Phân tích - Nhận định

Quy định mới về sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa năm 2023

Quy định mới về sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa cung cấp thông tin về các quy định mới nhất về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa trong năm 2023. Đây là một vấn đề quan trọng đối với người nông dân, đặc biệt là những người trồng lúa.
Quy định mới về sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa năm 2023
Quy định mới về sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa năm 2023.

Bài viết đề cập đến các quy định mới nhất của Chính phủ về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa, bao gồm các quy định về đối tượng hưởng hỗ trợ, phương thức cấp kinh phí, thủ tục đăng ký và giám sát việc sử dụng kinh phí.

Bài viết cũng cung cấp thông tin về các điều kiện và yêu cầu cần thiết để được hưởng kinh phí hỗ trợ này.

Có hiệu lực từ hôm nay (20/2/2023), Thông tư 02/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cập nhật quy định về sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Quy định mới về kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa năm 2023.

Theo Thông tư 02/2023/TT-BTC, Ủy Ban Nhân Dân những cấp sử dụng kinh phí sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Phần kinh phí còn lại dùng thực hiện một số công việc như:

– Cải tạo nâng lên chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc trồng lúa nước còn lại;

– Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng những dự án công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa;

– Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại…

Nông dân được hỗ trợ kinh phí trồng lúa năm 2023 theo quy định mới.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn để xác định nguồn kinh phí phải nộp của những cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan có liên quan xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo như đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Luật Góp vốn đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo các nội dung chi tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP.

thông tin chi tiết về quy định mới nhất của Chính phủ về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa trong năm 2023. Theo đó, người trồng lúa có thể nhận được sau khi quy định được phê duyệt là:

Hỗ trợ chi phí đầu tư sản xuất: Từ kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa, người trồng lúa có thể sử dụng để đầu tư vào sản xuất lúa, bao gồm mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc, công cụ dụng cụ và các chi phí khác liên quan đến sản xuất lúa.

Hỗ trợ chi phí chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch: Ngoài chi phí đầu tư sản xuất, người trồng lúa cũng có thể được hỗ trợ chi phí chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch lúa. Cụ thể, các chi phí này bao gồm tiền công nhân công, tiền thuê máy móc, tiền mua vật tư và các chi phí khác.

Tuy nhiên, để được hưởng các khoản hỗ trợ này, người trồng lúa cần phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu được quy định rõ ràng trong quy định mới. Ngoài ra, quy định mới cũng có các điểm mới và cập nhật so với quy định trước đây, do đó, người trồng lúa cần cập nhật thông tin và thực hiện đúng các quy định để được hưởng đầy đủ các khoản hỗ trợ.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web:   reviewbds24h.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button