Thị Trường

Giới đầu tư đang ‘gắng gượng’ với đất đấu giá 2023

Khi tham gia đấu giá đất thì mong muốn mình trúng đất đấu giá, nhưng khi trúng đấu giá rồi thì lại có nhiều trường hợp không nộp tiền sử dụng đất và đồng ý bỏ tiền cọc.
Giới đầu tư đang ‘gắng gượng’ với đất đấu giá 2023
Giới đầu tư đang ‘gắng gượng’ với đất đấu giá 2023
Trong lúc đó, nhiều người khác vẫn cố gắng nộp tiền sử dụng đất, mặc dù đã quá thời hạn nộp tiền.

Mục Lục

Không bỏ cọc ‘tháo chạy’ dù đã quá hạn nộp tiền đất đấu giá

Giới đầu tư đang ‘gắng gượng’ với đất đấu giá 2023

Ngày 14/3/2023, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn có báo cáo số 75/BC-Ủy Ban Nhân Dân về kết quả giải quyết đơn của 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An.

Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn cho biết, liên quan tới nội dung đơn của 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An, Ủy Ban Nhân Dân thị xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai kiểm tra, giải quyết và trả lời đơn công dân.

Tới nay, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã sẽ có Công văn số 48/BQL ngày 27/02/2023 về việc trả lời đơn kiến nghị của 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An và Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai Điện Bàn cũng đã có Công văn số 91/CNVPĐK ngày 03/3/2023 trả lời đơn công dân.

Theo đó, đối với 16 lô đất đã nộp tiền đúng thời hạn mùa 1, người trúng đấu giá sẽ nộp số tiền sử dụng đất còn sót lại đúng thời hạn quy định. Đối với nhiều trường hợp này, Ban quản lý sẽ lập thủ tục cấp cho GCN QSD đất và lúc bấy giờ sẽ bàn giao 15/16 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các ông bà trúng đấu giá.

Riêng có 1 GCN QSD đất của ông Đào Đức Đại, do chênh lệch thời gian nộp tiền vào ngân sách ngày 22/8/2022 và ngày ban hành thông báo nộp tiền về tiền sử dụng đất ngày 09/9/2022, nên Phòng Tài nguyên – Thiên nhiên môi trường thị xã hoàn trả hồ sơ theo Công văn số 94/TNMT ngày 16/02/2023.

Nội dung này, Ban quản lý đã trực tiếp làm việc, giải trình với các ngành có liên quan và Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ thị xã Điện Bàn sẽ trình lại hồ sơ cấp GCN. Sau khi có kết quả Ban quản lý sẽ tổ chức bàn giao cho ông Đào Đức Đại.

Đối với 70 lô đất mà người trúng đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất mùa 1, ngày 26/9/2022 Phòng Tài nguyên – Thiên nhiên môi trường thị xã đã có Tờ trình đề nghị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 71 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện thì người trúng đấu giá đất đã có đơn trình bày lý do chậm nộp tiền sử dụng đất, đồng thời đề nghị xem xét không hủy kết quả trúng đấu giá và tạo điều kiện để người trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Xem xét nội dung kiến nghị của các ông bà, ngày 12/10/2022, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn sẽ tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và cơ quan chuyên môn của thị xã để lấy ý kiến về việc xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất.

Ngày 29/12/2022, Ủy Ban Nhân Dân thị xã có Báo cáo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xin chủ trương xử lý chậm nộp tiền sử dụng đất đối với 71 lô đất đấu giá trên dự án Khu dân cư Nam Điện An, phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Hiện nay, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn đang chờ chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam về việc xử lý đối với các trường hợp này.

Nhiều trường hợp phải chấp nhận mất tiền cọc đất đấu giá

Giới đầu tư đang ‘gắng gượng’ với đất đấu giá 2023

Trong lúc 70 trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất nêu trên mong muốn cơ quan chức năng không xem xét hủy bỏ kết quả trúng đấu giá thì mới đây, tại thị xã Điện Bàn lại xuất hiện thêm nhiều trường hợp khác nộp tiền trễ hạn và không nộp tiền sử dụng đất.

Ngày 24/11/2022, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 33 lô đất trên thôn Nông Sơn 2 và thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước .

Ba mươi ba lô đất này có diện tích dao động từ 109m2 tới 198m2 và có giá trúng đấu giá dao động từ 580 triệu đồng tới 979 triệu đồng mỗi lô.

Trong số 33 lô đất nêu trên có nhiều trường hợp người dân tham gia đấu giá và trúng đấu giá cùng lúc nhiều lô đất.

Đơn cử một cá nhân tên H. đến từ Thanh Hóa, trúng đấu giá cùng lúc 8 lô đất. Nhóm khác gồm 2 người dân tích hợp tham gia đấu giá và trúng đấu giá cùng lúc 7 lô đất. Trong khi đó, nhiều cá nhân khác cũng cùng lúc trúng đấu giá từ 2 tới 3 lô đất.

Tuy vậy, do gặp phải nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến thời hạn nộp tiền sử dụng đất, nhiều cá nhân trúng đấu giá nêu trên đã nộp tiền trễ hạn và không nộp tiền sử dụng đất.

Trước thực tiễn nêu trên, ngày 17/3 vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) sẽ ban hành quyết định hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất chậm nộp tiền và không nộp tiền sử dụng đất tại thôn Nông Sơn 2 và thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước.

Trong số 11 lô đất bị hủy kết quả trúng đấu giá nêu trên, có 5 lô nộp tiền trễ hạn và có 6 lô không nộp tiền sử dụng đất.

Đơn cử, ông H trúng đấu giá cùng lúc 2 lô đất và bị hủy kết quả trúng đấu giá cả hai lô đất. Trong số đó có 1 lô đất nộp tiền trễ hạn và lô còn lại không nộp tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó còn có một trường hợp gồm có hai cá nhân tên L và Q cùng lúc trúng đấu giá 7 lô đất và bị hủy kết quả trúng đấu giá cả 7 lô đất nêu trên. Trong số 7 lô đất bị hủy kết quả trúng đấu giá này có 3 lô nộp tiền trễ hạn và có 4 lô không nộp tiền sử dụng đất.

REVIEWBDS24H

Địa chỉ: 047 Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline: 0985.28.79.58.

Email: nguyenlam3918@gmail.com.

Https://reviewbds24h.com/.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button