Doanh nghiệp bất động sản thua lỗ kỷ lục

Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản không triển khai xong chỉ tiêu kinh doanh thương mại, hàng tồn kho tăng, xuất hiện số lỗ cao kỷ lục vào lịch sử vẻ vang hoạt động của doanh nghiệp.

Làm ăn bết bát

Vào quý IV/2022, Doanh nghiệp lớn CP Góp vốn đầu tư LDG (mã đầu tư và chứng khoán: LDG) đạt lệch giá ngay 47 tỷ VNĐ. Tuy vậy, do ngân sách bán sản phẩm, ngân sách quản lý và vận hành doanh nghiệp tăng khiến cho LDG lỗ sau thuế ngay 39 tỷ VNĐ. Đấy là lần thứ nhất LDG kinh doanh thương mại thua lỗ Tính từ lúc quý III/2016.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, nguyên nhân thua lỗ là vì ngân sách trung tâm tài chính tăng mạnh. Rõ ràng và cụ thể, vào quý IV LDG sẽ phải chi ra rộng 15 tỷ VNĐ ngân sách lãi vay, rộng 31 tỷ VNĐ phân chia quyền lợi liên minh góp vốn đầu tư và 20 tỷ VNĐ ngân sách trung tâm tài chính khác.

LDG chỉ triển khai xong 1,3% tiềm năng lợi nhuận vào năm 2022.

Luỹ kế cả năm 2022, LDG đạt 276 tỷ VNĐ lệch giá thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ VNĐ, tương tự EPS đạt 16 đồng. Năm 2022, LDG đặt tiềm năng lệch giá là 2.337 tỷ VNĐ và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ VNĐ. Như vậy, kết thúc năm 2022 LDG chỉ triển khai xong được 12% tiềm năng về lệch giá và 1,3% tiềm năng lợi nhuận.

Trên thời khắc 31/12/2022, tổng tài sản của LDG vào mức 7.930 tỷ VNĐ, tăng 10,6% so với đầu năm mới. Hàng tồn kho ghi nhận 1.206 tỷ VNĐ, giảm 10,5% so với đầu năm mới tập trung chuyên sâu đa phần sinh sống dự án Bất Động Sản Khu vực người ở Thương Mại & Dịch Vụ Giang Điền (214 tỷ VNĐ), dự án Bất Động Sản cộng đồng cư nhà cao tầng trên đường lớn Võ Văn Kiệt (241 tỷ VNĐ), dự án Bất Động Sản Khu vực người ở Tân Thịnh (463 tỷ VNĐ).

Tương tự, Doanh nghiệp lớn CP Góp vốn đầu tư Hải Phát (mã đầu tư và chứng khoán: HPX) xuất hiện lợi nhuận không bằng một nửa so với năm 2021. Vào quý IV/2022, lệch giá thuần của Hải Phát giảm 16% so với cùng thời điểm, còn 327 tỷ VNĐ. Tuy vậy, Hải Phát sẽ kinh doanh thương mại dưới giá chỉ vốn nên lỗ gộp rộng 34 tỷ VNĐ. Theo Hải Phát, nguyên nhân lỗ là vì số lượng sản phẩm xuất kho vào kỳ thấp rộng cùng thời điểm năm vừa qua.

Dù lỗ gộp nhưng nhờ lệch giá trung tâm tài chính từ việc bán nhiều khoản vốn, cộng với những ngân sách phát sinh vào kỳ cũng tụt giảm mạnh, HPX vẫn lãi ròng rộng 18 tỷ VNĐ vào quý ở thời điểm cuối năm, giảm 87% so với cùng thời điểm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, lãi ròng của HPX giảm 51% so với năm vừa qua, ghi nhận ngay 141 tỷ VNĐ. Như vậy, HPX chỉ xúc tiến được ngay 61% tiềm năng lệch giá và rộng 31% tiềm năng lợi nhuận. Nợ phải trả của doanh nghiệp trên thời khắc ở thời điểm cuối năm 2022 giảm 7%, còn 5.640 tỷ VNĐ.

Một doanh nghiệp bất động sản khác cũng làm ăn bết bát vào năm 2022 là Doanh nghiệp lớn CP Nước ngoài thương và Tăng trưởng Góp vốn đầu tư (Fideco – mã đầu tư và chứng khoán: FDC). Từ đó, vào quý IV lệch giá thuần ghi nhận rộng 4,5 tỷ VNĐ. Ngân sách quản lý và vận hành doanh nghiệp tăng vọt từ 4,6 tỷ VNĐ lên 203 tỷ VNĐ khiến cho Fideco báo lỗ ròng rộng 199 tỷ VNĐ, trong lúc cùng thời điểm có lời rộng 11 tỷ VNĐ.

Luỹ kế cả năm 2022, Fideco đạt 17 tỷ VNĐ lệch giá thuần nhưng lỗ ngay 198 tỷ VNĐ – số lượng lỗ cao kỷ lục vào lịch sử vẻ vang hoạt động của doanh nghiệp. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, nguyên nhân thua lỗ là vì vào quý IV/2022 doanh nghiệp trích lập dự trữ khoản phải thu không dễ đòi, tới từ Doanh nghiệp lớn CP Dệt could Liên Phương.

Không đạt kế hoạch

Doanh nghiệp lớn CP Tăng trưởng nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco – mã đầu tư và chứng khoán: HDC) vào quý IV/2022 xuất hiện lệch giá thuần đạt 173 tỷ VNĐ, giảm 264 tỷ VNĐ so với cùng thời điểm. Hodeco cho thấy thêm, lệch giá sụt giảm nhiều do những yếu tố khách hàng quan tác động không tốt tới nghành nghề dịch vụ bất động sản. Sau khoản thời gian trừ nhiều khoản ngân sách, HDC lãi sau thuế ngay 171 tỷ VNĐ so với quý IV/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, Hodeco đạt lệch giá thuần 1.298 tỷ VNĐ, giảm 4% so với cùng thời điểm, lợi nhuận sau thuế đạt mức gần 421 tỷ VNĐ, tăng 35% so với năm 2021. Tuy vậy, Hodeco chỉ triển khai xong 68% kế hoạch lệch giá và 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Trên 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Hodeco là 2.558 tỷ VNĐ, tăng 11,6% so với số đầu năm mới. Trong số đó, nợ trung tâm tài chính ở tầm mức 1.690 tỷ VNĐ, tăng 346 tỷ VNĐ so với đầu năm mới. Sang năm 2023, Hodeco đặt kế hoạch lệch giá 1.770 tỷ VNĐ, lợi nhuận sau thuế 488 tỷ VNĐ và dự kiến giữ cổ tức 25% bằng CP.

Vào quý IV/2022, Doanh nghiệp lớn CP Góp vốn đầu tư và Marketing Thương mại nhà Khang Điền (mã đầu tư và chứng khoán: KDH) xuất hiện lệch giá 1.234 tỷ VNĐ, tăng gấp rộng gấp đôi cùng thời điểm. Tuy vậy giá chỉ vốn hàng bán chiếm tới 76% của lệch giá thuần khiến cho lãi gộp chỉ với rộng 298 tỷ VNĐ, giảm 38,6% so với quý IV/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, lệch giá thuần KDH đạt 2.912 tỷ VNĐ, giảm 22% so với cùng thời điểm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.081 tỷ VNĐ, giảm 10,2% so với năm 2021. Như vậy, KDH đứt nhịp tăng trưởng lợi nhuận thường xuyên từ 2014. So với kế hoạch năm 2022, KDH mới chỉ triển khai xong được 73% tiềm năng về lệch giá và 77% tiềm năng về lợi nhuận.

EPS cả năm 2022 của Nam Lengthy đạt 1.339 đồng, giảm đáng kể so với số 3.099 đồng của năm 2021.

Trên 31/12/2022, Khang Điền xuất hiện rộng 6.771 tỷ VNĐ nợ vay, tăng 4.218 tỷ VNĐ so với đầu năm mới. Trong số đó, phần rộng lớn là khoản vay Ngân hàng Phương Đông (3.275 tỷ VNĐ) và VietinBank (2.138 tỷ VNĐ), 1.100 tỷ VNĐ trái phiếu.

Doanh nghiệp lớn CP Góp vốn đầu tư Nam Lengthy (mã đầu tư và chứng khoán: NLG) cũng tồn tại lệch giá và lợi nhuận sụt giảm đáng kể so với cùng thời điểm. Rõ ràng và cụ thể, quý IV/2022 lệch giá thuần đạt 1.629 tỷ VNĐ, giảm 63% so với cùng thời điểm năm ngoái. Lãi sau thuế đạt mức gần 590 tỷ VNĐ, giảm 23% so với quý IV/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, Nam Lengthy thu về 4.339 tỷ VNĐ lệch giá, giảm 17% so với cùng thời điểm. Lợi nhuận sau thuế đạt 865 tỷ VNĐ, giảm 41% so với năm 2021. EPS cả năm 2022 đạt 1.339 đồng, giảm đáng kể so với số 3.099 đồng của năm 2021.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage