Quảng Nam cần gì để thu hút đầu tư những dự án lớn?

Trên Quảng Nam, do thiếu chỉ tiêu sử dụng khu đất khu công nghiệp được phân chia nên những dự án trên nghành nghề này không được Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét. Trong những khi đó, do chỉ tiêu phân chia diện tích quy hoạnh khu đất rừng nhiều nên việc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, thu hút đầu tư những dự án ven bờ biển cũng gặp phải vất vả, vướng mắc.

  • Quảng Nam cần gì để thu hút đầu tư những dự án rộng lớn?
  • Người đang được nợ tiền sử dụng khu đất cần lưu ý gì?

qNA1Trên Quần thể kinh tế tài chính mở Chu Lai, Quảng Nam hiện tại có nhiều dự án khu công nghiệp quy mô rộng lớn. Ảnh: Lưu Bang

Từ những dự án khu công nghiệp

Ngày 14/3/2023, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam có giải trình số 48/BC-Ủy Ban Nhân Dân gửi Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Tăng trưởng vùng quê về kết quả triển khai Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ và lập kế hoạch sử dụng khu đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Quảng Nam.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam sẽ cho thấy những vất vả, vướng mắc về triển khai chỉ tiêu sử dụng khu đất, thiết kế, kế hoạch sử dụng khu đất khái niệm khu đất khu công nghiệp.

Trên địa phận tỉnh hiện tại có 14 khu công nghiệp sẽ có Quyết định hành động công ty trương đầu tư của cấp cho có thẩm quyền, sẽ và đang được triển khai triển khai đầu tư với tổng quy hoạch 3.677ha. Trong số đó, có 11 khu công nghiệp trên địa phận Quần thể kinh tế tài chính mở Chu Lai với diện tích quy hoạnh 2.960ha và ba khu công nghiệp ngoài Quần thể kinh tế tài chính mở Chu Lai với diện tích quy hoạnh 717ha.

So với chỉ tiêu sử dụng khu đất khu công nghiệp được Thủ tướng Cơ quan chính phủ phân chia trên Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 thì tới năm 2025 được phân chia 2.525ha. Như vậy, không đủ 1.151ha so với tổng quy hoạch khu đất của 14 khu công nghiệp sẽ được cấp cho có thẩm quyềnquyết định công ty trương đầu tư, cấp cho Giấy ghi nhận đầu tư.

Mặt khác, vào quá trình tới năm 2030, tỉnh Quảng Nam dự kiến tăng trưởng thêm 5 Quần thể công nghiệp. Hiện nay những dự án này sẽ có nhà đầu tư ĐK và đang rất được thẩm định, lập hồ nước sơ thuận tình công ty trương đầu tư gồm KCN cơ khí xe con Trường Hải mở rộng lớn (115ha), KCN Nam Thăng Bình (499,5ha), KCN Bắc Thăng Bình (246ha), KCN Phú Xuân (108ha), KCN Tam Anh 3 (180ha).

Theo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam, lúc này, có những nhà đầu tư ĐK lập hồ nước sơ, thủ tục, trình Thủ tướng Cơ quan chính phủ thuận tình công ty trương đầu tư những Dự án đầu tư xây dựng dựng, kinh doanh thương mại kiến trúc Quần thể công nghiệp cơ khí xe con Chu Lai Trường Hải mở rộng lớn (diện tích quy hoạnh 115 nghìn mét vuông) và Quần thể công nghiệp Nam Thăng Bình (diện tích quy hoạnh 499,5ha).

Tuy vậy, theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì điều kiện kèm theo thỏa mãn nhu cầu là phải đáp ứng đủ chỉ tiêu sử dụng khu đất vào kỳ thiết kế sử dụng khu đất mới xem xét, trình cấp cho công ty trương đầu tư mang lại dự án. Do thiếu chỉ tiêu sử dụng khu đất khu công nghiệp được phân chia nên những dự án này không được Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam mang lại rằng, 14 dự án Quần thể công nghiệp sẽ được cấp cho có thẩm quyền cấp cho công ty trương đầu tư có diện tích quy hoạnh khu đất 3.528ha, nhưng chỉ tiêu phân chia trên Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ tới năm 2030 chỉ có 3.524ha. Điều này có nghĩa, tới năm 2030, những dự án Quần thể công nghiệp mới sẽ không còn được cấp cho công ty trương đầu tư.

Trước thực tiễn nêu trên, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam kiến nghị Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường xem xét, trình Thủ thướng Cơ quan chính phủ mang lại kiểm soát và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng khu đất khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam theo phía tăng chỉ tiêu sử dụng khu đất khu công nghiệp của tỉnh tới năm 2030 từ 3.524ha lên 11.944 nghìn mét vuông (tăng 8.420ha). Đồng thời kiểm soát và điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng khu đất khu công nghiệp tới năm 2025 từ 2.525ha lên 5.324ha (tăng 2.799ha).

qNA2Hai mặt tuyến phố ven bờ biển Võ Chí Công hiện tại có nhiều khu vực có tình trạng là khu đất rừng phòng hộ ven bờ biển. Ảnh: Lưu Bang

Đến tới khu vực ven bờ biển

Trái ngược với việc thiếu vùng đất khu công nghiệp để tăng trưởng những dự án khu công nghiệp mới, diện tích quy hoạnh khu đất rừng được phân chia quá nhiều đã và đang ảnh hưởng tác động rộng lớn tới việc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, triển khai những dự án khu vực ven bờ biển của tỉnh.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam cho thấy, chỉ tiêu phân chia khu đất rừng mang lại tỉnh Quảng Nam trên Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ quá trình 2021-2025 là 732.130ha và quá trình 2025-2030 là 735.433ha.

Thực thi quyết định hành động nêu trên, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam sẽ phát hành những Quyết định hành động phân chia chỉ tiêu khu đất rừng mang lại những huyện, thị xã, thành phố để lập Xây dựng sử dụng khu đất cấp cho huyện thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng khu đất năm đầu của kỳ thiết kế.

Tuy vậy trong tiến trình triển khai, một vài địa phương nhận thấy chỉ tiêu khu đất lâm nghiệp được phân chia nêu trên không tương thích với thực tiễn tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương.

Theo dự thảo Xây dựng Lâm nghiệp vương quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 do Sở Nông nghiệp và Tăng trưởng vùng quê xây dựng dựng thì diện tích quy hoạnh khu đất lâm nghiệp trên Quảng Nam quá trình 2021-2025 được kiến nghị là 723.959ha và quá trình 2025-2030 kiến nghị là 717.875ha.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam mang lại rằng, việc kiến nghị giảm diện tích quy hoạnh khu đất rừng phòng hộ so với chỉ tiêu phân chia trên Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ đa phần là giảm chỉ tiêu thiết kế mang lại khu đất rừng phòng hộ trên khu vực ven bờ biển của tỉnh.

Việc giảm chỉ tiêu thiết kế khu đất rừng này nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội theo Xây dựng cộng đồng Quần thể kinh tế tài chính mở Chu Lai, những thiết kế khác được cấp cho thẩm quyền phê duyệt và trồng lại những khu rừng phòng hộ có rất tốt rộng, sắp xếp tương thích với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương.

Công ty trương này cũng được Thủ tướng Cơ quan chính phủ thống nhất trên Thông tin số 135/TB-VPCP ngày 06/5/2022 của Văn phòng Cơ quan chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Cơ quan chính phủ Phạm Minh Chính trên buổi thao tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ theo kết quả nêu trên, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam sẽ góp ý dự thảo Xây dựng Lâm nghiệp vương quốc thời kỳ 2021-2030 và kết quả thanh tra rà soát lại của Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thị xã, thành phố mang lại tương thích với tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương.

Từ đó, Quảng Nam kiến nghị chỉ tiêu thiết kế khu đất lâm nghiệp trên tỉnh quá trình 2021-2025 là 723.959ha, thấp rộng so với chỉ tiêu phân chia trên Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ quá trình 2021-2025 là 8.171ha.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị tới năm 2030 chỉ tiêu khu đất lâm nghiệp là 717.875ha, giảm sút so với Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 là 17.558ha.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam kiến nghị Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Tăng trưởng vùng quê xem xét, trìnhThủ tướng Cơ quan chính phủ kiểm soát và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng khu đất lâm nghiệp quá trình 2021 – 2025 và tới năm 2030 của tỉnh Quảng Nam trên Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ để tương thích với tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, an toàn của tỉnh.

Rõ ràng, tỉnh kiến nghị quá trình 2021-2025 có 723.959 nghìn mét vuông khu đất lâm nghiệp, giảm 8.171ha so với Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ. Trong số đó, khu đất rừng phòng hộ giảm 10.741 nghìn mét vuông; khu đất rừng đặc dụng tăng 5.637ha; khu đất rừng sản xuất giảm 3.067ha.

Tỉnh cũng kiến nghị quá trình tới năm 2030 có 717.875ha khu đất lâm nghiệp, giảm 17.558ha so với Quyết định hành động số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ. Trong số đó, khu đất rừng phòng hộ giảm 16.448ha; khu đất rừng đặc dụng giảm 1.222ha; khu đất rừng sản xuất tăng 112ha.

Công ty đề: Đất trống miền Trung năm 2023, Khả năng đầu tư nhà đất năm 2023, Tin tức nhà đất 2023, Tin tức nhà đất Quảng Nam,

  • Vẫn còn tình trạng bao che, thông đồng, dìm giá trong đấu giá tài sản tại Quảng Nam

    Vẫn tồn tại tình trạng che phủ, thông đồng, dìm giá chỉ vào đấu giá chỉ tài sản trên Quảng Nam

    Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam cho thấy, tình trạng che phủ, thông đồng, dìm giá chỉ, sân sau, dàn xếp kết quả đấu giá chỉ vẫn còn đấy; quality, năng lượng của một vài đấu giá chỉ viên còn tránh; xuất hiện tại tình trạng đối đầu không trong mát giữa những tổ chức triển khai đấu giá chỉ tài sản;…

Lưu Bang

CafeLand tương hỗ tư vấn mua nhà miễn phí !
CafeLand đang được tích hợp nhiều công ty đầu tư
trên toàn quốc và một vài ngân hàng nhà nước
để tương hỗ quý vị tìm một ngôi nhà tương thích.
CafeLand đang được tích hợp nhiều công ty đầu tư trên toàn quốc và một vài ngân hàng nhà nước để tương hỗ quý vị tìm một ngôi nhà tương thích.

ĐK

  • Fb
  • Nói rằng
  •   Lưu tin

youtube small ĐK kênh
Youtube CafeLand để theo dõi những video Thị Trường tiên tiến nhất!

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage