Chính thức cho phép kéo dài thời hạn trả nợ trái phiếu doanh nghiệp thêm tối đa 2 năm

Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp cho phép tổ chức phát hành kéo dài kỳ hạn và thanh toán gốc, lãi bằng tài sản khác ngoài tiền mặt.
20230305191301 28trai phieu
Chính thức cho phép kéo dài thời hạn trả nợ trái phiếu doanh nghiệp.

Cho phép thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại những Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, Nghị định 08 cho phép doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm.

Cụ thể, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.

Quy định trên đã được Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi theo hướng cho phép doanh nghiệp được thay cho đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu nhưng phải đảm bảo một số nguyên tắc quy định.

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nêu rõ, trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu sẽ công bố cho nhà đầu tư.

Kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm

traiphieudoanhnghiep

Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đáp ứng quyền lợi của nhà đầu tư.

Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận đồng ý phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải triển khai đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận đồng ý).

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP cũng bổ sung cập nhật quy định: Đối với trái phiếu mở bán trên thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành sẽ công bố cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu tới hạn bằng tài sản khác.

Việc thanh toán bằng tài sản khác cần đảm bảo nguyên tắc được người sở hữu trái phiếu chấp thuận, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage