Bình Định quy hoạch thêm hơn 1.700 ha đất ở cho thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát

Theo quy hoạch sử dụng đất tới năm 2030, diện tích quy hoạnh đất ở trên huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn tiếp tục tăng thêm hơn 1.700 ha so với tình trạng.
  • Năm 2023, Bình Định lôi kéo triển khai góp vốn đầu tư 250 Dự Án BĐS nhà ở
  • Bình Định quy hoạch thêm ngay 500 ha đất ở cho thị xã An Nhơn

Rõ ràng, theo quy hoạch sử dụng đất tới năm 2030, thị xã Hoài Nhơn xuất hiện 42.087 ha đất tự nhiên. Trong số đó xuất hiện 31.764 ha đất nông nghiệp, 10.089 ha đất phi nông nghiệp và 233 ha đất không sử dụng.

Rõ ràng, diện tích quy hoạnh đất phi nông nghiệp được kiểm soát và điều chỉnh tăng mạnh từ 6.881 ha (năm 2020) lên 10.089 ha (năm 2030).

Trong số đó, diện tích quy hoạnh đất ở vùng quê trên thị xã Hoài Nhơn được kiểm soát và điều chỉnh tăng từ 464 ha (năm 2020) lên 734 ha (năm 2030) và diện tích quy hoạnh đất ở đô thị được kiểm soát và điều chỉnh tăng mạnh từ một.269 ha (năm 2020) lên 1.750 ha (năm 2030).

Cũng theo quy hoạch vừa mới được duyệt, diện tích quy hoạnh đất thương mại phục vụ được kiểm soát và điều chỉnh tăng từ 8 ha (năm 2020) lên 185 ha (năm 2030); diện tích quy hoạnh đất cụm công nghiệp được kiểm soát và điều chỉnh tăng từ 233 ha (năm 2020) lên 587 ha (2030).

Tương tự, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định cũng vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát thời kỳ 2021-2030.

Từ đó, quy hoạch sử dụng đất tới năm 2030, huyện Phù Cát xuất hiện 68.071 ha đất tự nhiên. Trong số đó xuất hiện 53.409 ha đất nông nghiệp, 12.959 ha đất phi nông nghiệp và 1.703 ha đất không sử dụng.

Rõ ràng, diện tích quy hoạnh đất phi nông nghiệp được kiểm soát và điều chỉnh tăng mạnh từ 10.264 ha (tình trạng) lên 12.959 ha (năm 2030), tăng tầm 2.695 ha.

Vào 2.695 ha nêu trên, diện tích quy hoạnh đất ở trên Bình Định tới năm 2030 tăng 968,53 ha so với tình trạng. Trong số đó diện tích quy hoạnh đất ở vùng quê được kiểm soát và điều chỉnh tăng mạnh từ một.191 ha (tình trạng) lên 2.057 ha (năm 2030).

Cũng theo quy hoạch vừa mới được duyệt, diện tích quy hoạnh đất thương mại phục vụ được kiểm soát và điều chỉnh tăng mạnh từ 310 ha (tình trạng) lên 1.023 ha (năm 2030).

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage