Bình Định quy hoạch thêm gần 500 ha đất ở cho thị xã An Nhơn

Theo quy hoạch sử dụng đất vừa mới được phê duyệt, tới năm 2030 diện tích quy hoạnh đất ở trên thị xã An Nhơn được kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm gần 500 ha.
  • Bình Định sắp xuất hiện trung tâm công nghệ tiên tiến rộng 2.000 tỷ việt nam đồng trên Quy Nhơn
  • Nguồn cung cấp dự án Bất Động Sản nhà đất Bình Định tiếp tục tăng trưởng ra sao vào năm 2023?

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định vừa phát hành Quyết định hành động số 268/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn thời kỳ 2021-2030.

Từ đó, quy hoạch sử dụng đất tới năm 2030, diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp trên địa phận thị xã An Nhơn tầm 15.913 ha (tình trạng năm 2020 tầm 17.295 ha); diện tích quy hoạnh đất phi nông nghiệp tầm 7.682 ha (tình trạng năm 2020 tầm 6.174ha); diện tích quy hoạnh đất không sử dụng tầm 855 ha (tình trạng năm 2020 tầm 981 ha).

Vào số diện tích quy hoạnh đất phi nông nghiệp được kiểm soát và điều chỉnh tăng nêu trên, diện tích quy hoạnh đất ở trên đô thị được kiểm soát và điều chỉnh tăng từ 524 ha (năm 2020) lên 853 ha (năm 2030); diện tích quy hoạnh đất ở trên vùng quê được kiểm soát và điều chỉnh tăng từ 598 ha (năm 2020) lên tầm 740 ha (năm 2030); diện tích quy hoạnh đất thương mại, phục vụ được kiểm soát và điều chỉnh tăng mạnh từ 28 ha (năm 2020) lên 168 ha (năm 2030);…

Ủy Ban Nhân Dân thị xã An Nhơn xuất hiện trách nhiệm tổ chức triển khai công bố công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo như đúng quy định của pháp lý về đất đai; xây dựng dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm tương thích với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 sẽ phê duyệt.

Không chỉ có vậy thực thi tịch thu đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất theo như đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ được duyệt.

Vào thời hạn Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 không được Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê duyệt, Ủy Ban Nhân Dân thị xã An Nhơn chịu nhiệm việc thực thi những công trình xây dựng, dự án Bất Động Sản phải đáp ứng tuân thủ những chỉ tiêu sử dụng đất Ủy Ban Nhân Dân tỉnh sẽ phân chia.

Sau thời điểm Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt, Ủy Ban Nhân Dân thị xã An Nhơn thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật cho tương thích với Quy hoạch tỉnh

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage