Quảng Ngãi chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch chậm tiến độ, nhiều lần chuyển nhượng qua lại

Sau thời điểm xem xét kiến nghị của Sở Kế hoạch và Góp vốn đầu tư, Quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có lãnh đạo tương quan tới dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.
  • Quảng Ngãi chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch chậm tiến độ, nhiều lần chuyển nhượng qua lại
  • Khởi công khu du lịch sinh vật rộng 600 tỷ đồng trên Hòa Bình

Khu vực ven bờ biển Mỹ Khê (ảnh minh họa)

Từ đó, Quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Doanh nghiệp CP Biệt thự hạng sang nghỉ ngơi Mỹ Khê sớm thực thi thủ tục tương quan tới chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Thời hạn hoàn thiện trước thời gian ngày 1/5/2023.

Quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Kế hoạch và Góp vốn đầu tư, Sở Tài Nguyên và Môi trường tự nhiên có trách nhiệm theo dõi, phía dẫn Doanh nghiệp CP Biệt thự hạng sang nghỉ ngơi Mỹ Khê thực thi việc chấm dứt hoạt động dự án.

Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà công ty góp vốn đầu tư không thực thi thì Sở Kế hoạch và Góp vốn đầu tư phối phù hợp với những đơn vị chức năng tương quan tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một trong những nội dung của dự án sở dĩ làm hạ tầng xem xét, giải quyết và xử lý dứt điểm những tồn trên.

Trước đó, trên Báo cáo giải trình số 464/BC-Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Quảng Ngãi cho thấy dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê trên xã Tịnh Khê trước đó do Doanh nghiệp CP góp vốn đầu tư Xây dựng dựng và Du lịch IDICO làm công ty góp vốn đầu tư, sau này Tập đoàn lớn Dầu khí Vương quốc Việt Nam nhận chuyển nhượng thông qua hợp đồng số 01/2009/HĐKT ngày 01/4/2009 và chỉ định Tổng công ty lớn Trung tâm tài chính CP Dầu khí Việt Nam làm công ty góp vốn đầu tư.

Tổng công ty lớn Trung tâm tài chính CP Dầu khí Việt Nam xây dựng Doanh nghiệp CP Du lịch biển Mỹ Khê theo Giấy ghi nhận ĐK Marketing Thương mại số 4300402211 do Sở Kế hoạch và Góp vốn đầu tư Quảng Ngãi cấp cho sở dĩ làm công ty góp vốn đầu tư.

Dự án sẽ được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cấp cho giấy ghi nhận góp vốn đầu tư lần đầu ngày 27/01/2010, sẽ thuê tổng quy hoạch 235.227m2 khu đất, thời hạn 49 năm, kể từ thời điểm ngày 18/3/2010 và được cấp cho GCNQSD khu đất, quyền sở hữu tài sản gắn sát với khu đất; cấp cho giấy ghi nhận góp vốn đầu tư kiểm soát và điều chỉnh lần thứ nhất vào trong ngày 27/6/2013 với thời hạn hoàn thiện toàn cảnh dự án tháng 12/2015.

Tuy vậy, thời kỳ thực thi dự án nhiều lần chậm tiến độ theo giấy ghi nhận góp vốn đầu tư được cấp cho và sẽ có Tóm lại thanh tra số 2928/KL-Ủy Ban Nhân Dân ngày 18/5/2017 về việc chấp hành pháp lý khu đất đai, xây dựng dựng và góp vốn đầu tư khái niệm dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê.

Ngày 29/10/2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chuyển nhượng dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê trên Công văn số 6615/Ủy Ban Nhân Dân-KGVX.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi tịch thu khu đất của Doanh nghiệp CP Mỹ Khê Việt Nam và đến Doanh nghiệp CP Biệt thự hạng sang nghỉ ngơi Mỹ Khê thuê khu đất sở dĩ tiếp tục thực thi dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, trên xã Tịnh khê, thành phố Quảng Ngãi.

Ngày 09/4/2021 của ông Đặng Văn Minh – Quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh kiến nghị công ty góp vốn đầu tư công ty động phối phù hợp với những sở, ban ngành, địa phương triển khai thực thi những thủ tục khái niệm Dự án; thực thi đúng tiến độ Dự án được cấp cho có thẩm quyền chấp thuận đồng ý, phê duyệt sớm hoàn thiện toàn cảnh dự án vào năm 2022.

Ngày 07/6/2022 Phó Quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trần Phước Hiền thống nhất việc Nhà góp vốn đầu tư được tiếp tục nghiên cứu và phân tích, làm rõ hạ tầng pháp lý và lựa lựa chọn một trong những 3 phương án trên Thông tin Tóm lại sở dĩ kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Góp vốn đầu tư) sở dĩ xem xét, giải quyết và xử lý.

Ngày 28/10/2022, Sở Kế hoạch và Góp vốn đầu tư tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 2243/SKHĐT về việc thanh tra rà soát những dự án góp vốn đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách thực thi không đúng tiến độ, thì dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê tiến độ kiểm soát và điều chỉnh thực thi dự án tới tháng 6/2022, Nhà góp vốn đầu tư không nộp tiền sử dụng khu đất và không xây dựng dựng dự án công trình.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage