Kinh Nghiệm

Tặng cho quyền sử dụng đất thì phải làm những thủ tục gì ?

Tặng cho quyền sử dụng đất thì phải làm những thủ tục gì ?
Update: 08:36 12/07/2017
Theo quy định trên Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP phía dẫn luật đất đai 2013 quy định về trình tự, thủ tục thực thi tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau:
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ nước sơ đề xuất tách thửa hoặc hợp thửa.
2. Văn phòng ĐK đất đai xuất hiện trách nhiệm thực thi nhiều việc làm sau:
a) Đo đạc địa chính sở dĩ chia tách thửa đất;
b) Lập hồ nước sơ trình cơ quan xuất hiện thẩm quyền cấp cho Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất cho người sử dụng đất khái niệm thửa đất mới tách, hợp thửa;
c) Chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ nước sơ địa chính, hạ tầng tài liệu đất đai; trao Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất cho người được cấp cho hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp cho xã sở dĩ trao đối, với trường hợp nộp hồ nước sơ trên cấp cho xã.
3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá bán đất hoặc do chia tách hộ mái ấm gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất sở dĩ thi hành án (sau này gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng ĐK đất đai thực thi nhiều việc làm sau:
a) Đo đạc địa chính sở dĩ chia tách thửa đất;
b) Tiến hành thủ tục ĐK dịch chuyển theo quy định trên Nghị định này khái niệm phần khoảng không chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay cho đổi vào Giấy ghi nhận sẽ cấp cho hoặc trình cơ quan xuất hiện thẩm quyền cấp cho Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất khái niệm phần khoảng không sót lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ nước sơ địa chính, hạ tầng tài liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp cho xã sở dĩ trao khái niệm trường hợp nộp hồ nước sơ trên cấp cho xã.”
Theo quy định trên Nghị định 43/2014/NĐ – CP phía dẫn thực thi Luật đất đai, hồ nước sơ xin tách thửa đất tới cơ quan xuất hiện thẩm quyền.
Hồ nước sơ có:  
– Đơn đề xuất đăng kí dịch chuyển (theo mẫu): 01 bạn dạng chính
– Giấy ghi nhận quyền sở hữu đất:01 bạn dạng chính và 02 bạn dạng sao công chứng.
– Hồ nước sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị chức năng có công dụng đo đạc bản vẽ lập (bạn dạng chính)
– CMND, sổ hộ khẩu thường trú của mặt tặng cho với mặt cho và mặt được tặng cho: bạn dạng sao công chứng
– Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất xuất hiện xác nhận của cơ quan công chứng: bạn dạng chính.
– Giấy khai sinh của mặt tặng cho và mặt được tặng cho
– Tờ khai lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá thể.
– Bạn dạng khẳng định lần trước tiên được trao cho, tặng.
Cơ quan nhận hồ nước sơ: văn phòng ĐK đất đai thuộc phòng tài nguyên và môi trường tự nhiên cấp cho huyện nơi xuất hiện nhà đất.
Thủ tục tặng cho đất
Theo quy định trên điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:
a) Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, tặng cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản nối liền với đất phải được công chứng hoặc xác thực, trừ trường hợp Marketing Thương mại nhà đất quy định trên điểm b khoản này
d) VIệc công chứng thực thi tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng, việc xác thực thực thi trên ủy ban nhân dân cấp cho xã.
Như vậy, sở dĩ thực thi thủ tục tặng cho, quyền sử dụng đất từ phụ huynh sang cho con trước tiên, phụ huynh phải tới tố chức công chứng trên địa phận tỉnh, TP. Hồ Chí Minh nơi xuất hiện đất hoặc Ủy Ban Nhân Dân xã sở dĩ thực thi công chứng/xác thực hợp đồng tặng cho này. Sau thời điểm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trên sẽ được công chứng/xác thực thì chúng ta có thể thực thi thủ tục đăng kí  sang thương hiệu các bạn trên văn phòng đất đai, hồ nước sơ có:
+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
+ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
+ Sách vở khác, như chứng tỏ nhân dân, sổ hộ khẩu…
Về nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí
Theo quy định trên  khoản 4 Điều 4  về thu nhập miễn thuế trên Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định cụ thể một trong những điều của luật thuế thu nhập cá thể và luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của luật thuế thu nhập cá thể quy định như sau:
4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là nhà đất (có chúng ta sinh sống, dự án công trình xây dựng dựng tạo ra vào tương lai theo quy định của pháp lý về Marketing Thương mại nhà đất) giữa: Vợ với ông chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha ông chồng, mẹ ông chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông nước ngoài, bà nước ngoài với cháu nước ngoài; anh, chị em ruột với nhau.”
Như vậy, khi phụ huynh tặng cho quyền sử dụng đất, các bạn sẽ tiến hành miễn thuế thu nhập cá thể, nhưng các bạn vẫn phải thực thi thủ tục kê khai thuộc đối tượng người dùng miễn thuế trên Chi cục thuế của quận/huyện nơi xuất hiện nhà đất.
Trên khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ quy định trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:
10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với ông chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha ông chồng, mẹ ông chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông nước ngoài, bà nước ngoài với cháu nước ngoài; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền cấp cho giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất lần đầu.
Theo quy định trên Điều 1 TT34/2013/TT-BTC về sửa đổi bổ sung cập nhật một trong những điều của thông tư 124/ 2011/ TT- BTC ngày 31/08/2011 của Sở Trung tâm tài chính phía dẫn về lệ phí trước bạ quy định nhà, đất là quà tặng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ thì không thuộc trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ. Nhưng các bạn phải xuất trình được những sách vở và giấy tờ hợp pháp chứng tỏ quan hệ giữa các bạn và phụ huynh các bạn như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…lên cơ quan thuế sở dĩ làm căn cứ chứng tỏ các bạn không thuộc trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định trên.
Như vậy, sẽ không còn phải nộp lệ phí trước bạ nếu như phụ huynh tặng cho quyền sử dụng đất đó cho con.
Một số trong những lệ phí khác hoàn toàn có thể phát sinh:
– Phí đo đạc: không thật 1.500 đồng/mét vuông
– Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá bán trị (sang thương hiệu) chuyển nhượng ủy quyền (Tối thiểu 100.000 đồng tới tối nhiều không thật 5.000.000 đồng/trường hợp);
– Lệ phí cấp cho sổ đỏ chính chủ tùy từng từng trường hợp rõ ràng và cụ thể nhưng không thật 100.000 đồng/1 lần cấp phát mới.
Theo luatminhgia

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button