Phấn đấu quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được phê duyệt trong tháng 5/2023

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng là kế hoạch chiến lược và định hướng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai. Quy hoạch này được lập dựa trên những tiềm năng, điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhằm đưa ra các giải pháp phát triển bền vững cho toàn bộ khu vực.
Phấn đấu quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030
Phấn đấu quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030.

 

Ngày 11/1/2023, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và chất lượng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đạt được mục tiêu này, quy hoạch tỉnh Lâm Đồng tập trung vào các lĩnh vực như: phát triển kinh tế – xã hội, du lịch, giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ. Ngoài ra, cũng đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của địa phương.

Phấn đấu quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030

Phấn đấu quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030 là kế hoạch định hướng phát triển bền vững cho tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới. Với tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch này đặt mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và giáo dục của khu vực Tây Nguyên.

Qua đó, khẩn trương tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh triển khai tiến hành; phấn đấu được Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê duyệt trong tháng 5/2023.

Trước đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông tin công khai lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho thấy, phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Lâm Đồng, với tổng quy hoạch đất tự nhiên của tỉnh là 9.781,20 km 2 và dân số là một trong.309.792 người.

Định hướng phát triển đa dạng cho tỉnh Lâm Đồng trong tương lai.

Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã cho thấy phương án quy hoạch mạng lưới hệ thống khu đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tỉnh sẽ xây dựng dựng hoàn thiện, đồng bộ mạng lưới hệ thống đô thị Lâm Đồng. Trong số đó tập trung chuyên sâu huy động nguồn lực phát triển những đô thị gắn với động lực của từng vùng.

Lâm Đồng sẽ mở rộng khu vực đô thị thành phố Đà Lạt, cực tăng trưởng trọng điểm của vùng kinh tế tài chính Nam Tây Nguyên; là một vùng đô thị văn minh, đẳng cấp và sang trọng quốc tế; mang tính chất về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa truyền thống lịch sử hào hùng, di tích kiến trúc tầm quốc gia, khu vực và có ý nghĩa quốc tế.

Ngoài ra, thành phố Bảo Lộc sẽ là đô thị hạt nhân phía Nam tỉnh Lâm Đồng, trung tâm liên kết giao thương của vùng tỉnh với vùng thành phố Hồ Chí Minh, vùng Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Tỉnh cũng xây dựng đô thị Đức Trọng là cửa ngõ ngõ mua bán quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm nghiên cứu và phân tích và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; trung tâm công nghiệp dược, mỹ phẩm cấp vùng.

Song song với đó, đô thị Di Linh là đô thị trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng, trung chuyển sản phẩm & hàng hóa trong tỉnh và vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Chưa hết, Lâm Đồng còn xác lập xây dựng đô thị Mađaguôi là trung tâm động lực kinh tế tài chính – xã hội 3 huyện phía Nam của tỉnh. Gắn tăng trưởng đô thị với xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng những đô thị xanh, thông minh.

Đối với du lịch, tỉnh Lâm Đồng sẽ đầu tư và phát triển các điểm du lịch hấp dẫn như: thành phố Đà Lạt, các khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và lễ hội. Đồng thời, cũng sẽ tăng cường hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút du khách.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ tập trung đầu tư vào các trường đại học.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung vào các hoạt động như xây dựng các khu công nghiệp, phát triển các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đầu tư vào các dự án giao thông, đầu tư vào các điểm du lịch hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đầu tư vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt quan trọng là việc từng bước xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage