HoREA: Không thể đồng nhất thời hạn sử dụng với quyền sở hữu nhà chung cư

HoREA ý kiến đề xuất xem xét lại nhiều quy định vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trên cơ sở so sánh tính thống nhất với Sở Luật Dân sự và Luật Khu đất đai.
  • Nhà đất 24h: Tranh luận trái chiều thời hạn sử dụng nhà chung cư
  • Quy định thời hạn sở hữu chung cư: Mục tiêu sau cùng là gì?

Thương Hội Nhà đất TP.HCM (HoREA) vừa có văn phiên bản góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Từ đó, đơn vị chức năng nhận thấy vẫn còn đấy một trong những quy định không ổn, không tương thích. Chẳng hạn như việc dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi nhà chung cư không hết thời hạn sử dụng nhưng thuộc trường hợp phải phá dỡ không tương thích với quy định của Sở Luật Dân sự 2015, Luật Khu đất đai 2013 và Dự thảo Luật Khu đất đai.

HoREA mang lại rằng quy định dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng không tương thích với quy định của Sở Luật Dân sự 2015 và Luật Khu đất đai 2013 vì không thể đồng nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư (tuổi thọ nhà chung cư) với quyền sở hữu nhà chung cư. Chính bởi đó là hai phạm trù trọn vẹn không giống nhau.

Ngoài ra, HoREA ý kiến đề xuất công nhận công ty góp vốn đầu tư Dự Án BĐS xây dựng dựng nhà ở thương mại đối với nhà góp vốn đầu tư có quyền sử dụng khu đất khác không phải là khu đất ở. Thương Hội mang lại rằng điều này tiếp tục thêm phần đáp ứng sự tương thích với Nghị quyết số 18 và Tờ trình Quốc hội số 535 ngày 27/12/2021 của Chính phủ nước nhà.

Theo HoREA, Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cần quy định rõ trường hợp khu đất khác này có thể là khu đất nông nghiệp hoặc khu đất phi nông nghiệp không phải là khu đất ở, gồm trường hợp nhà góp vốn đầu tư có 100% khu đất nông nghiệp hoặc nhà góp vốn đầu tư có 100% khu đất phi nông nghiệp không phải là khu đất ở.

HoREA kiến nghị bổ sung cập nhật quy định, sau khoản thời gian sẽ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đồng ý công ty trương góp vốn đầu tư đồng thời chấp thuận đồng ý nhà góp vốn đầu tư, nhà góp vốn đầu tư có trách nhiệm thực thi thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng nhiều chủng loại khu đất khác thuộc Dự Án BĐS góp vốn đầu tư (nếu như có) sang khu đất ở và nghĩa vụ và trách nhiệm trung tâm tài chính có tương quan theo quy định của pháp lý về khu đất đai.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage