Kinh Nghiệm

Quy đinh pháp luật về khiếu nại đất đai

Quy đinh pháp luật về khiếu nại đất đai
Update: 14:19 05/07/2017
Khiếu nại đất đai là một vào những quyền của người tiêu dùng đất, cũng là khiếu nại thường gặp nhiều. Vậy pháp luật quy định thế nào về đất đai? Điều này sẽ tiến hành trình diễn ngay sau này.
 
Căn cứ Luật đất đai 2013, Luật khiếu nại 2011 quy định khiếu nại đât đai gồm những nội dung sau:
 
Người tiêu dùng đất, xuất hiện quyền lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan tới sử dụng đất xuất hiện quyền khiếu nại quyết định hành động hành chính hoặc hành vi hành chính về vận hành đất đai. Vậy đối tượng người dùng khiếu nại đất đai tiếp tục là những quyết định hành động hành chính hoặc hành vi hành chính về vận hành đất đai.
 
Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết và xử lý khiếu nạiCá thể, hộ mái ấm gia đình nộp 01 phiên bản hồ nước sơ trực tiếp trên Ủy ban nhân dân cấp cho xã, cán bộ tiếp nhận đơn ghi vào sổ theo dõi và chuyển cán bộ trình độ.
 
Hồ nước sơ gồm: đơn thư cá thể được mang lại, hồ nước sơ địa chính.
 
– Cán bộ trình độ xem xét những vấn đề về khiếu nại. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã phối kết hợp với những ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc sở dĩ hoà giải lần đầu mà người khiếu nại khồng đồng ý với quyết định hành động giải quyết và xử lý thì xuất hiện quyền khởi kiện lên Ủy ban nhân dân cấp cho huyện giải quyết và xử lý.
 
– Thông tin kết quả đến công dân.
 
Thời hạn khiếu nại: 90 ngày, kể từ thời điểm ngày nhận được quyết định hành động hành chính hoặc biết được quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính.
 
Trường hợp người khiếu nại không triển khai được quyền khiếu nại theo như đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập sinh sống nơi xa hoặc vì những trở ngại khách hàng quan khác thì thời hạn xuất hiện trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại
 
Yêu cầu khái niệm người khiếu nại:
 
– Người khiếu nại phải là người dân có quyền, quyền lợi hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
 
– Người khiếu nại phải là người dân có năng lượng hành vi dân sự không thiếu thốn theo quy định của pháp luật; vào trường hợp trải qua người thay mặt sở dĩ triển khai việc khiếu nại thì người thay mặt phải theo quy định .
 
– Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi tới đúng cơ quan xuất hiện thẩm quyền giải quyết và xử lý vào thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại.
 
Thẩm quyền giải quyết và xử lý:
 
– Quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện xuất hiện thẩm quyền giải quyết và xử lý khiếu nại lần đầu khái niệm quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của tớ, của người dân có trách nhiệm do mình vận hành trực tiếp.
 
– Quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện: giải quyết và xử lý khiếu nại lần đầu khái niệm quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của tớ, giải quyết và xử lý khiếu nại lần hai khái niệm quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của Quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện sẽ giải quyết và xử lý lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã không còn thời hạn nhưng không được giải quyết và xử lý.
 
– Quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh: giải quyết và xử lý khiếu nại lần đầu khái niệm quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của tớ, giải quyết và xử lý khiếu nại lần hai khái niệm quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của Quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, Giám đốc sở và cấp cho tương tự sẽ giải quyết và xử lý lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã không còn thời hạn nhưng không được giải quyết và xử lý.
 
Ngoài ra thủ trưởng cơ quan cấp cho trên khác xuất hiện nghĩa vụ và trách nhiệm giải quyết và xử lý khiếu nại đất đai lần đầu nếu như đó là hành vi hành chính, hoặc quyết định hành động hành chính của tớ hoặc cơ quan, cá thể mà mình vận hành thể hiện.
 
Theo luatduonggia

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button