ĐHCĐ bất thường lần 2 Eximbank: Cổ đông đến đủ, đại hội bắt đầu

ĐHCĐ bất thường lần 2 Eximbank: Cổ đông đến đủ, đại hội bắt đầu

Tính đến 8h10p có 137 cổ đông tham dự, tương đương với 1.011.521.104 cổ phần, tương ứng 82,27% CP có quyền biểu quyết.

  • 11-02-2023 Công an TP HCM vào cuộc vụ nghi vấn thao túng giá chỉ CP Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank
  • 16-01-2023 Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank triệu tập họp cổ đông bất thường lần 2 vào trong ngày 14/2
  • 16-01-2023 1 thành viên HĐQT Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank: Sẽ xuất hiện nhóm cổ đông mới thay cho thế SMBC

Sáng nay ngày 14/2/2023, Ngân hàng nhà nước TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank – Mã: EIB) tổ chức triển khai Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường lần 2 sau thời điểm lần 1 vào trong ngày 16/1 bất thành vì không đủ túc số tham gia.

Trên đại hội thời điểm ngày hôm nay, những cổ đông sẽ tham gia đông rộng. Theo ban kiểm tra tư cơ hội cổ đông, tính đến 8h10p xuất hiện 137 cổ đông tham gia, tương tự với một.011.521.104 CP, tương ứng 82,27% CP xuất hiện quyền biểu quyết.

Đại hội bất thường của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank được triệu tập nhằm trải qua một số trong những yếu tố đáng lưu ý như: sửa đổi bổ sung cập nhật một số trong những điều của điều lệ ngân hàng nhà nước, miễn nhiệm và bầu bổ sung cập nhật thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VII (2022 – 2025); Giữ lại bất động sản số 242 Bình Thới, phường 10, quận 11, TP. HCM; Tranh chấp Hợp đồng thuê trên số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá chỉ trị sót lại của công trình xây dựng vào ngân sách năm 2022;…

Tương quan công tác nhân sự, đại hội bất thường của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank tiếp tục trải qua việc từ nhiệm của bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại, trước này đã xuất hiện đơn từ nhiệm vì nguyên do cá thể.

Đồng thời bầu bổ sung cập nhật thêm tối nhiều 3 thành viên vào HĐQT, trong số đó xuất hiện 1 thành viên song lập.

3 nhân sự ứng cử vào HĐQT gồm bà Lê Thị Mai Mortgage, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng, trong số đó ông Thắng ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT song lập.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage