Phân tích - Nhận định

Các quy định và thủ tục chuyển đổi đất vườn sang đất ở cập nhật mới nhất

Hiện nay, có rất nhiều người có nhu cầu chuyển đổi đất vườn sang đất ở. Nhưng có phải trường hợp nào cũng được phép thực hiện? Thủ tục giải quyết ra sao, vào thời gian bao lâu? Và chi phí để chuyển đổi là bao nhiêu tiền? Thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau.

Mục Lục

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở là gì?

Đất vườn là mô hình đất được sử dụng sở dĩ trồng cây nhiều năm hoặc trồng hoa màu. Đất vườn hoàn toàn có thể nằm sát kề hoặc ở và một thửa đất với đất thổ cư. Trên đất vườn quý vị sẽ không còn thể xây nhà ở ở hoặc xây dựng dựng những công trình xây dựng mang ý nghĩa chất khác ngoài việc canh tác, trồng trọt.

Đất ở, hoặc còn gọi là đất thổ cư là đất sở dĩ xây dựng dựng nhà ở và những công trình xây dựng phục vụ mang lại đời sống. Đất ở tất cả đất ở trên vùng quê và đất ở trên khu đô thị.

Theo quy định trên Luật đất đai 2013

“Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”

Như vậy, chuyển đất vườn sang đất ở hoàn toàn có thể là việc thay cho đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất dùng để làm trồng trọt sang đất thổ cư sở dĩ xây nhà ở hoặc những công trình xây dựng phục vụ đời sống khác và phải được cơ quan Nhà nước xuất hiện thẩm quyền mang lại phép.

Điều kiện kèm theo chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Theo một số quy định trên Điều 103 Luật đất đai, đất vườn hoàn toàn có thể xem là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp căn cứ vào mục tiêu tình trạng đang được sử dụng, trừ những trường hợp sẽ được xác định là đất ở trên Điều này.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai về trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan Nhà nước xuất hiện thẩm quyền; và Điều 52 của Luật này về quy định căn cứ mang lại phép chuyển mục tiêu sử dụng đất. Điều kiện kèm theo chuyển đổi đất vườn sang thổ cư là :

 • Thích hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ được cơ quan Nhà nước xuất hiện thẩm quyền phê duyệt.

 • Xuất hiện đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất.

 • Được cơ quan Nhà nước xuất hiện thẩm quyền mang lại phép chuyển mục tiêu sử dụng đất nếu như thuộc một trong những trường hợp quy định trên Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai

Như vậy, căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cung cấp huyện sẽ được phê duyệt và nhu yếu sử dụng đất của người dân mà cơ quan xuất hiện thẩm quyền quyết định mang lại phép hoặc không mang lại phép chuyển mục tiêu sử dụng đất vườn sang đất ở

Hạn mức chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Lúc này pháp lý không quy định hạn mức chuyển mục tiêu sử dụng đất, do vậy trường hợp người tiêu dùng xuất hiện nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng toàn cảnh thửa đất thì cơ quan Nhà nước xuất hiện thẩm quyền tiếp tục xem xét trên hạ tầng quy định pháp lý, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và nhu yếu sử dụng đất mà ra quyết định mang lại phép chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất.

Do vậy, hạn mức chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở không chỉ có căn cứ vào nhu yếu của người tiêu dùng đất mà còn phải phải căn cứ vào nhiều yếu tố tương quan sẽ nêu trên.

Sở dĩ tìm hiểu thêm về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa phương, quý vị hãy dữ thế chủ động liên hệ với Ủy Ban Nhân Dân cung cấp huyện nơi xuất hiện đất sở dĩ được vấn đề cụ thể.

Thủ tục chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở gồm công việc sau : 

Bước 1 : Sẵn sàng hồ nước sơ

Hộ mái ấm gia đình, cá thể muốn chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở cần sẵn sàng 01 bộ hồ nước sơ tất cả :

 • Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất theo mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

 • Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với đất.

 • Đơn ĐK dịch chuyển đất đai, tài sản nối liền với đất theo mẫu số 09 phát hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

 • CMND/CCCD khi nộp hồ nước sơ nếu như xuất hiện yêu cầu.

Bước 2 : Nộp hồ nước sơ 

Nộp hồ nước sơ trên Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường.

Cán bộ tiếp nhận hồ nước sơ tiếp tục kiểm tra, nếu như hồ nước sơ không tương đối đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp tục thông tin và phía dẫn người nộp hồ nước sơ bổ sung cập nhật, hoàn thiện hồ nước sơ vào thời hạn không thật 03 ngày.

Bước 3 : Xử lý hồ nước sơ

Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường xuất hiện trách nhiệm thẩm tra hồ nước sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu yếu chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường phía dẫn người nộp hồ nước sơ triển khai trách nhiệm trung tâm tài chính theo quy định của pháp lý.

Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường trình Ủy Ban Nhân Dân cung cấp huyện quyết định mang lại phép chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường chỉ huy cập nhật, chỉnh lý hạ tầng tài liệu đất đai, hồ nước sơ địa chính.

Người tiêu dùng đất triển khai trách nhiệm trung tâm tài chính.

Bước 4 : Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường trao quyết định mang lại phép chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất mang lại hộ mái ấm gia đình, cá thể sau thời điểm triển khai trách nhiệm trung tâm tài chính.

Mẫu đơn xin chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Sau đây là mẫu đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất theo Thông tư 30, mời quý vị xem thêm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Song lập – Tự do – Niềm hạnh phúc

                                                             

       …, ngày….. tháng …..năm ….

 

ĐƠN (1)………

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (2)……………….

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (3)…………..

2. Vị trí/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

3. Vị trí liên hệ:…………………………………………………………………………………….

4. Khu vực khu vực đất:……………………………………………………………………………………….

5. Diện tích quy hoạnh (mét vuông):……………………………………………………………………………………………

6. Sở dĩ sử dụng vào mục tiêu: (4)………………………………………………………………………….

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………………..

8. Khẳng định sử dụng đất đúng mục tiêu, chấp hành đúng những quy định của pháp lý đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu như xuất hiện) tương đối đầy đủ, đúng hạn;

Các khẳng định khác (nếu như xuất hiện)……………………………………………………………………………….

Người làm đơn

Ký, ghi rõ họ thương hiệu

Sở dĩ tải mẫu đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất, gồm 2 mẫu sở dĩ đơn giản sử dụng vào thực tiễn trợ giúp tiết kiệm chi phí thời hạn, truy cập ngay tiếp sau đây.

>> Mẫu đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất số 1

>> Mẫu đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất số 2

Cơ hội ghi đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất vườn

 1. Ghi rõ đơn xin chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất từ loại đất nào sang loại đất nào. Ở đấy là “ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN SANG ĐẤT Ở”.

 2. Ghi rõ thương hiệu Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xuất hiện thẩm quyền mang lại phép chuyển mục tiêu sử dụng đất.

 • Hộ mái ấm gia đình, cá thể xuất hiện yêu cầu xin chuyển mục tiêu sử dụng đất thì ghi là Ủy Ban Nhân Dân cung cấp huyện nơi xuất hiện đất,

 • Tổ chức triển khai xuất hiện yêu cầu xin chuyển mục tiêu sử dụng đất thì ghi là Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh nơi xuất hiện đất.

 1. Ghi rõ họ, thương hiệu cá thể xin sử dụng đất/cá thể thay mặt mang lại hộ mái ấm gia đình/cá thể thay mặt mang lại tổ chức triển khai; ghi vấn đề về cá thể (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cung cấp Chứng tỏ nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi vấn đề về tổ chức triển khai (Quyết định xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai sự nghiệp/văn bạn dạng công nhận tổ chức triển khai tôn giáo/ĐK kinh doanh thương mại/Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư khái niệm doanh nghiệp/tổ chức triển khai kinh tế tài chính…).

 2. Ghi mục tiêu sử dụng đất sau thời điểm được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở

túi tiền chuyển đổi đất vườn sang đất ở bao nhiêu tiền? Xuất hiện phải đóng góp thuế chuyển đổi đất vườn sang đất ở không?

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP khi chuyển đất vườn sang đất) ở hoàn toàn có thể xẩy ra hai trường hợp và tiền sử dụng đất ở từng trường hợp là không giống nhau.

Trường hợp 1 : Chuyển từ đất vườn vào cùng thửa đất xuất hiện nhà ở

Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá chỉ ở với tiền sử dụng đất tính theo giá chỉ đất nông nghiệp trên thời gian xuất hiện quyết định chuyển mục tiêu sử dụng đất trong những trường hợp sau :

Chuyển từ đất vườn, ao vào cùng thửa đất xuất hiện nhà ở thuộc khu vực dân sinh sống không được công nhận là đất ở theo quy định trên khoản 6 Điều 103 Luật đất đai.

Chuyển từ đất xuất hiện nguồn gốc là đất vườn, ao nối liền nhà ở nhưng người tiêu dùng đất tách ra sở dĩ chuyển quyền hoặc do đơn vị chức năng đo đạc khi đo vẽ bản vẽ địa chính từ trước thời gian ngày 01/07/2014 sẽ tự đo đạc tách thành những thửa riêng sang đất ở.

Công thức tính như sau :

Tiền sử dụng đất phải nộp =  50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá chỉ ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá chỉ đất nông nghiệp )

Trường hợp 2 : Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

Nếu như đất vườn là đất trồng cây hàng năm hoặc cây nhiều năm thì tiền sử dụng đất được xem theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Khi hộ mái ấm gia đình, cá thể chuyển đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì giá chỉ chuyển đổi đất vườn sang đất ở được xem theo công thức sau :

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá chỉ ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá chỉ đất nông nghiệp

Tuy vậy xuất hiện phương pháp tính như trên nhưng thực tiễn sở dĩ tính được số tiền sử dụng đất thì quý vị phải ghi nhận được giá chỉ đất vườn lên thổ cư theo bảng giá chỉ đất trên địa phương, địa điểm thửa đất và vị trí thửa đất.

Ngoài ra, theo quy định chuyển đổi đất vườn sang đất ở, còn tồn tại một vài lệ phí khác là :

Lệ phí cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất mới

Thông tư 250/2016/TT-BTC quy định lệ phí cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất mới thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quy định và người tiêu dùng đất cần nộp khoản lệ phí này khi cơ quan Nhà nước xuất hiện thẩm quyền cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất.

Tùy vào từng địa phương mà khoản phí này tiếp tục không giống nhau.

Lệ phí trước bạ

Nghị định 20/2019/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, quy định tỷ trọng Tỷ Lệ lệ phí trước bạ nhà, đất là 0.5%.

Giá chỉ đất tính phí trước bạ căn cứ theo bảng giá chỉ đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh phát hành trên thời gian kê khai lệ phí trước bạ.

Phí thẩm định hồ nước sơ

Phí thẩm định hồ nước sơ do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc trung ương quy định và không phải tỉnh thành nào thì cũng thu loại phí này.

Nếu như xuất hiện thu thì mức thu giữa những tỉnh thành phố Hồ Chí Minh là không giống nhau.

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở mất bao lâu?

Thời hạn xử lý thủ tục chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất vườn sang đất ở là :

– Không thực sự 15 ngày kể từ thời điểm ngày nhận được hồ nước sơ hợp lệ, không kể thời hạn triển khai trách nhiệm trung tâm tài chính của người tiêu dùng đất.

– Không thực sự 25 ngày đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng xuất hiện điều kiện kèm theo kinh tế- xã hội vất vả.

Lưu ý : Thời hạn trên không tính thời hạn những ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp lý; không tính thời hạn triển khai trách nhiệm trung tâm tài chính của người tiêu dùng đất.

Trên đây reviewbds24h sẽ giúp đỡ bạn hiểu được những yếu tố tương quan tới chuyển đổi đất vườn sang đất ở, mong rằng quý vị sẽ nắm vững quy định, điều kiện kèm theo, thủ tục và những mức phí phải nộp khi chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư.

Sở dĩ đọc thêm nhiều tin tức về BDS mới nhất, hãy ghé thăm reviewbds24h thường xuyên nhé!

Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button