp của nhà đầu tư, Công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Tập đoàn lớn Thương mại Tuấn Dung góp 65% tiền mặt; Công ty lớn CP Đầu tư BDS Đông Đô – BQP góp 15% tiền mặt; Công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại và Tăng trưởng Công nghệ tiên tiến Hoàng Thành góp 20% tiền mặt.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định quy định việc đầu tư hoàn thành xong toàn cảnh dự án không thật 72 tháng kể từ thời điểm ngày Hợp đồng thực hiện dự án xuất hiện hiệu lực thực thi hoặc Nhà đầu tư được công nhận làm Nhà đầu tư dự án.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Phù Cát phụ trách phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt phẳng chính thức và thông tin mang lại nhà đầu tư thực hiện việc nộp giá chỉ trị bồi thường, giải phóng mặt phẳng theo quy định.

Sở Tài chính phụ trách công ty trì, phối phù hợp với Ủy Ban Nhân Dân huyện Phù Cát và những đơn vị tương quan tính toán, xác lập nhiều khoản trách nhiệm tài chính theo quy định.

Nhà đầu tư phụ trách tuân thủ Đồ án xây dựng cụ thể xây dựng dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và phượt An Quang, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt trên Quyết định hành động số 2551/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 12/8/2022.

Tuy vậy tuy nhiên với đó thực hiện dự án đúng tiềm năng, quy mô, tiến độ và nhiều khẳng định vào hồ nước sơ ĐK thực hiện dự án; triển khai vừa đủ nhiều thủ tục về đầu tư, khu đất đai, xây dựng dựng, bảo vệ thiên nhiên môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn và đáng tin cậy lao động và nhiều quy định khác xuất hiện tương quan theo quy định;…

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage