Thị Trường

Vì sao có nhiều trường hợp chưa được cấp sổ đỏ lần đầu?

Do quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ở địa phương nên có rất nhiều trường hợp tồn đọng vẫn chưa được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( cấp sổ đỏ) lần đầu.
Vì sao có nhiều trường hợp chưa được cấp sổ đỏ lần đầu?
Vì sao có nhiều trường hợp chưa được cấp sổ đỏ lần đầu?
  • Dự thảo Luật Khu đất đai (sửa đổi): Trường hợp nào không được cấp sổ đỏ?

Mục Lục

Chưa được cấp sổ đỏ lần đầu từ Quảng Nam,…

Do thời kỳ triển khai lập thủ tục cấp sổ đỏ gặp nhiều khó khăn vất vả, vướng mắc có liên quan nên trên Quảng Nam có nhiều trường hợp vẫn chưa được cấp sổ đỏ lần đầu.

Vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn sẽ phát hành quyết định hành động gia tăng, kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành giải quyết và xử lý tồn trên vào cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất lần đầu mang lại hộ mái ấm gia đình, cá thể trên địa phận thị xã Điện Bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra, tham mưu Ủy Ban Nhân Dân thị xã giải quyết và xử lý những tồn trên vào việc cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất lần đầu mang lại hộ gia đình, cá thể do Ủy Ban Nhân Dân cấp xã giao khu đất trái thẩm quyền và nhiều trường hợp sử dụng khu đất có vi phạm pháp lý khu đất đai trước thời gian ngày 01/7/2014 trên địa phận 20 xã, phường.

Tương quan tới yếu tố này, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn từng có nhiều văn phiên bản giải trình xin ý kiến lãnh đạo từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam.

Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn cho biết thêm, trước lúc xem xét cấp sổ đỏ lần đầu khái niệm trường hợp được giao khu đất không đúng thẩm quyền thì Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn phải tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra để làm rõ, tóm lại việc giao khu đất không đúng thẩm quyền và xử lý trách nhiệm khái niệm người giao khu đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp lý sở dĩ đáp ứng theo quy định.

Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn mang lại rằng, yếu tố nêu trên là rất không dễ tiến hành vì hầu hết nhiều cán bộ lãnh đạo giao khu đất trái thẩm quyền sẽ nghỉ hưu theo cơ chế.

Từ đó, khi lập hồ sơ cấp sổ đỏ, nhiều địa phương đều không có văn phiên bản xử lý trách nhiệm khái niệm người giao khu đất không đúng thẩm quyền nên không đủ điều kiện kèm theo sở dĩ cấp sổ đỏ theo quy định nêu trên.

Tương tự, thị xã Điện Bàn đang dần gặp phải một vướng mắc khác tương quan tới việc cấp sổ đỏ khu đất lần đầu khái niệm hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng khu đất có vi phạm pháp lý khu đất đai trước thời gian ngày 01/7/2014.

Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn mang lại rằng, nhiều trường hợp sử dụng khu đất trái phép sẽ xây dựng dựng công trình xây dựng từ nhiều năm vừa qua đều không có văn phiên bản xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Do vậy, việc cấp sổ đỏ mang lại công dân trong số trường hợp này vẫn chưa thể tiến hành.

Không riêng gì Điện Bàn, ngày 17/3 vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Ninh cũng đã có văn phiên bản gửi tới Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam sở dĩ xin ý kiến về tính chất pháp lý của sổ ĐK ruộng khu đất lập theo Thông tư số 299/TTg.

Đấy là một vào số những loại giấy tờ trọng điểm làm căn cứ sở dĩ cấp sổ đỏ lần đầu cho tất cả những người dân và xác lập lại diện tích quy hoạnh khu đất ở (khái niệm trường hợp sẽ được cấp sổ đỏ).

Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Ninh cho biết thêm, trên địa phận huyện hiện tại có nhiều hộ gia đình sử dụng khu đất ổn định trước thời gian ngày 18/12/1980 có đơn xin công nhận lại hạn mức khu đất ở theo khoản 2, Điều 103 Luật khu đất đai 2013.

Trong số đó hầu hết nhiều hộ gia đình không có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng khu đất, chỉ có thương hiệu vào sổ ĐK ruộng khu đất lập trước thời gian ngày 15/10/1993 theo điểm b, khoản 1, điều 100 Luật Khu đất đai 2013.

Tuy vậy, do Số ĐK ruộng khu đất cấp xã phê duyệt ký đóng góp dấu ghi năm ký 1989, nhưng cấp huyện ký đóng góp đấu không ghi năm ký nên Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Ninh chưa có hạ tầng giải quyết và xử lý hồ nước sơ mang lại công dân.

Từ thực tiễn nêu trên, Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Ninh kiến nghị Sở Tài nguyên và môi trường, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam thống nhất công nhận sổ ĐK ruộng khu đất cấp xã ký phê duyệt năm 1989 nhưng cấp huyện ký đóng góp dấu không ghi ngày, tháng, năm là hồ sơ pháp lý theo điểm b, khoản 1, điều 100 Luật Khu đất đai 2013 và có giá trị từ thời điểm ngày xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã.

Khái niệm Sổ ĐK ruộng khu đất lập trước thời gian ngày 15/10/1993 theo Thông tư 299/TTg, nhưng chưa được cấp xã, huyện phê duyệt thì Ủy Ban Nhân Dân huyện tiếp tục thanh tra rà soát tiến hành theo nội dung công văn 788/UNND-KTN ngày 09/02/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và Thông tin 174/TB-Ủy Ban Nhân Dân ngày 13/5/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam.

Chưa được cấp sổ đỏ lần đầu… đến Quảng Ngãi.

Vì sao có nhiều trường hợp chưa được cấp sổ đỏ lần đầu?

Không riêng gì Quảng Nam, trên địa phận huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng có nhiều trường hợp chưa được cấp sổ đỏ lần đầu.

Ngày 20/3/2023, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn có giải trình về những khó khăn, vướng mắc tương quan tới nghành tài nguyên môi trường và phối hợp giải quyết và xử lý thủ tục hành chính về khu đất đai cho tất cả những người dân trên địa phận.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn cho biết thêm, theo quy định trên điểm b khoản 1 Điều 100 Luật Khu đất đai năm trước đó thì những hộ mái ấm gia đình, cá thể đang được sử dụng khu đất ổn định mà có có thương hiệu vào Sổ ĐK ruộng khu đất tiến hành Thông tư 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ thì được cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất.

Tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 43 quy định “Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Tuy vậy, lúc này nhiều hộ gia đình, cá nhân đang được sử dụng khu đất mà có thương hiệu vào Sổ ĐK ruộng khu đất nhưng lại không xây dựng nhà ở nên Ủy Ban Nhân Dân huyện chưa có hạ tầng để cấp sổ đỏ là khu đất ở.

Trên huyện Bình Sơn còn gặp phải khó khăn, vướng mắc tương quan tới những trường hợp khu đất có nguồn gốc do Ủy Ban Nhân Dân xã giao khu đất không đúng thẩm quyền nhưng không có sách vở và giấy tờ chứng tỏ việc giao khu đất.

Ngoài ra, trên địa phận huyện còn gặp phải khó khăn, vướng mắc vào công tác cấp sổ đỏ lần đầu khái niệm nhiều trường hợp có vi phạm pháp lý về khu đất đai.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn cho biết thêm, lúc này trên địa phận huyện có nhiều trường hợp có hành vi vi phạm pháp lý về khu đất đai, nay kiến nghị cấp sổ đỏ.

Tuy vậy trong tiến trình tiến hành có hai nhóm ý kiến liên quan tới việc xác lập đối tượng người sử dụng có vi phạm pháp lý về khu đất đai.

Để thực việc hiện tại công tác cấp sổ đỏ lần đầu khái niệm nhiều trường hợp có vi phạm pháp lý về khu đất đai đáp ứng theo quy định và thống nhất giữa những đơn vị với nhau, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến phía dẫn rõ ràng khái niệm nhiều trường hợp này.

Chưa hết, trên địa phận huyện đang dần gặp phải khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc cấp sổ đỏ khái niệm nhiều trường hợp không có sách vở và giấy tờ về quyền sử dụng khu đất theo quy định trên Điều 100 Luật Khu đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Rõ ràng, trong tiến trình giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn nhận thấy có rất nhiều trường hợp thửa khu đất có nguồn gốc do hộ mái ấm gia đình, cá nhân sử dụng từ rất mất thời gian. Tuy vậy qua thanh tra rà soát, kiểm tra hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ (sơ đồ địa chính, sổ mục kê, sổ địa chính,…) thì lại thể hiện tại tên nhà sử dụng khu đất là Hợp tác xã hoặc Ủy Ban Nhân Dân xã.

Khi kiểm tra hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiến nghị VPĐKĐĐ-CNHBS và Ủy Ban Nhân Dân xã, thị trấn phối hợp kiểm tra và giải trình thì hầu hết nguyên nhân được xác lập là vì sai sót trong tiến trình đo đạc sơ đồ sẽ quy nhà sai nhà sử dụng khu đất, không có người dẫn đạt nên ranh giới không đúng mực.

Đồng thời, Ủy Ban Nhân Dân cấp xã cũng xác nhận là không thuộc vùng đất công ích và nhiều chủng loại khu đất do Ủy Ban Nhân Dân xã quản lý.

Trước thực tiễn nêu trên, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn sẽ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến phía dẫn rõ ràng khái niệm trường hợp này có đủ điều kiện kèm theo để cấp sổ đỏ mang lại hộ gia đình cá nhân theo quy định hay là không?

Lo giá đất tăng, chi phí làm sổ đỏ cũng tăng theo

Rất nhiều người dân sử dụng đất thuộc nhiều trường hợp chưa được cấp sổ đỏ lần đầu đang mong đợi những đơn vị tác dụng sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan để sớm cấp sổ đỏ mang lại dân.

Qua trao đổi, một vài người dân trên phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) cho biết thêm, vì thực trạng khó khăn, cộng với việc không am hiểu về pháp lý nên trước đó họ chưa làm thủ tục sở dĩ cấp sổ đỏ lần đầu.

Do vậy, tới thời khắc hiện trên, nhiều người dân mới đi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì lại gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nhiều người vào số họ hiện tại đang lo ngại về việc bảng giá đất nền nhà nước được kiểm soát và điều chỉnh tăng theo thời hạn dẫn tới ngân sách làm thủ tục để được cấp sổ đỏ cũng tăng theo.

Chị X, (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) cho biết thêm, cách đó tầm 10 năm, trên khu vực đường bê tông nơi chị đang sinh sống có nhiều người được cấp sổ đỏ.

Thời khắc ấy, để được cấp sổ đỏ mang lại một lô khu đất diện tích 200 mét vuông, người dân phải đóng góp tiền sử dụng đất tầm 25 triệu đồng.

Tuy vậy, cách đây vài năm có nhiều người đi làm việc thủ tục cấp sổ đỏ, thì sở dĩ được cấp sổ đỏ mang lại một lô khu đất diện tích 200 mét vuông, người dân phải đóng góp tiền sử dụng khu đất tầm ngay 200 triệu đồng. Và số lượng 200 triệu đồng này là chỉ tính 50% tiền sử dụng đất theo giá đất nền quy định tại thời điểm hiện tại hành do thửa khu đất ở tạo ra trước năm 2003.

Như vậy có thể thấy, việc kéo dài thời gian cấp sổ đỏ, cộng với đó là bảng giá đất nền được kiểm soát và điều chỉnh tăng theo từng tiến độ tiếp tục làm phát sinh ngân sách đóng tiền sử dụng khu đất của người dân.

REVIEWBDS24H

Địa chỉ: 047 Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline: 0985.28.79.58.

Email: nguyenlam3918@gmail.com.

Https://reviewbds24h.com/.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button