Sau 2-5 năm, cán bộ cấp sổ đỏ phải chuyển đổi vị trí công tác

Quy định này có vào Thông tư 21/2022/TT-BTNMT và có hiệu lực thực thi hiện hành chính thức từ thời điểm ngày thời điểm hôm nay (6/2/2023).

Từ đó, Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và vận hành và viên chức trực tiếp tiếp xúc và xử lý công việc sau từ đủ 02 – 05 năm phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn sát với khu đất.

– Cấp giấy phép thăm dò, khảo sát, khai thác tài nguyên.

– Cấp, cấp đổi, cấp kiểm soát và điều chỉnh, cấp lại giấy phép thiên nhiên và môi trường về xả nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý và vận hành chất thải rắn theo quy định; thực thi phục vụ xử lý chất thải nguy hại.

– Cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

– Xử lý hồ nước sơ giao, mang lại thuê, tịch thu, chuyển mục tiêu sử dụng khu đất, ĐK quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với khu đất.

– Giao hạn mức khu đất; quản lý và vận hành việc được áp dụng bồi thường, xác lập người tiêu dùng khu đất thuộc đối tượng người tiêu dùng bồi thường, được tương hỗ; mức bồi thường, tương hỗ vào giải phóng mặt phẳng.

– Xử lý vi phạm về thiên nhiên và môi trường.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định trên Điều 4 Thông tư này là từ đủ hai năm tới 5 năm.

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT tiếp tục chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ 6/2/2023.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage