Cần Thơ quy hoạch vùng 2 quận Ô Môn – khu đô thị công nghiệp Trà Nóc

Cần Thơ quy hoạch vùng 2 quận Ô Môn – khu đô thị công nghiệp Trà Nóc, theo đó thì Ủy Ban Nhân Dân TP Cần Thơ vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Giai đoạn 1).
Can Tho quy hoach vung
Cần Thơ quy hoạch vùng 2 Quận Ô Môn.

Từ đó, khu vực lập quy hoạch tương quan ranh giới hành chính 2 phường gồm: phường Phước Thới và phường Trường Lạc với diện tích quy hoạnh lập quy hoạch tầm 1.619,91ha.

Dân số tới năm 2030 tầm 100.000 – 120.000 người.

Mục Lục

Cần Thơ quy hoạch vùng 2 Quận Ô Môn khu đô thị – công nghiệp Trà Nóc.

Là vùng liên kết mở rộng lớn đến khu đô thị truyền thống lịch sử Ninh Kiều – Bình Thủy, triết lý tăng trưởng những trung tâm thương mại phục vụ – y tế – giáo dục huấn luyện và đào tạo cung cấp thành phố và cung cấp vùng nhằm giảm tải đến khu vực trung tâm hiện nay hữu và tạo nên động lực, tạo nên thăng bằng về khuôn viên tăng trưởng đến toàn thành phố.

Can Tho quy hoach vung 4
Là vùng liên kết mở rộng lớn đến khu đô thị truyền thống lịch sử Ninh Kiều – Bình Thủy.

Là khu vực tích hợp khu đô thị và những khu công dụng tăng trưởng mới liên kết với những trục giao thông vận tải thủy bộ trọng điểm mang tính chất liên kết vùng và khu vực như Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B, đường tỉnh 917, tuyến phố thủy sông Hậu.

Đồng thời, cũng là khu vực tiếp giáp trực tiếp với khu vực tăng trưởng công nghiệp nguồn năng lượng và khu công nghiệp hiện nay hữu của thành phố, đóng góp vai trò là khu đô thị hậu cần, phục vụ đến tăng trưởng sản xuất.

Cần Thơ quy hoạch vùng thành 2 phân khu.

Toàn khu vực quy hoạch được phân thành 2 phân khu quy hoạch (ký hiệu: OM 1-01, OM 1-02), những khu quy hoạch tương tự những đơn vị chức năng sinh sống, nhóm sinh sống và những khu công dụng.

Nhiều khu quy hoạch được phân chia bởi tuyến phố Quốc lộ 91 sở dĩ trấn áp tăng trưởng, rõ ràng và cụ thể như sau:

Khu OM 1-01: khu vực phía Bắc Quốc lộ 91, diện tích quy hoạnh tầm 570,41 héc ta. Dân số tới năm 2030 là tầm 25.000 – 30.000 người.

Tính năng là khu vực đô thị tăng trưởng mới thuộc một phần khu đô thị Ô Môn – Trà Nóc theo quy hoạch công cộng TP Cần Thơ, tăng trưởng đô thị gắn với công nghiệp (khu công nghiệp Trà Nóc 2 hiện nay xuất hiện), mạng lưới hệ thống công trình phục vụ – công cộng, công viên cây xanh và những khu vực nhóm nhà tại hiện nay xuất hiện dọc tuyến rạch Cái Chôm, rạch Chùm Hồi, rạch Sang Trắng 1, rạch Sang Trắng 2…

Khu OM 1-02: khu vực phía Nam Quốc lộ 91, diện tích quy hoạnh tầm 1.049,5 héc ta. Dân số tới năm 2030 là tầm 85.000 – 90.000 người.

Tính năng là một khu vực đô thị tăng trưởng mới, tăng trưởng khu công dụng mới như giáo dục, y tế cung cấp quận, cung cấp thành phố, gắn với tăng trưởng mạng lưới hệ thống công trình phục vụ – công cộng, những nhóm nhà tại mới và khu vực nhóm nhà tại hiện nay xuất hiện dọc tuyến rạch Vạn Lịch Nhỏ, Giáo Dần.

Yêu cầu kỹ thuật và những văn bạn dạng pháp lý xuất hiện tương quan, những chỉ tiêu sử dụng khu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được xác lập như sau:

Khu đất xây dựng dựng đô thị trung bình 90-120 mét vuông/người.

Khu đất đơn vị chức năng sinh sống trung bình đầu người: 15-28 mét vuông/người.

Diện tích quy hoạnh sàn nhà tại trung bình >29 mét vuông sàn/người.

Khu đất cây xanh công cộng khu vực nội thị >08 mét vuông/người.

Cần Thơ quy hoạch vùng đã lên đồ án quy hoạch 1/5000.

Can Tho quy hoach vung 3
Theo đồ án quy hoạch quận Ô Môn tầm nhìn tới năm 2030.

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ trọng 1/5000 quận Ô Môn xuất hiện giới hạn rõ ràng và cụ thể như sau:

Phía Bắc giáp rạch Cái Chôm và phần khoảng không khu đất sót lại phường Phước Thới.

Phía Đông Bắc giáp sông Hậu (tới ranh giới Vĩnh Long).

Phía Nam và Tây Nam giáp ranh giới hành chính quận Bình Thủy (phường Trà Nóc, phường Thới An Đông).

Phía Tây giáp phần sót lại phường Phước Thới và Trường Lạc.

Theo đồ án quy hoạch quận Ô Môn tầm nhìn tới năm 2030, đô thị Ô Môn quy hoạch gồm 3 Vùng:

Vùng 1 tăng trưởng đô thị trung tâm (đô thị Ô Môn 1) với khuôn viên dọc trục giao thông vận tải quốc lộ 91 hiện nay hữu, quy mô tầm 3.000 ha.

Vùng 2 tăng trưởng đô thị – công nghiệp (đô thị Ô Môn 2) gồm KCN Trà Nóc 2, Khu Nhà máy sản xuất điện, Khu công nghệ cao và những đô thị phục vụ khu công nghiệp dọc sông Hậu, quốc lộ 91 và sông Trà Nóc, quy mô tầm 1.600 ha.

Vùng 3 tăng trưởng nông nghiệp đô thị tích hợp du ngoạn sinh vật… liên kết với đô thị trung tâm Bình Thủy và Ninh Kiều.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage