Rà soát hơn 200 thủ tục hành chính để bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú 

Văn phòng Cơ quan chính phủ vừa ban hành văn bạn dạng số 1472/VPCP-KSTT ngày 9/3/2023 về việc công bố, công khai minh bạch, phía dẫn thực thi thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận trên nơi cư trú.

Trước 20/3, hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy

Văn phòng Cơ quan chính phủ ý kiến đề nghị Bộ trưởng liên nghành, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở, Quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thực thi ngay một trong những trách nhiệm sau:

– Khẩn trương rà soát, sửa đổi nhiều Thông tư, Quyết định hành động, văn bạn dạng thuộc thẩm quyền có quy định tương quan tới việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực thi nhiều thủ tục hành chính, được mang lại phục vụ công.

– Nhiều Sở, ngành hoàn thiện việc công bố nhiều thủ tục hành chính có tương quan tới việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú trước thời điểm ngày 15/3/2022 làm hạ tầng mang lại nhiều địa phương công bố, công khai minh bạch và tổ chức triển khai thực thi thống nhất, hiệu suất cao.

– Căn cứ trên hạ tầng công bố của Sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân nhiều tỉnh, thành phố thực thi công bố, công khai minh bạch thủ tục hành chính thuộc phạm vi xử lý trên Hạ tầng tài liệu vương quốc về thủ tục hành chính, Mạng lưới hệ thống vấn đề xử lý thủ tục hành chính cung cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính.

Đồng thời, hoàn thiện tiến độ nội bộ, tiến độ điện tử để thực thi việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp minh chứng nơi cư trú trước lúc xác nhận giấy tờ như Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình, Sơ yếu lý lịch…), hoàn thiện trước thời điểm ngày 20/3/2023.

Theo thống kê của Văn phòng Cơ quan chính phủ, có hơn 260 thủ tục yêu cầu nộp giấy tờ minh chứng nơi cư trú cần sửa, như thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; cung cấp, tịch thu, ĐK biển số xe; tuyển sinh vào trường quân sự, công an; thi trung học phổ thông vương quốc và xét tốt nghiệp trung học phổ thông; học viên phổ thông chuyển trường.

Cụ thể 267 thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy xác nhận cư trú cần rà soát để bãi bỏ.

Thủ tục xin giấy xác nhận cư trú trực tuyến, nhận kết quả ngay trong thời gian ngày

Nếu như nộp hồ nước sơ hợp lệ và vấn đề sẵn có vào Hạ tầng tài liệu về dân cư, người dân tiếp tục nhận được kết quả ngay trong thời gian ngày khi xin giấy xác nhận cư trú trực tuyến. Vậy thủ tục ĐK giấy xác nhận cư trú trực tuyến được thực thi ra sao?

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage