Người mua bất động sản sẽ phải chịu thêm những loại thuế nào?

Đề xuất áp thuế cao hơn nữa với giao dịch thanh toán bất động sản theo kiểu “lướt sóng”; tách riêng nhà, đất để đánh thuế và áp thuế suất cao hơn nữa với nhà đất bỏ không hoặc đánh thuế bất động sản thứ hai là những điểm mới trong thuế bất động sản đang được cơ quan chức năng nghiên cứu.
0818 BDS1 copy
Người mua bất động sản sẽ phải chịu thêm những loại thuế nào?

Mục Lục

Những loại thuế, phí bắt buộc đối với người mua bất động sản.

Giao dịch mua bán phải chịu 5 loại thuế, phí cơ bản: thuế thu nhập cá nhân, phí thẩm định hồ sơ, phí công chứng, phí cấp sổ đỏ, phí trước bạ.

Chuyển quyền sử dụng đất (CQSD)

Đây là loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ chủ sở hữu ban đầu cho người mua. Mức thuế tính trên giá trị giao dịch là 2% đối với bất động sản ở thành phố và 0,5% đối với bất động sản ở vùng nông thôn.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Nếu người mua là công ty hoặc tổ chức kinh doanh, họ cần phải nộp thuế VAT trên giá trị giao dịch bất động sản. Mức thuế là 10% trên tổng giá trị giao dịch.

Thuế trước bạ

Đây là loại thuế phải nộp trước khi giao dịch mua bán bất động sản được thực hiện. Mức thuế tính trên giá trị giao dịch là 0,5% đối với bất động sản ở thành phố và 0,25% đối với bất động sản ở vùng nông thôn.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Khi người mua bất động sản là cá nhân, họ phải chịu thuế TNCN trên giá trị giao dịch. Mức thuế là 2% trên tổng giá trị giao dịch.

Phí thẩm định hồ sơ bất động sản.

à một khoản phí mà người mua hoặc người bán bất động sản phải trả cho cơ quan thẩm định hồ sơ. Phí này được tính dựa trên giá trị bất động sản và thường là một khoản phí nhỏ so với giá trị của bất động sản.

Phí thẩm định hồ sơ bất động sản được quy định trong Quyết định số 124/2007/QĐ-BXD ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng. Theo quy định này, phí thẩm định hồ sơ bất động sản được tính theo mức phí định mức và mức phí chênh lệch.

Mức phí định mức: Là khoản phí được tính dựa trên giá trị bất động sản, theo các mức giá trị khác nhau. Mức phí định mức hiện nay được quy định như sau:

  • Dưới 20 triệu đồng: 50.000 đồng
  • Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu đồng: 100.000 đồng
  • Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng: 200.000 đồng
  • Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng: 0,2% giá trị bất động sản
  • Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 0,1% giá trị bất động sản
  • Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0,05% giá trị bất động sản

Mức phí chênh lệch: Là khoản phí được tính dựa trên thời gian xử lý hồ sơ, đặc biệt trong trường hợp cần xử lý hồ sơ gấp. Mức phí chênh lệch được quy định tối đa không vượt quá 50% mức phí định mức tương ứng.

Vì vậy, phí thẩm định hồ sơ bất động sản tại Việt Nam thường được tính dựa trên giá trị bất động sản và thời gian xử lý hồ sơ, và là một khoản phí nhỏ so với giá trị của bất động sản.

Những loại thuế chịu thêm đối với người mua bất động sản.

Người mua bất động sản sẽ phải chịu thêm những loại thuế

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage