Thị Trường

Đất đấu giá làm điêu đứng giới đầu tư 2023

Khi tham gia vào Đất đấu giá, mọi người đều tràn đầy hi vọng rằng họ sẽ giành chiến thắng và có cơ hội sở hữu mảnh đất mà họ mong ước.
Tuy nhiên, một khi họ thực sự chiến thắng đấu giá, tình huống không nộp tiền sử dụng đất và không đồng ý đặt cọc lại trở nên phức tạp và thường xuyên xảy ra.
Đất đấu giá làm điêu đứng giới đầu tư
Đất đấu giá làm điêu đứng giới đầu tư
Xem thêm:
Trong lúc đó, nhiều người khác vẫn cố gắng nộp tiền sử dụng đất, mặc dù đã quá thời hạn nộp tiền.

Quá hạn Đất đấu giá giới đầu tư phải làm sao?

Đất đấu giá làm điêu đứng giới đầu tư
Đất đấu giá làm điêu đứng giới đầu tư

Vào ngày 14/3/2023, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn công bố Báo cáo số 75/BC-Ủy Ban Nhân Dân, tập trung vào việc giải quyết đơn của 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An.

Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn thông báo rằng liên quan đến các đơn từ 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An, Ủy Ban Nhân Dân thị xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, giải quyết, và trả lời đơn từ công dân.

Hiện tại, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã đã có Công văn số 48/BQL ngày 27/02/2023 liên quan đến việc trả lời đơn kiến nghị của 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An.

Cũng theo đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Điện Bàn đã phản hồi thông tin qua Công văn số 91/CNVPĐK ngày 03/3/2023 về đơn công dân.

Đối với 16 lô đất mà người trúng đấu giá đã nộp tiền đúng thời hạn trong mùa 1, họ sẽ tiếp tục nộp số tiền sử dụng đất còn lại theo quy định. Ban quản lý sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCN QSD đất) và giao 15/16 GCN QSD đất cho những người trúng đấu giá.

Một trường hợp đặc biệt là ông Đào Đức Đại, với sự chênh lệch về thời gian nộp tiền vào ngân sách ngày 22/8/2022 và ngày ban hành thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất vào ngày 09/9/2022.

Vì lý do này, Phòng Tài nguyên – môi trường thị xã Điện Bàn đã hoàn trả hồ sơ theo Công văn số 94/TNMT ngày 16/02/2023. Ban quản lý đã tương tác trực tiếp, bàn bạc với các bên liên quan, và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) thị xã Điện Bàn sẽ xem xét lại hồ sơ và cấp GCN QSD đất.

Sau đó, ông Đào Đức Đại sẽ nhận được giấy chứng nhận này.

Với 70 lô đất, người trúng đấu giá đã chậm nộp tiền sử dụng đất trong mùa 1 vào ngày 26/9/2022.

Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã đã lập Tờ trình đề nghị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những người trúng đấu giá đất đã nộp đơn giải trình lý do chậm nộp tiền sử dụng đất và đề nghị không hủy kết quả trúng đấu giá, đồng thời tạo điều kiện để họ có thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Ngày 12/10/2022, để xem xét nội dung kiến nghị của những người này, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành và cơ quan chuyên môn trong thị xã. Họ đã lấy ý kiến và tiến hành đánh giá về việc xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất.

Ngày 29/12/2022, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn đã báo cáo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh để xin phê duyệt về việc xử lý chậm nộp tiền sử dụng đất đối với 71 lô đất đấu giá tại dự án Khu dân cư Nam Điện An, phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Hiện tại, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn đang đợi chỉ đạo từ Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam về việc xử lý các trường hợp này.

Chất nhận mất tiền cọc Đất đấu giá.

Đất đấu giá làm điêu đứng giới đầu tư
Đất đấu giá làm điêu đứng giới đầu tư

Vào ngày 24/11/2022, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn đã xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho 33 lô đất tại thôn Nông Sơn 2 và thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước.

Các lô đất này có diện tích từ 109m2 đến 198m2 và giá trúng đấu giá dao động từ 580 triệu đồng đến 979 triệu đồng cho mỗi lô. Trong số 33 lô đất nêu trên, nhiều người dân đã tham gia đấu giá và trúng đấu giá đồng thời nhiều lô đất.

Một ví dụ là ông H từ Thanh Hóa, người đã trúng đấu giá cùng lúc 8 lô đất. Còn một nhóm khác bao gồm 2 người dân đã tham gia đấu giá và trúng đấu giá cùng lúc 7 lô đất. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác cũng đã cùng lúc trúng đấu giá từ 2 đến 3 lô đất.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đến thời hạn nộp tiền sử dụng đất, nhiều cá nhân trúng đấu giá đã nộp tiền muộn và không nộp tiền sử dụng đất.

Do tình huống trên, vào ngày 17/3 vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho 11 lô đất chậm nộp tiền và không nộp tiền sử dụng đất tại thôn Nông Sơn 2 và thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước.

Trong số 11 lô đất này, có 5 lô đã nộp tiền trễ hạn và 6 lô không nộp tiền sử dụng đất. Ví dụ, ông H đã trúng đấu giá cùng lúc 2 lô đất và cả hai lô đất đã bị hủy kết quả trúng đấu giá. Trong đó, một lô đất đã nộp tiền muộn và lô còn lại không nộp tiền sử dụng đất.

Hơn nữa, trường hợp của hai cá nhân tên L và Q, họ đã cùng lúc trúng đấu giá 7 lô đất và tất cả 7 lô đất đã bị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá. Trong số 7 lô đất bị hủy kết quả trúng đấu giá, có 3 lô đã nộp tiền trễ hạn và 4 lô không nộp tiền sử dụng đất.

Tin tức liên quan:

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web:   reviewbds24h.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button