Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần 2024

Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

Đã có đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần nhằm tăng cường sự ổn định và khách quan trong việc xác định giá trị đất. Bài viết này sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần và lợi ích của phương pháp này trong quản lý đất đai.

Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần
Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

Trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội, việc quản lý và sử dụng đất đai là một vấn đề quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần
Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

Đất đai không chỉ là tài sản quan trọng của cá nhân và tổ chức mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bổ tài nguyên và phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, việc xác định giá trị đất là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc quản lý và phân bổ đất đai.

Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần là một giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao sự ổn định và khách quan trong việc xác định giá trị đất.

HoREA đề xuất thay vì ban hành bảng giá đất hàng năm, nên thiết lập bảng giá đất định kỳ mỗi 3 hoặc 2 năm một lần.

Thương Hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi văn bản đề nghị tới Thủ tướng và các cơ quan chính phủ liên quan không nên áp dụng việc ban hành bảng giá đất hàng năm do không đáp ứng đầy đủ điều kiện cần thiết để triển khai.

Đề xuất của HoREA được đưa ra trong bối cảnh dự thảo Luật Đất đai đang được cơ quan soạn thảo, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên, đang lấy ý kiến từ cộng đồng. Dự thảo luật này loại bỏ quy định về khung giá đất, thay vào đó, sẽ thiết lập giá đất phù hợp với thị trường hiện tại.

Điều này sẽ được các Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân phê duyệt sau khi có bảng giá đất, thông số kiểm soát và điều chỉnh được thẩm định trước khi áp dụng.

>>> Xem thêm:

 Ý nghĩa của việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần
Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

Việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và phân bổ đất đai. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của phương pháp này:

Tăng cường sự ổn định

Việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần giúp tăng cường sự ổn định trong việc xác định giá trị đất. Thay vì thay đổi giá trị đất liên tục theo tình hình thị trường, các cơ quan chức năng có thể xem xét và điều chỉnh giá trị dựa trên nhiều thông tin và dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian dài.

Điều này giúp tránh tình trạng giá trị đất dao động mạnh và không ổn định, từ đó tạo ra sự tin cậy và dự báo cho các nhà đầu tư và người dân.

Tạo ra sự khách quan

Việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần giúp tạo ra sự khách quan trong việc xác định giá trị đất. Thay vì dựa vào những quyết định tùy tiện, các cơ quan chức năng có thể dựa vào thông tin và dữ liệu khách quan để xác định giá trị đất.

Điều này giúp tránh tình trạng thiên vị hoặc bất công trong việc xác định giá trị của các khu vực và loại hình sử dụng đất khác nhau.

Tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý

Việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phân bổ đất đai. Thông qua việc xác định giá trị đất dựa trên bảng giá, các cơ quan chức năng có thể theo dõi và kiểm soát việc sử dụng và giao dịch đất một cách chặt chẽ hơn.

Điều này giúp ngăn chặn các hành vi lạm dụng, tham nhũng và làm rõ việc sử dụng và chuyển nhượng đất theo quy định.

Lợi ích của việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần
Đề xuất ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

Việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần mang lại nhiều lợi ích cho việc quản lý và phân bổ đất đai. Dưới đây là một số lợi ích chính của phương pháp này:

Giúp tăng cường tính công bằng và minh bạch

Việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần giúp tăng cường tính công bằng và minh bạch trong việc xác định giá trị đất. Thay vì dựa vào quyết định cá nhân hoặc nhóm người, các cơ quan chức năng có thể dựa vào thông tin và dữ liệu khách quan để xác định giá trị của từng khu vực và loại hình sử dụng đất.

Điều này giúp ngăn chặn các hành vi thiên vị, làm rõ quyền lợi của người dân và tạo ra sự công bằng trong việc phân bổ tài nguyên.

Tạo ra sự ổn định cho thị trường

Việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần giúp tạo ra sự ổn định cho thị trường bất động sản. Thay vì biến đổi liên tục, giá trị của các khu vực và loại hình sử dụng đất được xác định theo chu kỳ nhất định. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng biến động mạnh trong giá trị và tạo ra sự tin cậy cho các nhà đầu tư và người dân.

Hỗ trợ trong việc kiểm soát và quản lý

Việc ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần cung cấp thông tin khách quan để kiểm soát và quản lý việc sử dụng và giao dịch các loại hình sử dụng đất.

Thông qua việc theo dõi sự biến động của giá trị điểm, các cơ quan chức năng có thể phát hiện và can thiệp kịp thời vào các hoạt động không phù hợp hoặc không tuân thủ quy định về sử dụng và giao dịch đất.

Phương pháp thực hiện ban hành bảng giá đất 2-3 năm một lần

HoREA đã đề xuất lập bảng giá đất định kỳ mỗi 3 hoặc 2 năm một lần vì phù hợp với hiện thực về trình độ và năng lực của hệ thống hành chính công, cũng như trang bị công nghệ tiên tiến và phần mềm quản lý vào thời điểm đó.

Ngoài ra, quy trình hiện tại để xây dựng bảng giá đất định kỳ đang đòi hỏi nhiều bước thủ tục cụ thể, phức tạp và mất thời gian. Hiện có đến 9 bước thủ tục để xây dựng bảng giá đất định kỳ mỗi 5 năm một lần.

“Hiệp hội nhận thấy, với trình độ và năng lực của các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, huyện hiện tại cùng với khối lượng công việc lớn để xây dựng bảng giá đất theo chu kỳ 5 năm như quy định, rõ ràng là hiện tại chưa thể thực hiện việc này hàng năm,” giám đốc điều hành của HoREA lý giải.

Ông ta tiếp tục giải thích rằng, hiện nay, mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên có thể tạo ra bản vẽ giá đất cho hàng triệu thửa đất, nhưng tài liệu hạ tầng về nguồn dữ liệu (bao gồm tài liệu thuế) vẫn không đủ chuẩn và không cập nhật đúng thời hạn.

Với quy trình hiện tại, nếu phải xây dựng bảng giá đất hàng năm, cơ quan hành chính ở cấp tỉnh và huyện sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức để thực hiện công việc này, gây ra khó khăn trong việc quản lý và vận hành hệ thống quản lý đất đai của nhà nước trên địa bàn.

Hiện tại, quá trình xây dựng bảng giá đất định kỳ gồm 9 bước công tác cụ thể:

  1. Xác định loại đất và vị trí theo các khu vực địa lý khác nhau trên lãnh thổ của cơ quan chức năng cung cấp tỉnh.
  2. Tiến hành khảo sát, tổng hợp và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, từ các yếu tố tự nhiên đến các yếu tố kinh tế, xã hội, quản lý và sử dụng đất.
  3. Đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện tại.
  4. Xây dựng bảng giá đất và Tờ trình đề xuất về việc ban hành bảng giá đất, bao gồm cả xử lý giá đất tại các khu vực giáp ranh theo quy định.
  5. Tổ chức thu thập ý kiến về dự thảo bảng giá đất.
  6. Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  7. Thực hiện việc thẩm định dự thảo bảng giá đất.
  8. Trình Hội đồng nhân dân xem xét và thông qua bảng giá đất.
  9. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định ban hành bảng giá đất.

Đây là một quy trình phức tạp và chi tiết, yêu cầu sự kỹ lưỡng và thực hiện đúng đắn để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định giá đất định kỳ.

Tóm tắt

Việc ban hành bảng giá đất mỗi 2-3 năm một lần đem lại nhiều lợi ích quan trọng trong việc quản lý và phân bổ đất đai. Trong khoảng thời gian này, thông tin và dữ liệu liên quan đến giá cả của đất thay đổi ít hơn, tạo nên sự ổn định và khách quan hơn.

Điều này không chỉ giúp nhà quản lý thực hiện các kế hoạch một cách chắc chắn hơn mà còn tránh được những biến động không mong muốn, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đưa ra quyết định đầu tư và phát triển.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *