Kinh Nghiệm

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở
Update: 09:13 03/07/2017
Điều 57: Luật đất đai năm 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất như sau
 
1. Nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền gồm:
 
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ nước, đầm;
 
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác vào nhóm đất nông nghiệp;
 
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất xuất hiện thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 
g) Chuyển đất xây dựng dựng dự án công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng xuất hiện mục đích kinh doanh thương mại, đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, phục vụ sang đất thương mại, phục vụ; chuyển đất thương mại, phục vụ, đất xây dựng dựng dự án công trình sự nghiệp sang đất hạ tầng sản xuất phi nông nghiệp.
 
2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trên khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trung tâm tài chính theo quy định của pháp lý; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau thời điểm được chuyển mục đích sử dụng.
 
Như vậy trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
 
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai như sau:
 
+ Hồ nước sơ gồm: Tờ khai ĐK chuyển mục đích sử dụng đất và giấy ghi nhận quyền sử dụng đất.
 
+ Cơ quan tiếp nhận hồ nước sơ: Ủy ban nhân dân xã (Ủy Ban Nhân Dân xã chuyển lên mang đến văn phòng ĐK quyền sử dụng đất) hoặc nộp trên văn phòng ĐK quyền sử dụng đất.
 
+ Thời hạn và trình tự giải quyết và xử lý: Vào thời hạn không thật bảy ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ nước sơ không thiếu, văn phòng ĐK quyền sử dụng đất xuất hiện trách nhiệm thẩm tra tờ khai ĐK, chuyển giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tới cơ quan vận hành đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cung cấp xuất hiện thẩm quyền cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất sở dĩ chỉnh lý và chuyển giấy ghi nhận quyền sử dụng đất sẽ chỉnh lý tới nơi đã nhận được hồ nước sơ sở dĩ trả lại người ĐK chuyển mục đích sử dụng đất.
 
+ Về nghĩa vụ và trách nhiệm trung tâm tài chính: Theo quy định của pháp lý, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của khách hàng phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trung tâm tài chính, chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau thời điểm được chuyển mục đích sử dụng đất.
 
Theo luatminhgia

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button