Phân tích - Nhận định

Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị bất động sản như thế nào?

Lãi suất có ảnh hưởng sâu sắc đến giá trị bất động sản, bởi vì lãi suất sẽ có tác động đến khả năng mua bất động sản nhà ở của một cá nhân.
Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị bất động sản như thế nào?
Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị bất động sản như thế nào?

Bên cạnh đó, lãi suất cũng ảnh hưởng đến dòng vốn, cung và cầu vốn và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của nhà đầu tư. Do vậy, lãi suất thúc đẩy giá bất động sản theo rất nhiều cách không giống nhau.

Mục Lục

Nguyên tắc cơ bản về xác định giá trị bất động sản

Giá trị bất động sản nói chung bị ảnh hưởng bởi cung và cầu cũng như chi phí thay cho thế của việc phát triển bất động sản mới. Chi phí thay thế được hiểu là chi phí hiện nay hành để xây mới một dự án công trình có giá trị sử dụng tương đương, nhưng vật tư, phương pháp và kĩ thuật tân tiến sẽ tiến hành sử dụng để xây dựng và vô hiệu những thành phần đã bị lỗi thời. Tuy vậy, bên cạnh những yếu tố này còn có nhiều khía cạnh khác cần phải đưa lên “bàn cân” để định giá bất động sản hơn thế, đặc trưng là lúc bạn xem xét mức độ ảnh hưởng của lãi suất, dòng vốn và lãi suất tài trợ của chính phủ ảnh hưởng đến giá trị tài sản.

Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị bất động sản như thế nào?

Việc định giá bắt đầu bằng phương pháp dự báo thu nhập của bất động sản, dưới dạng những khoản thanh toán tiền thuê dự kiến. Sau thời điểm hạch toán toàn bộ những chi phí, nhà phân tích sẽ có được thu nhập hoạt động ròng (NOI). Bằng phương pháp trừ đi mọi ngân sách vốn liên quan, vốn đầu tư để bảo trì hoặc sửa chữa tài sản và những chi phí không liên quan đến tài sản cụ thể khác từ thu nhập hoạt động ròng, chúng ta sẽ có được tiền tệ ròng (NCF). Tiền tệ ròng được sử dụng để xác lập vốn chủ sở hữu vào bất động sản hoặc thu nhập từ đầu tư cố định. Bằng phương pháp chiết khấu tiền tệ (tất cả bất kỳ giá trị sót lại nào) vào một thời gian đầu tư nhất định, giá trị bất động sản được xác định.

Lãi suất ngân hàng ảnh hưởng đến giá trị bất động sản như thế nào?

Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị bất động sản như thế nào?

Dòng vốn

Lãi suất có thể ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách cấp vốn và lãi suất thế chấp, ảnh hưởng đến chi phí của bất động sản và do đó, tác động đến giá trị tài sản. Tuy vậy, cung và cầu về vốn và những khoản vốn cạnh tranh khác sẽ có tác động lớn số 1 đến tỷ trọng hoàn vốn tối thiểu bắt buộc (RRR) và giá trị đầu tư. Tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu bắt buộc được hiểu là tỷ lệ lợi tức thấp nhất mà những nhà đầu tư có thể chấp nhận từ khoản vốn.

Lãi suất ngân hàng giảm, chi phí vốn giảm và tiền chảy vào hệ thống. trái lại, khi lãi suất tăng, kĩ năng cung cấp vốn giảm. Khái niệm bất động sản, những thay cho đổi về lãi suất cho vay làm tăng hoặc giảm lượng vốn sẵn sàng mang lại đầu tư. Lượng vốn và ngân sách vốn ảnh hưởng đến nhu cầu cũng như nguồn cung, nghĩa là số tiền sẵn có để sở hữ và phát triển bất động sản. Ví dụ: khi vốn khả dụng eo hẹp, những nhà cung cấp vốn có Xu thế cho vay ít hơn theo tỷ lệ phần trăm của giá trị nội trên, hoặc không cao bằng tổng vốn. Điều này có nghĩa là những khoản vay được tiến hành với tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) thấp rộng, vì thế làm giảm dòng tiền và giá trị bất động sản có lực bẩy.

Những thay cho đổi trong dòng vốn này cũng có thể có tác động trực tiếp đến động lực cung và cầu đối với một bất động sản. Chi phí vốn và nguồn vốn sẵn có tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung bằng cách cung cấp thêm vốn mang lại việc phát triển bất động sản và cũng ảnh hưởng đến số dân cư mua tiềm năng đang được tìm tòi thanh toán giao dịch. Hai yếu tố này phối kết hợp với nhau tiếp tục xác lập giá trị tài sản.

Tỷ lệ chiết khấu

Tác động rõ ràng nhất của lãi suất khái niệm giá trị bất động sản có thể thấy được vào việc tạo ra ra tỷ trọng chiết khấu hoặc tỷ suất vốn hóa. Tỷ trọng chiết khấu là lãi suất được dùng để làm chiết khấu những tiền tệ mặt chảy vào và chảy ra có liên quan đến dự án Bất Động Sản đầu tư. Trong những khi đó, tỉ suất vốn hóa phản ánh mối quan hệ giữa thu nhập hoạt động thuần dự kiến có được vào một năm và giá trị của tài sản.

Cả hai yếu này đều chịu ảnh hưởng bởi lãi suất hiện nay hành vì chúng bằng lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro. Trong số đó, phần bù rủi ro là phần chênh lệch giữa tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu bắt buộc (RRR) của một khoản vốn thường thì với tỷ lệ lợi tức phi rủi ro danh nghĩa.

Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị bất động sản như thế nào?

Bởi vì những khoản đầu tư có rủi ro cao hơn phải đạt được lợi nhuận cao hơn tương xứng để bù đắp mang lại rủi ro phát sinh thêm, khi xác lập tỷ lệ chiết khấu và tỷ suất vốn hóa, những nhà đầu tư thêm vào đó phần bù rủi ro vào lãi suất phi rủi ro để xác định lợi nhuận kiểm soát và điều chỉnh rủi ro nguy cấp cho từng khoản đầu tư được xem xét.

Nói chung, tỷ lệ chiết khấu sẽ thay đổi khi lãi suất tạo thành nó thay đổi. Khi tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu bắt buộc từ những khoản đầu tư khác tăng thêm, giá trị bất động sản giảm xuống. Trong khi đó, thường khi lãi suất giảm, giá bất động sản tăng.

Điều quan trọng là phải tập trung vào lãi suất từ vay thế chấp vì chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến giá bất động sản. Dẫu vậy, việc thay cho đổi lãi suất cũng tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của bất động sản. Ngoài giá ngôi nhà mới của bạn, lãi suất cũng ảnh hưởng đến nguồn cung của vốn và nhu cầu góp vốn đầu tư. Những dòng vốn này ảnh hưởng đến cung và cầu đối với bất động sản và kết quả là chúng ảnh hưởng đến giá bất động sản.

Ngoài ra, lãi suất cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của các khoản vốn khác để phù hợp với rủi ro vốn có vào đầu tư bất động sản. Khi những nhà đầu tư dự đoán lãi suất tăng hoặc rủi ro gia tăng vào tương lai, phần bù rủi ro tiếp tục tăng lên, khiến áp lực giảm mạnh hơn đối với giá bất động sản.

REVIEWBDS24H
Địa chỉ: 047 Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline: 0985.28.79.58.

Email: nguyenlam3918@gmail.com.

Https: reviewbds24h.com.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button