Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 02/2023

Từ tháng 02/2023, nhiều chính sách mới về bất động sản khởi đầu có hiệu lực thi hành. Trong số đó, nổi bật là những quy định về sau:
  • Thị trường thép “nương tựa” vào đâu vào lúc chờ nhu cầu quốc tế phục hồi?
  • Trả nợ ngân hàng nhà nước cả đời chỉ vì muốn “làm màu” với bạn bè

Mục Lục

Sửa đổi việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa từ ngày 20/02/2023

Theo Thông tư 02/2023/TT-BTC (khởi đầu có hiệu lực từ ngày 20/02/2023), Ủy Ban Nhân Dân những cấp cho sử dụng ngân sách đầu tư do cơ quan, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được nhà nước giao khu đất, đến thuê khu đất sở dĩ sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp từ khu đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn ngân sách đầu tư tương hỗ theo quy định trên khoản 2 Điều 7 Nghị định 35/2015/NĐ-CP. Tùy thuộc vào điều kiện kèm theo rõ ràng và cụ thể, địa phương tiếp tục quyết định hành động thực thi những việc sau:

Thứ nhất, tương hỗ cho tất cả những người trồng lúa: Sử dụng không thấp rộng 50% ngân sách đầu tư sử dụng tương hỗ cho tất cả những người trồng lúa sở dĩ được áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến mới vào sản xuất lúa; tương hỗ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thứ hai, phần ngân sách đầu tư còn sót lại sở dĩ thực thi những việc sau:

– Phân tích quality hóa, lý tính của những vùng khu đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, rất tốt định kỳ 10 năm sở dĩ sử dụng hiệu quả và có giải pháp cải tạo nên thích hợp: Căn cứ vào định mức tài chính kỹ thuật, những đơn vị chức năng lập dự trù chi trình cấp cho có thẩm quyền quyết định hành động.

– Cải tạo nên nâng lên quality khu đất chuyên trồng lúa nước hoặc khu đất trồng lúa nước còn sót lại: Căn cứ vào thiết kế, kế hoạch sử dụng khu đất trồng lúa vào từng thời kỳ được cấp cho có thẩm quyền phê duyệt của địa phương, quality khu đất chuyên trồng lúa nước trên địa phận và điều kiện kèm theo thực tiễn của địa phương, Ủy Ban Nhân Dân cấp cho tỉnh chỉ huy Ủy Ban Nhân Dân cấp cho huyện lập phương án cải tạo nên nâng lên quality khu đất chuyên trồng lúa nước hoặc khu đất trồng lúa nước còn sót lại đến cả thời kỳ và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Tăng trưởng vùng quê sở dĩ tổng hợp, báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân cấp cho tỉnh phê duyệt. Căn cứ phương án cải tạo nên nâng lên quality khu đất trồng lúa được duyệt và định mức tài chính kỹ thuật, những đơn vị chức năng lập dự trù chi cải tạo nên nâng lên quality khu đất trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao khu đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ cân đối mặt ruộng; thau chua, rửa mặn khái niệm khu đất nhiễm phèn, mặn và những giải pháp cải tạo nên khu đất khác) trình cấp cho có thẩm quyền quyết định hành động sở dĩ làm hạ tầng thực thi.

– Góp vốn đầu tư xây dựng dựng, tu bổ bảo dưỡng những dự án công trình hạ tầng nông nghiệp, vùng quê trên địa phận xã, trong số đó ưu tiên góp vốn đầu tư mạng lưới hệ thống giao thông vận tải, thủy lợi trên khu đất trồng lúa.

– Khai hoang, phục hóa khu đất không sử dụng thành khu đất chuyên trồng lúa nước hoặc khu đất trồng lúa nước còn sót lại: Mức chi theo quy định trên khoản 4 Điều 7 Nghị định 35/2015/NĐ-CP.

Hỗ trợ đất trồng lúa (Ảnh minh họa – Nguồn từ Web)

Gia Lai quy định về việc đến thuê đất với những thửa đất nhỏ hẹp

Từ thời điểm ngày 07/02/2023, Quyết định hành động 04/2023/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai quy định việc thanh tra rà soát, công bố công khai minh bạch hạng mục những thửa khu đất thu nhỏ do nhà nước trực tiếp quản lý và vận hành, lấy ý kiến người dân và công khai minh bạch việc giao khu đất, đến thuê khu đất khái niệm những thửa khu đất thu nhỏ sở dĩ sử dụng vào mục tiêu công cộng hoặc giao, đến thuê cho tất cả những người sử dụng khu đất liền kề khởi đầu có hiệu lực thi hành.

Từ đó, Ủy Ban Nhân Dân cấp cho huyện có trách nhiệm công khai minh bạch việc giao khu đất, đến thuê khu đất khái niệm những thửa khu đất thu nhỏ do Nhà nước trực tiếp quản lý và vận hành sở dĩ sử dụng vào mục tiêu công cộng hoặc giao, đến thuê cho tất cả những người sử dụng khu đất liền kề trên Cổng vấn đề điện tử của Ủy Ban Nhân Dân cấp cho huyện.

Bãi để nhiều quy định về bất động sản

Ngoài những chính sách nêu trên, vào tháng 02/2023 nhiều chính sách tương quan tới bất động sản cũng hết hiệu lực. Rõ ràng như sau:

– Căn cứ Quyết định hành động 06/2023/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy Ban Nhân Dân TP. Sài Gòn (có hiệu lực từ ngày 28/02/2023) bãi bỏ toàn cảnh những Quyết định hành động về sau:

+ Quyết định hành động 10/2020/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 10/4/2020 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Sài Gòn về mức tương hỗ ngân sách thuê nhà ở tạm cư đến hộ mái ấm gia đình, cá thể vào thời hạn chờ sắp đặt nhà ở, khu đất ở tái định cư trên địa phận TP. Sài Gòn.

+ Quyết định hành động 18/2022/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 09/6/2022 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Sài Gòn về sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Quyết định hành động 10/2020/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 10/4/2020 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Sài Gòn.

– Căn cứ Quyết định hành động 01/2023/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân của Ủy Ban Nhân Dân TP. TP. Đà Nẵng (có hiệu lực từ ngày 02/02/2023) bãi bỏ toàn cảnh Quyết định hành động 38/2018/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 12/11/2018 của Ủy Ban Nhân Dân TP. TP. Đà Nẵng phát hành Quy định về tiêu chuẩn lựa lựa chọn đối tượng người tiêu dùng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được góp vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa phận TP. TP. Đà Nẵng.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage