Thị Trường

Cấp sổ đỏ cho người dân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Cần bỏ quy định về ”có hộ khẩu thường trú”

Ủy Ban Nhân Dân huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vừa có báo cáo giải trình tổng hợp ý kiến đóng góp góp Luật Khu đất đai (sửa đổi) trên địa phận huyện Di Linh.
  • Thanh tra rà soát rộng 200 thủ tục hành chính sở dĩ bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú
  • Cần làm gì trước lúc sổ hộ khẩu bị xóa bỏ?

Từ đó, qua tổng hợp ý kiến góp ý của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, những ý kiến góp ý tập trung chuyên sâu vào nhiều nội dung rõ ràng có tương quan.

Trong số đó có đề xuất kiến nghị bỏ quy định về “Có hộ khẩu thường trú” nhằm đáp ứng xúc tiến công tác Công nhận quyền sử dụng khu đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang được sử dụng khu đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng khu đất.

Theo Ủy Ban Nhân Dân huyện Di Linh, trên khoản 1 Điều 147 dự thảo Luật Khu đất đai (sửa đổi) có quy định về việc công nhận quyền sử dụng khu đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang được sử dụng khu đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng khu đất.

Rõ ràng, ’’Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang được sử dụng khu đất trước thời điểm ngày ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không có nhiều giấy tờ quy định trên Điều 145 của Luật này, có hộ khẩu thường trú trên địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trên vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội quan trọng vất vả, nay được Ủy ban nhân dân cấp cho xã nơi có khu đất xác nhận là người sẽ sử dụng khu đất ổn định, không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng khu đất và không phải nộp tiền sử dụng khu đất”.

Trong lúc đó, trên khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, quy định: “3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú”.

Như vậy, việc quy định trên khoản 1 Điều 147 của dự thảo Luật Khu đất đai không thích hợp với quy định của Luật Cư trú năm 2020 về hộ khẩu thường trú trên địa phương. Do vậy, cần kiểm soát và điều chỉnh nội dung quy định về “Có hộ khẩu thường trú” nhằm đáp ứng xúc tiến công tác công nhận quyền sử dụng khu đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang được sử dụng khu đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng khu đất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button