Dự kiến hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 25/4

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên, trải qua nhiều hình thức thư điện tử, gửi trực tiếp và lấy ý kiến nhân dân trên web site, Sở đã nhận được được ngay 500 lượt ý kiến góp ý của không ít tổ chức triển khai, cá thể khái niệm Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nội dung góp ý tập trung chuyên sâu vào nhiều quy định cộng đồng về bồi thường, tương hỗ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu khu đất; ĐK khu đất đai, cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với khu đất; trung tâm tài chính về khu đất đai, tỷ giá của đất nền; giao khu đất, đến thuê khu đất, chuyển mục tiêu sử dụng khu đất…

Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên dự kiến tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trên hạ tầng tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023; trình Chính phủ nước nhà giải trình tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4/2023; giải trình Chính phủ nước nhà sở dĩ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4/2023.

Trên hạ tầng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên tiếp tục tham mưu đến Chính phủ nước nhà tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), giải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sở dĩ trình Quốc hội đến ý kiến trên kỳ họp thứ năm, trước ngày 25/4/2023.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage