Sở Xây dựng TP.HCM thúc tiến độ giải quyết khó khăn cho 149 dự án bất động sản

Liên quan đến nội dung giải quyết các khó khăn của dự án bất động sản theo các kiến nghị, tổng hợp của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA)
Sở Xây dựng TP.HCM thúc tiến độ giải quyết khó khăn cho 149 dự án bất động sản
Sở Xây dựng TP.HCM thúc tiến độ giải quyết khó khăn cho 149 dự án bất động sản
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi tới các Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính và Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.

Từ đó, liên quan tới nội dung giải quyết nhiều khó khăn của dự án bất động sản theo một số kiến nghị, tổng hợp của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM xử lý khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Sở Xây dựng sẽ có ý kiến và đề nghị nhiều đơn vị giải quyết các thủ tục do mình phụ trách.

Mục Lục

Hối thúc tiến độ các dự án bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) có 4 công văn: Lần 1, công văn số 14/2022/CV-HoREA ngày 15/3/2022, kiến nghị tương quan 64 dự án của 57 doanh nghiệp.

Lần 2, công văn số 25/2022/CV-HoREA ngày 29/4/2022, kiến nghị liên quan tới 38 dự án của 29 doanh nghiệp.

Lần 3, công văn số 40/2022/CV-HoREA ngày 10/6/2022, kiến nghị liên quan 11 dự án của 10 doanh nghiệp.

Và lần 4, công văn số 53/2022/CV-HoREA ngày 7/7/2022, kiến nghị liên quan tới 3 dự án của một doanh nghiệp và 2 trường hợp đại diện các cá nhân.

tien do 1 11172 8141
Một dự án bất động sản chờ gỡ vướng ở khu Nam TP.HCM

Trước kiến nghị của HoREA, Sở Xây dựng sẽ có 3 công văn trong những ngày 17/5, 25/7 và 12/9/2022, đề nghị 11 đơn vị chức năng liên quan căn cứ tổng hợp của Sở Xây dựng.

Có văn bản gửi chủ đầu tư về giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo 4 đợt kiến nghị của HoREA nhằm thực hiện chỉ đạo của Quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM.

Đồng thời, có văn bản báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc theo biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo chỉ đạo.

Sự chậm trễ của dự án bất động sản vẫn còn chậm từ các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 6/11 đơn vị gồm Sở giao thông vận tải, Ban Quản lý khu Nam, Cục thuế thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Thủ Đức.

Trong số đó có 02 đơn vị chức năng là Chi cục Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính, và Sở Quy hoạch – Kiến trúc có báo cáo kết quả giải quyết nhưng không nêu rõ kết quả thực hiện và không thực hiện theo biểu mẫu đính kèm.

Vì vậy, Sở Xây dựng sẽ đề nghị 2 đơn vị chức năng này khẩn trương báo cáo lại theo quy định nhưng tới nay Sở Xây dựng cũng không nhận được báo cáo phản hồi.

Trong khi đó, có 5/11 đơn vị chưa có báo cáo tiến độ giải quyết gồm Sở Tài nguyên và Môi trường (71 dự án), Sở Kế hoạch và Đầu tư (28 dự án), UBND huyện Nhà Bè (1 dự án), Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (1 dự án) và Sở Tài chính (1 dự án).

Các biện pháp đẩy nhanh dự án bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh.

Để sớm tháo gỡ vướng mắc của không ít doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP.HCM theo như đúng chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Chi cục Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính, UBND huyện Nhà Bè, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh, khẩn trương có văn bản gửi chủ đầu tư để thông tin về nội dung giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với nhiều dự án bất động sản của 4 đợt kiến nghị từ HoREA nên trên.

Đồng thời có văn bản báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các khó khăn vướng mắc, gửi về Sở Xây dựng để Sở kịp thời báo cáo Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM.

Trường hợp nhiều đơn vị không có báo cáo đúng hạn hoặc báo cáo không đúng biểu mẫu, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về việc thực hiện chỉ đạo Ủy Ban Nhân Dân thành phố của các đơn vị.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage