Tp.HCM xây dựng đề án tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định giá đất

Thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng một đề án để tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định giá đất.

đề án về giá đất
Tp.HCM xây dựng đề án tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định giá đất.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án tháo gỡ vướng mắc về giá đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM đã gửi tờ trình lên Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM đề nghị đồng ý chấp thuận chủ trương xây dựng Đề án “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TPHCM”.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, triển khai công tác tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân thành phố trong việc xác định giá đất, sở nhận thấy nhiều dự án chưa triển khai thực hiện được hoặc đã triển khai nhưng chưa hoàn thiện về pháp lý.
Thực tiễn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân từ những quy định pháp luật còn bất cập, không phù hợp tình hình.

Việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn còn chưa nghiêm ngặt khiến cho phát sinh vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể dẫn tới tiềm năng, lợi thế về đất đai của thành phố không được khai thác hiệu quả.
Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai còn nhiều hạn chế, môi trường đầu tư khó khăn, kéo dài khiến bức xúc từ những nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đề án giải quyết vấn đề giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, những vướng mắc pháp lý này đã làm chậm tiến độ thu ngân sách của thành phố, xuất hiện tình trạng người dân tập trung khiếu kiện đông người có năng lực tạo ra một số điểm nóng về an toàn trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin được biết, đề án của Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố tập trung tháo tháo gỡ 10 vấn đề: trong việc lựa chọn tổ chức triển khai có chức năng tư vấn xác định giá đất; việc áp dụng quy hoạch xây dựng cụ thể khi xác định giá đất; những hồ sơ có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng những thuật ngữ quy định về cơ cấu tổ chức sử dụng đất “tạm xác định”, những thuật ngữ không phù hợp với các quy định pháp luật đất đai

Về diện tích đất là kênh mương, lối đi xen cài rải rác trong dự án; về những trường hợp không triển khai xong nghĩa vụ tài chính, dự án kéo dài nhưng được gia hạn tiến độ thực hiện dự án; về dự án có diện tích công trình công cộng là tiện ích nội khu không phải chuyển giao cho nhà nước; đối với đất đưa vào làm dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc là đất ở của hộ gia đình, cá nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo chế định công nhận quyền sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013.

Đồng thời, việc xác định giá đất trong quá khứ nhưng không có hạ tầng pháp lý buộc chủ đầu tư có nghĩa vụ nộp khoản chậm nộp.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, đề án được chấp thuận đồng ý sẽ tháo gỡ, giải quyết những dự án đầu tư, công trình tồn đọng nhiều năm không thực hiện xong, trong đó tập trung vào những vấn đề không phù hợp với thực tiễn.

Không những thế, gỡ được nhiều điểm nghẽn về đất đai, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước phát triển hạ tầng, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước, kết nối đồng bộ những công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đề án cũng đảm bảo hợp lý quyền lợi hợp pháp của Nhà nước với người dân, nhà góp vốn đầu tư; không làm phát sinh khiếu kiện phức tạp; gây thiệt hại, lãng phí nguồn lực đất đai; không gây thất thu cho ngân sách.

Đề án này sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2025, với các hoạt động như tăng cường công tác thống kê, đánh giá giá trị thực tế của đất, nâng cao năng lực cán bộ về quản lý đất đai, và tạo ra một hệ thống thông tin về giá đất tại TP.HCM.

Ngoài ra, đề án cũng sẽ tập trung vào việc cải thiện quy trình và thủ tục xác định giá đất, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình xác định giá đất để đảm bảo tính minh bạch và công khai.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage