Thị Trường

Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

HoREA đề xuất không ban hành bảng giá đất hàng năm mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ 3 năm hoặc 2 năm một lần.
 • Rất khó định giá đất theo giá thị trường
 • Nơi có giá đất bồi thường lên đến mức 810 triệu đồng/mét vuông ở TP.HCM

Thương Hội BDS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bạn dạng gửi Thủ tướng Cơ quan chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên ý kiến đề nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm (từng năm một lần) vì không kết đúc đủ điều kiện kèm theo triển khai.

Kiến nghị của HoREA được nêu ra vào hoàn cảnh dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang rất được cơ quan soạn thảo là Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên xin ý kiến nhân dân.

Dự thảo luật bỏ quy định khung giá đất, chuyển sang xác lập giá đất tương thích với giá thông dụng trên thị trường. Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh xây dựng dựng và trình HĐND cùng cung cấp trải qua bảng giá đất, thông số kiểm soát và điều chỉnh dịch chuyển giá trước lúc ban hành.

Vào văn bạn dạng, HoREA mang lại rằng nên làm ban hành bảng giá đất định kỳ 3 năm hoặc 2 năm một lần sở dĩ tương thích với thực tiễn trình độ, năng lượng của máy bộ hành chính, trang thiết bị công nghệ tiên tiến vấn đề, phần mềm quản lý và vận hành lúc bấy giờ.

Ngoài ra, trình tự, thủ tục xây dựng dựng bảng giá đất định kỳ hiện tại quy định nhiều quy trình và việc làm rất cụ thể, phức tạp, mất nhiều thời hạn. Hiện nay có 9 bước thủ tục sở dĩ xây dựng dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần.

“Hiệp hội nhận thấy, với trình độ, năng lực của bộ máy nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay và yêu cầu và khối lượng công việc đồ sộ để xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần theo các quy định trên đây đã cho thấy rõ là hiện nay chưa thể thực hiện xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm”, ông Ông Châu, Quản trị HoREA cho thấy.

Quản trị HoREA giải thich thêm, hiện tại Sở Tài nguyên Môi trường tự nhiên tuy sẽ lập được bản vẽ giá đất mang lại hàng triệu thửa đất nhưng hạ tầng tài liệu nguồn vào (có cả tài liệu thuế) vẫn không đáp ứng tính đúng mực và không được update kịp thời theo thời hạn thực.

Với trình tự, thủ tục xây dựng dựng bảng giá đất lúc bấy giờ, nếu như quy định xây dựng dựng hàng năm, cơ quan nhà nước cung cấp tỉnh, huyện suốt năm bận rộn, loay hoay mang lại việc này và tiếp tục không dễ làm tròn trọng trách quản lý và vận hành nhà nước về đất đai trên địa phận.

Từ đó, nếu như quy định xây dựng dựng bảng giá đất hằng năm thì phải có hạ tầng tài liệu vương quốc về giá đất ứng dụng trí tuệ nhân tạo ra (AI) và Chat GPT tiếp tục làm thay cho nhân sự sở dĩ triển khai lượng đồ sộ việc làm khảo sát, so sánh, so sánh nhiều số liệu.

Như vậy, Nhà nước trọn vẹn có thể trấn áp được giá BDS, giá đất 24/7 sở dĩ xây dựng dựng cơ chế chủ trương hoặc có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu suất cao.

9 bước xây dựng dựng bảng giá đất lúc bấy giờ

 1. Xác lập loại đất, vị trí đất theo xã đồng bằng, trung du, miền núi và theo loại khu đô thị trên địa phận đơn vị chức năng hành chính cung cấp tỉnh;
 2. Khảo sát, tổng hợp, phân tích vấn đề giá đất thị trường; nhiều yếu tố tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội, quản lý và vận hành và sử dụng đất đai tác động tới giá đất;
 3. Phân tích, đánh giá kết quả triển khai bảng giá đất hiện tại hành;
 4. Xây dựng dựng bảng giá đất và Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; xử lý giá đất vào bảng giá đất trên khu vực giáp ranh theo quy định trên Điều 13 của Nghị định này;
 5. Tổ chức triển khai lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất;
 6. Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh;
 7. Thẩm định dự thảo bảng giá đất;
 8. Trình Hội đồng nhân dân cùng cung cấp trải qua bảng giá đất;
 9. Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh quyết định hành động ban hành bảng giá đất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button