Kinh Nghiệm

Hồ sơ và thủ tục xin tách thửa quyền sử dụng đất

Hồ sơ và thủ tục xin tách thửa quyền sử dụng đất
Update: 14:16 01/07/2017
Căn cứ vào Điều 19, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 quy định bổ sung cập nhật về việc cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, tịch thu đất, xúc tiến quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, tương hỗ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất và giải quyết và xử lý khiếu nại về đất đai được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 6 Điều 29 Nghị định 88/2009NĐ-CP, xuất hiện quy định:
 
1. Việc nộp hồ nước sơ xin tách sổ đỏ chính chủ được quy định như sau:
 
a) Hồ sơ xin tách sổ đỏ chính chủ nộp trên văn phòng ĐK quyền sử dụng đất; trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất trên vùng quê thì nộp trên Uỷ ban nhân dân xã nơi xuất hiện đất sở dĩ chuyển đến văn phòng ĐK quyền sử dụng đất;
 
b) Hồ sơ xin tách sổ đỏ chính chủ có:
 
– Đơn xin tách thửa;
 
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất;
 
– Sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu như xuất hiện yêu cầu);
 
Khái niệm trường hợp tách thửa do chuyển nhượng ủy quyền thì nên cần thêm:
 
– Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất;
 
Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất phải xuất hiện ghi nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể thì được lựa lựa chọn hình thức ghi nhận của công chứng nhà nước hoặc xác thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xuất hiện đất.
 
– Minh chứng thư, hộ khẩu của hai mặt chuyển nhượng ủy quyền, tặng đến (03 phiên bản photograph công chứng);
 
– Nhiều sách vở khác: ĐK kết hôn, biên phiên bản thỏa thuận hợp tác về tài sản của vợ ck; giấy khai sinh….(nếu như xuất hiện yêu cầu). Biên phiên bản tự lựa chọn vị trí đất sinh sống, đất khuôn viên (khái niệm những thửa đất xuất hiện diện tích quy hoạnh vượt hạn mức đất sinh sống theo quy định),….
 
2. Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu yếu của người sử dụng đất được xúc tiến như sau:
 
a) Người sử dụng đất xuất hiện nhu yếu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập một (01) bộ hồ nước sơ nộp trên Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường nếu như là tổ chức triển khai, hạ tầng tôn giáo, người Việt Nam định cư sinh sống quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế; nộp trên Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường nếu như là hộ mái ấm gia đình, cá thể;
 
b) Ngay trong thời gian ngày nhận đủ hồ nước sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày thao tác tiếp theo, Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường (gọi cộng đồng là cơ quan Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường) xuất hiện trách nhiệm gửi hồ nước sơ đến Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất trực thuộc sở dĩ chuẩn bị sẵn sàng hồ nước sơ địa chính;
 
c) Khái niệm trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong thời gian ngày nhận được hồ nước sơ hoặc chậm nhất là ngày thao tác tiếp theo, Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất xuất hiện trách nhiệm làm trích lục bản vẽ địa chính, trích sao hồ nước sơ địa chính và gửi tới cơ quan Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường cùng cung cấp.
 
Khái niệm trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa mà phải trích đo địa chính thì vào thời hạn không thật bảy (07) ngày thao tác, kể từ thời điểm ngày nhận được hồ nước sơ, Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất xuất hiện trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản vẽ địa chính, trích sao hồ nước sơ địa chính và gửi tới cơ quan Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường cùng cung cấp;
 
d) Vào thời hạn không thật ba (03) ngày thao tác, kể từ thời điểm ngày nhận được trích lục bản vẽ địa chính, trích sao hồ nước sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường xuất hiện trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cung cấp huyện xem xét, ký Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đến thửa đất mới; Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường xuất hiện trách nhiệm ký Giấy ghi nhận đến thửa đất mới vào trường hợp được ủy quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh ký Giấy ghi nhận đến thửa đất mới vào trường hợp không được ủy quyền;
 
đ) Vào thời hạn không thật ba (03) ngày thao tác, kể từ thời điểm ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cung cấp xuất hiện thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy ghi nhận đến cơ quan Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường trực thuộc;
 
e) Ngay trong thời gian ngày nhận được Giấy ghi nhận đã ký kết hoặc chậm nhất là ngày thao tác tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường xuất hiện trách nhiệm trao phiên bản chính Giấy ghi nhận khái niệm thửa đất mới cho những người sử dụng đất; gửi phiên bản lưu Giấy ghi nhận đã ký kết, phiên bản chính Giấy ghi nhận sẽ tịch thu hoặc một trong số loại sách vở về quyền sử dụng đất quy định tại những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai sẽ tịch thu đến Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông tin dịch chuyển về sử dụng đất đến Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường sở dĩ chỉnh lý hồ nước sơ địa chính gốc.
 
(Theo VnMedia)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button