Kinh Nghiệm

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất
Update: 14:39 01/07/2017
Khoản 1 và khoản 3 Điều 188 Luật đất đai năm trước đó (Luật Đất đai) quy định, người sử dụng đất được thực thi chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi xuất hiện nhiều điều kiện kèm theo sau
 
– Thứ nhất: xuất hiện Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất.
 
– Thứ hai: đất không tồn tại tranh chấp.
 
– Thứ ba: quyền sử dụng đất không trở nên kê biên sở dĩ đảm bảo an toàn thi hành án.
 
– Thứ tư: vẫn vào thời hạn sử dụng đất.
 
Từ đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải ĐK trên cơ quan ĐK đất đai và xuất hiện hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc thời khắc ĐK vào sổ địa chính.
 
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất rõ ràng và cụ thể
 
Mặt chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tiếp tục tới tổ chức triển khai công chứng trên địa phận tỉnh, nơi xuất hiện đất yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 
Yêu cầu hồ nước sơ công chứng (1 bộ) gồm:
 
– Dự thảo hợp đồng (nếu như xuất hiện);
 
– Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu);
 
– Bạn dạng sao chứng tỏ nhân dân và sổ hộ khẩu của mặt chuyển nhượng, mặt nhận chuyển nhượng;
 
– Bạn dạng sao sách vở khác xuất hiện tương quan tới hợp đồng mà pháp lý quy định phải xuất hiện;
 
– Bạn dạng sao giấy ghi nhận quyền sử dụng đất;
 
Trên thực tiễn, xuất hiện địa phương hoặc tổ chức triển khai công chứng yêu cầu trước lúc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tình nhân cầu công chứng phải nộp kết quả thẩm định và đo đạc trên thực địa khái niệm thửa đất tiếp tục chuyển nhượng do Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường cung cấp.
 
Mặt chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tiếp tục tới tổ chức triển khai công chứng trên địa phận tỉnh, nơi xuất hiện đất yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 
Về trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định trên Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
 
Người sử dụng đất tiếp tục nộp 1 bộ hồ nước sơ thực thi quyền chuyển nhượng. Nếu như thực thi quyền của người sử dụng đất khái niệm một phần thửa đất thì người sử dụng đất kiến nghị Văn phòng ĐK đất đai thực thi đo đạc và tách thửa khái niệm phần không gian cần thực thi quyền của người sử dụng đất trước lúc nộp hồ nước sơ thực thi quyền của người sử dụng đất.
 
Rõ ràng, sau thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết xuất hiện ghi nhận của tổ chức triển khai công chứng thì người nhận chuyển quyền nộp hồ nước sơ ĐK dịch chuyển quyền sử dụng đất và sang thương hiệu chuyển công ty trên Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường cung cấp huyện nơi xuất hiện đất. Từ đó, hồ nước sơ gồm:
 
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (xuất hiện công chứng);
 
– Đơn xin ĐK dịch chuyển quyền sử dụng đất (theo mẫu);
 
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất;
 
– Tờ khai lệ phí trước bạ;
 
– Sổ hộ khẩu và chứng tỏ nhân dân của mặt chuyển nhượng và mặt chuyển nhượng;
 
– Tờ khai thuế thu nhập cá thể do chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải xuất hiện hồ nước sơ kỹ thuật thửa đất và đo đạc tách thửa phần không gian chuyển nhượng).
 
Còn văn phòng ĐK đất đai sẽ sở hữu được trách nhiệm kiểm tra hồ nước sơ và nếu như đủ điều kiện kèm theo thực thi quyền theo quy định thì thực thi nhiều việc làm sau:
 
– Một là, gửi vấn đề địa chính tới cơ quan thuế sở dĩ xác lập và thông tin thu trách nhiệm trung tâm tài chính khái niệm trường hợp phải thực thi trách nhiệm trung tâm tài chính theo quy định.
 
– Hai là, xác nhận nội dung dịch chuyển vào Giấy ghi nhận sẽ cung cấp theo quy định của Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường.
 
– Ba là, khái niệm những trường hợp phải cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại, cùng nhiều tài sản khác nối sát với đất thì lập hồ nước sơ trình cơ quan xuất hiện thẩm quyền cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại, cùng nhiều tài sản khác nối sát với đất cho tất cả những người sử dụng đất.
 
– Bốn là, chỉnh lý và update dịch chuyển vào hồ nước sơ địa chính, cùng cơ sở tài liệu đất đai; đồng thời, trao giấy ghi nhận cho tất cả những người sử dụng đất hoặc gửi Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã sở dĩ trao khái niệm trường hợp nộp hồ nước sơ trên cung cấp xã.
 
(Theo Đời sống pháp lý) 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button