Thêm khu dân cư gần 20ha vừa được Bắc Giang duyệt quy hoạch

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang vừa xuất hiện quyết định phê duyệt Quy hoạch cụ thể xây dựng dựng Khu dân cư thôn Lương Viên, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.
  • Bắc Giang xuất hiện thêm khu công nghiệp rộng 40ha trên Yên Dũng
  • Sắp xuất hiện thêm khu công nghiệp 360ha trên Bắc Giang

Phòng phân tích lập quy hoạch xuất hiện phía Bắc giáp đường vành đai IV; phía Nam giáp ruộng canh tác và khu dân cư thôn Lương Viên, xã Tiên Sơn; phía Đông và Tây giáp ruộng canh tác thôn Lương Viên, xã Tiên Sơn.

Quy mô diện tích quy hoạnh phân tích lập quy hoạch tầm 19,48ha. Quy mô dân số vào khu vực lập quy hoạch tầm 3.200 người.

Phòng quy hoạch xuất hiện tính chất là khu dân cư mới và dự án công trình công cộng, vui chơi vui chơi cấp cho khu sinh sống.

Trước đó, tỉnh này đã và đang phê duyệt 4 khu dân cư, khu đô thị gồm: Khu khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (37,3ha); Khu dân cư trung tâm xã Quang Tiến, huyện Tân Yên (20,94ha); Khu thành phố mới Sơn, huyện Việt Yên (82,7ha) và Khu khu đô thị số 3 xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (39,9ha).

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage