Hà Nội lập quy hoạch 4 khu công nghiệp mới

Ủy Ban Nhân Dân TP. Hà Nội vừa phát hành Quyết định hành động số 769 về việc bổ sung cập nhật hạng mục, kế hoạch lập nhiều quy hoạch khu đô thị, quy hoạch xây dựng dựng quy trình 2021-2025 trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hà Nội lập quy hoạch 4 khu công nghiệp mới
  • Năm 2022, Hà Nội sẽ hoàn thiện những đồ án quy hoạch trọng điểm nào?

Từ đó, hạng mục được bổ sung cập nhật gồm 4 đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ trọng 1/2000 Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn (thuộc nhiều xã Minh Trí, Tân Dân, huyện Sóc Sơn) xuất hiện quy mô 302,8ha.

Quy hoạch phân khu tỷ trọng 1/2000 Khu công nghiệp Đông Anh (nhiều xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thuỵ Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh), quy mô 300ha.

Quy hoạch phân khu tỷ trọng 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Thường Tín (nhiều xã Liên Phương, Văn Bình, Ninh Sở và Văn Phú hà đông, huyện Thường Tín), quy mô 112ha.

Quy hoạch phân khu tỷ trọng 1/2000 Khu công nghiệp Phụng Hiệp (nhiều xã Tô Hiệu, Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên và Dũng Tiến, huyện Thường Tín), quy mô 174,8ha.

Ban Quản lý và vận hành nhiều khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phụ trách tổ chức triển khai lập 4 quy hoạch nói trên. Thời hạn lập quy hoạch dự kiến trải dọc qua từ thời điểm năm 2023 tới năm 2025. Ranh giới, quy mô nhiều quy hoạch được xác lập rõ ràng vào quy trình lập quy hoạch.

Hà Nội lọt prime TP.HCM an toàn và tin cậy nhất Khu vực Đông Nam Á

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage