Chi phí chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng

Chi phí chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng
Update: 14:03 04/07/2017
Trước đó sở dĩ ghi nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ mái ấm gia đình, cá thể và tổ chức triển khai về khu đất đai và nhà cửa ngõ Nhà nước quy định nhiều chủng loại giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà….. với những thương hiệu người dân quen gọi là sổ đỏ, sổ hồng…. nhưng lúc này giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất sinh sống và giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà được thống nhất dưới một tên thường gọi là Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn sát với khu đất.
 
Căn cứ theo khoản 3 điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của rất nhiều luật tương quan tới góp vốn đầu tư xây dựng dựng cơ bạn dạng ngày 19 tháng 06 năm 2009 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật về dân sự trước ngày 01 tháng 8 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này; trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang loại giấy mới theo quy định của Luật này và không phải nộp lệ phí.”
 
Như vậy, quý khách phải xem xét xem sổ đỏ của tôi được cấp cho vào trong ngày tháng năm nào, nếu như trước 1/8/2009 thì sổ đỏ đó vẫn đang còn giá chỉ trị pháp lý và khi muốn chuyển sang sổ hồng thì sẽ không còn phải nộp lệ phí.
 
Trường hợp thứ 2 là nếu như sổ đỏ của khách hàng được cấp cho sau ngày 1/8/2009 thì việc chuyển sang sổ hồng phải mất thêm lệ phí chuyển đổi. Rõ ràng là theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP về cấp cho giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, quyền sở hữu dự án công trình xây dựng dựng (thường gọi là sổ hồng), kinh phí khái niệm việc cấp cho lần đầu, cấp cho đổi, cấp cho lại giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, quyền sở hữu dự án công trình xây dựng dựng được quy định tương thích điều kiện kèm theo thực tiễn của địa phương, nhưng theo nguyên tắc sau: “Cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và các trường hợp khác khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thì số tiền nộp không vượt quá 50.000 đồng/giấy.”
 
Căn cứ theo nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2008 trên Điều 23. Cấp cho đổi, xác nhận bổ sung cập nhật vào Giấy ghi nhận:
 
1. Việc cấp cho đổi Giấy ghi nhận sẽ cấp cho trong những trường hợp quy định trên điểm 2 khoản 3 Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của rất nhiều luật tương quan tới góp vốn đầu tư xây dựng dựng cơ bạn dạng; cấp cho đổi Giấy ghi nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại được thực thi như sau:
 
a) Người dân có nhu yếu cấp cho đổi Giấy ghi nhận nộp đơn kiến nghị cấp cho đổi giấy ghi nhận kèm theo Giấy ghi nhận sẽ cấp cho trên Văn phòng ĐK quyền sử dụng khu đất thuộc cấp cho xuất hiện thẩm quyền cấp cho Giấy ghi nhận;
 
b) Văn phòng ĐK quyền sử dụng khu đất xuất hiện trách nhiệm kiểm tra hồ nước sơ; trình cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền sở dĩ cấp cho Giấy ghi nhận; trao Giấy ghi nhận cho tất cả những người kiến nghị cấp cho đổi Giấy ghi nhận.
 
2. Trường hợp cấp cho đổi Giấy ghi nhận sẽ cấp cho quy định trên khoản 1 Điều này mà xuất hiện yêu cầu bổ sung cập nhật ghi nhận quyền sở hữu tài sản gắn sát với khu đất thì nộp đơn kiến nghị cấp cho đổi giấy và Giấy ghi nhận sẽ cấp cho đồng thời hồ nước sơ ghi nhận quyền sở hữu tài sản sở dĩ xử lý theo quy định trên Điều 15, Điều 20 của Nghị định này.
 
3. Trường hợp người tiêu dùng khu đất sẽ được cấp cho Giấy ghi nhận theo quy định của Nghị định này mà xuất hiện yêu cầu xác nhận bổ sung cập nhật quyền sở hữu tài sản gắn sát với khu đất vào Giấy ghi nhận sẽ cấp cho thì nộp đơn kiến nghị và Giấy ghi nhận sẽ cấp cho đồng thời hồ nước sơ ghi nhận quyền sở hữu tài sản sở dĩ xử lý theo quy định trên Điều 15, Điều 20 của Nghị định này.
 
Theo luatminhkhue
[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage