Bình Định sắp có thêm nhiều dự án khu dân cư, đô thị mới tại thị xã An Nhơn

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định vừa phê duyệt trọng trách xây dựng cụ thể xây dựng dựng tỷ trọng 1/500 Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn và Khu dân cư – Thương mại – Thương Mại & Dịch Vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.
  • Hé lộ list những dự án BDS sẽ tiến hành Bình Định triển khai, lôi kéo góp vốn đầu tư vào năm 2023

Từ đó, tại Quyết định hành động số 4451/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định phê duyệt trọng trách xây dựng cụ thể xây dựng dựng tỷ trọng 1/500 Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn có diện tích quy hoạnh 100.016m2.

Khu đất nền lập xây dựng tại khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, có ranh giới phía Bắc giáp ruộng lúa; phía Nam giáp khu dân cư thực trạng; phía Đông giáp ruộng lúa; phía Tây giáp khu dân cư Đông Bàn Thành.

Tính chất và tính năng xây dựng xác lập, xây dựng khu dân cư đồng nhất, tiến bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo ra nên khu dân cư đô thị phục vụ, thương mại, dân cư liên vùng nhằm rõ ràng hóa xây dựng phân khu sẽ được phê duyệt. Đồng thời, làm hạ tầng sở dĩ vận hành xây dựng, vận hành góp vốn đầu tư xây dựng dựng theo xây dựng.

Ngoài ra, tại Quyết định hành động số 4450/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định cũng phê duyệt trọng trách xây dựng cụ thể xây dựng dựng tỷ trọng 1/500 Khu dân cư – Thương mại – Thương Mại & Dịch Vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, với diện tích quy hoạnh 100.360m2.

Khu đất nền lập xây dựng tại khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, có ranh giới phía Bắc giáp ranh dự án Khu đô thị thương mại – phục vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo; phía Nam giáp khu đất ruộng lúa; phía Đông giáp đường tránh Quốc lộ 1A; phía Tây giáp ranh dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 4.

Việc lập xây dựng nhằm cụ thể hóa đồ án xây dựng phân khu sẽ được phê duyệt, xây dựng xây dựng dựng Khu dân cư – Thương mại – Thương Mại & Dịch Vụ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn đồng nhất, tiến bộ về hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới hệ thống đường giao thông vận tải,…tạo ra nên khu dân cư đô thị, phục vụ, thương mại, dân cư liên vùng.

Vào một diễn biến có tương quan, ngày 2/12/2022, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định sẽ giải trình và ý kiến đề xuất Sở Nội vụ tâm điểm xem xét, thống nhất nhà trương xây dựng những phường thuộc thị xã An Nhơn và xây dựng TP.HCM An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định cho thấy, việc xây dựng những phường thuộc thị xã An Nhơn và xây dựng TP.HCM An Nhơn, tỉnh Bình Định là nguy cấp và thích hợp với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc, đồ án Xây dựng xây dựng dựng vùng tỉnh Bình Định và thực trạng tăng trưởng của thị xã An Nhơn và những xã lúc bấy giờ.

Về phương án xây dựng những phường thuộc thị xã An Nhơn, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định yêu cầu xây dựng 6 phường trên hạ tầng nguyên trạng diện tích quy hoạnh tự nhiên và quy mô dân số của 06 xã Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn An, Nhơn Hậu và Nhơn Phong.

Về phương án xây dựng TP.HCM An Nhơn, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định yêu cầu xây dựng TP.HCM An Nhơn trên hạ tầng nguyên trạng 245 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên và quy mô dân số 180.019 người của thị xã An Nhơn hiện nay có.

Sau khoản thời gian xây dựng những phường thuộc thị xã An Nhơn và xây dựng TP.HCM An Nhơn thuộc tỉnh, Bình Định có 2 TP.HCM, 1 thị xã, 8 huyện; có 159 đơn vị chức năng hành chính cung cấp xã, gồm 110 xã, 38 phường, 11 thị trấn.

Tuy vậy tuy nhiên với đó, TP.HCM An Nhơn có 15 đơn vị chức năng hành chính cung cấp xã, gồm 11 phường Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn An, Nhơn Hậu và Nhơn Phong.

Đồng thời, TP.HCM An Nhơn tiếp tục có 4 xã gồm Nhơn Hạnh, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ và Nhơn Tân.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage