Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Thủ tục và quy trình 2023

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một quy trình pháp lý quan trọng. Quá trình này liên quan đến việc chuyển nhượng các quyền sử dụng đất từ người này sang người khác.

Việc thực hiện đúng thủ tục và quy trình chuyển nhượng đất là rất quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và tránh các tranh chấp pháp lý sau này.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thủ tục và quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

Các điều kiện cần để chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật Đất đai, trong Khoản 1 và Khoản 3 của Điều 188, đã quy định rằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân theo một loạt các điều kiện cụ thể:

Đầu tiên, người chuyển nhượng cần có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất chính thức.

Tiếp theo, phải đảm bảo rằng đất không có bất kỳ tranh chấp nào tồn tại.

Thêm vào đó, quyền sử dụng đất không được đưa vào diện kê biên để đảm bảo an toàn trong việc thực hiện quyết định của tòa án.

Cuối cùng, việc chuyển nhượng phải thực hiện trong thời hạn quy định cho việc sử dụng đất.

Điều quan trọng là quy trình chuyển nhượng này phải được đăng ký tại cơ quan quản lý đất đai, đồng thời chỉ có hiệu lực sau khi được ghi chính thức vào sổ địa chính, từ thời điểm đăng ký đó.

Tin tức liên quan:

Xác định loại hình chuyển nhượng

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trước khi bắt đầu quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, điều quan trọng nhất là xác định loại hình chuyển nhượng. Có hai loại chuyển nhượng chính là chuyển nhượng giao dịch và chuyển nhượng thừa kế.

Chuyển nhượng giao dịch

Chuyển nhượng giao dịch xảy ra khi người sở hữu đất muốn bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một bên thứ ba. Quy trình chuyển nhượng giao dịch bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Thu thập các giấy tờ liên quan như sổ đỏ, giấy phép xây dựng, hợp đồng mua bán, v.v.
 • Chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.

Bước 2: Ký kết hợp đồng

 • Hai bên ký kết hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng chuyển nhượng.
 • Đảm bảo rằng hợp đồng đã được lập theo quy định của pháp luật và ghi rõ các điều khoản và điều kiện của việc chuyển nhượng.

Bước 3: Nộp hồ sơ và thanh toán thuế

 • Nộp hồ sơ chuyển nhượng và các giấy tờ liên quan tới cơ quan quản lý địa phương.
 • Thanh toán thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Hoàn tất thủ tục

 • Sau khi cơ quan quản lý xem xét và duyệt hồ sơ, người nhận chuyển nhượng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chuyển nhượng thừa kế

Chuyển nhượng thừa kế xảy ra khi người sở hữu đất qua đời và muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thừa kế. Quy trình chuyển nhượng thừa kế gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Thu thập các giấy tờ liên quan như giấy tờ tùy thân của người đã qua đời, giấy chứng tử, v.v.
 • Chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của người thừa kế.

Bước 2: Đăng ký di chúc

 • Nếu người đã qua đời để lại di chúc, người thừa kế cần phải đăng ký di chúc tại cơ quan công an nơi cư trú của người đã qua đời.

Bước 3: Đăng ký thừa kế

 • Người thừa kế cần phải làm thủ tục đăng ký thừa kế tại cơ quan công an nơi cư trú của người đã qua đời.
 • Cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy tử, giấy khám nghiệm tử thi, văn bản xác nhận của gia đình, v.v.

Bước 4: Nộp hồ sơ và thanh toán thuế

 • Nộp hồ sơ chuyển nhượng và các giấy tờ liên quan tới cơ quan quản lý địa phương.
 • Thanh toán thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Hoàn tất thủ tục

 • Sau khi cơ quan quản lý xem xét và duyệt hồ sơ, người thừa kế sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các giấy tờ cần thiết

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải tiếp tục đến cơ quan công chứng địa phương, nơi mảnh đất cần chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện công chứng hợp đồng.

Yêu cầu hồ sơ cần chuẩn bị để công chứng (1 bộ) bao gồm:

 • Bản dự thảo hợp đồng (nếu có).
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng theo mẫu quy định.
 • Bản sao chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Bản sao các tài liệu khác có liên quan đến hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao giấy ghi nhận quyền sử dụng đất.

Thực tế, nếu địa phương hoặc tổ chức triển khai công chứng yêu cầu trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người yêu cầu công chứng phải cung cấp kết quả thẩm định và đo đạc trên thực địa của mảnh đất cần chuyển nhượng, thực hiện bởi Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Về trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định trên Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Người sử dụng đất tiếp tục nộp 1 bộ hồ sơ thực thi quyền chuyển nhượng. Nếu như thực thi quyền của người sử dụng đất khái niệm một phần thửa đất thì người sử dụng đất kiến nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực thi đo đạc và tách thửa khái niệm phần không gian cần thực thi quyền của người sử dụng đất trước lúc nộp hồ sơ thực thi quyền của người sử dụng đất.

Rõ ràng, sau thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết xuất hiện ghi nhận của tổ chức triển khai công chứng thì người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển lên trên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và môi trường cung cấp huyện nơi xuất hiện đất. Hồ sơ gồm:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (xuất hiện công chứng);

– Đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất (theo mẫu);

– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất;

– Tờ khai lệ phí trước bạ;

– Sổ hộ khẩu và chứng tỏ nhân dân của mặt chuyển nhượng và mặt chuyển nhượng;

– Tờ khai thuế thu nhập cá thể do chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải xuất hiện hồ sơ kỹ thuật thửa đất và đo đạc tách thửa phần không gian chuyển nhượng).

Còn văn phòng ĐK đất đai sẽ sở hữu được trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và nếu như đủ điều kiện kèm theo thực thi quyền theo quy định thì thực thi nhiều việc làm sau:

– Một là, gửi vấn đề địa chính tới cơ quan thuế sở dĩ xác lập và thông tin thu trách nhiệm trung tâm tài chính khái niệm trường hợp phải thực thi trách nhiệm trung tâm tài chính theo quy định.

– Hai là, xác nhận nội dung chuyển nhượng vào Giấy ghi nhận sẽ cung cấp theo quy định của Sở Tài nguyên và môi trường.

– Ba là, khái niệm những trường hợp phải cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại, cùng nhiều tài sản khác nối sát với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan xuất hiện thẩm quyền cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại, cùng nhiều tài sản khác nối sát với đất cho tất cả những người sử dụng đất.

– Bốn là, chỉnh lý và cập nhập chuyển nhượng vào hồ sơ địa chính, cùng cơ sở tài liệu đất đai; đồng thời, trao giấy ghi nhận cho tất cả những người sử dụng đất hoặc gửi Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã sở dĩ trao khái niệm trường hợp nộp hồ sơ trên cung cấp xã.

Thuế và lệ phí liên quan

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có một số thuế và lệ phí liên quan. Dưới đây là một số thông tin về thuế và lệ phí này:

 • Thuế trước bạ: Được tính dựa trên giá trị giao dịch chuyển nhượng.
 • Thuế thu nhập cá nhân: Áp dụng cho khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng.
 • Phí công chứng: Được tính dựa trên giá trị giao dịch hoặc theo qui định của pháp luật.

Các rủi ro và tranh chấp có thể xảy ra

Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có một số rủi ro và tranh chấp có thể xảy ra. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Rủi ro về tính hợp pháp của giấy tờ: Có thể xảy ra khi giấy tờ không được lập theo qui định của pháp luật hoặc không được công chứng đúng cách.
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất: Có thể xảy ra khi có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất giữa các bên liên quan.
 • Tranh chấp về giá trị giao dịch: Có thể xảy ra khi có tranh chấp về giá trị giao dịch hoặc việc tính toán thuế.

Lợi ích của việc chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan. Dưới đây là một số lợi ích của việc chuyển nhượng:

 • Tạo thu nhập: Người chuyển nhượng có thể tạo thu nhập từ việc bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Mở rộng kinh doanh: Người mua có thể mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc phát triển dự án trên mảnh đất mới.
 • Đầu tư bất động sản: Việc mua và nắm giữ quyền sử dụng đất có thể là một hình thức đầu tư an toàn và sinh lợi cao.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các thủ tục và quy trình để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc tuân theo các quy định pháp luật và chuẩn bị hồ sơ cần thiết là rất quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và tránh tranh chấp pháp lý sau này.

Hi vọng rằng thông tin trong bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *