Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển 2024

Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển

Trong mỗi tỉnh thành của Việt Nam, bộ máy hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý và phát triển kinh tế-xã hội. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quá trình hình thành và phát triển của bộ máy hành chính Tây Ninh.

Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển
Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành bộ máy hành chính Tây Ninh

Tây Ninh là một tỉnh nằm ở miền Nam Việt Nam, có diện tích khoảng 4.028 km² và dân số khoảng 1,8 triệu người. Bộ máy hành chính Tây Ninh đã trải qua một quá trình phát triển đáng kể từ khi tỉnh này được thành lập.

Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển
Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển

Trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Tây Ninh là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, tỉnh này đã chứng kiến một sự phát triển đáng kể trong cả kinh tế và hành chính.

Bộ máy hành chính Tây Ninh trước 1975

Năm 1897, cả tỉnh Tây Ninh được phân chia thành 10 tổng khác nhau. Từ Tổng Băng Chrum với 2 làng, Chơn Bà Đen có 4 làng, Giai Hóa có 6 làng, Hòa Ninh với 7 làng, Hàm Ninh Hạ có 6 làng, Hàm Ninh Thượng có 4 làng, Khán Xuyên có 8 làng, Mỹ Ninh có 5 làng, Triêm Hóa có 5 làng, đến Tà-bel-yul có 3 làng.

Sau đó, vào năm 1939, tỉnh Tây Ninh tiếp tục chia thành 2 quận: Thái Bình và Trảng Bàng. Quận Thái Bình bao gồm 7 tổng với tổng cộng 42 làng, trong đó có các tổng như Hòa Ninh với 9 làng, Hàm Ninh Thượng với 4 làng, Giai Hóa với 6 làng, Khán Xuyên với 5 làng, Bang-chrum với 2 làng, Tabel-Yul với 3 làng, Chơn Bà Đen với 3 làng. Quận Trảng Bàng có 3 tổng với 17 làng, bao gồm Hàm Ninh Hạ với 6 làng, Mỹ Ninh với 6 làng và Triêm Hóa với 5 làng.

Bộ máy hành chính Tây Ninh sau 1975

Sau năm 1975, Tây Ninh đã sắp xếp lại cấu trúc hành chính với thị xã Tây Ninh và 7 huyện: Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Phú Khương, Tân Biên, Trảng Bàng.

Cuối năm 1978, quân đội Khmer Đỏ dưới sự lãnh đạo của Pol Pot đã tấn công Tây Ninh, mở màn cho cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây là thời kỳ bi kịch khi hàng triệu người dân Việt Nam gần biên giới bị quân Khmer Đỏ hành quyết, hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Tây Ninh cùng với An Giang là hai địa phương chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc càn quét của quân Khmer Đỏ.

Trong giai đoạn này, có nhiều quyết định hành chính được thực hiện để điều chỉnh cấu trúc hành chính của Tây Ninh. Năm 1979, Quyết định 115-CP đổi tên huyện Phú Khương thành huyện Hòa Thành. Quyết định 143-CP điều chỉnh địa giới và tên xã trong huyện Hòa Thành.

Năm 1981, Quyết định 93-HĐBT phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Tây Ninh, tạo ra sự thay đổi trong huyện Tân Biên và Gò Dầu.

Năm 1989, Quyết định 48-HĐBT thành lập huyện Tân Châu từ các xã tách ra từ Tân Biên và Dương Minh Châu.

Năm 1991, Quyết định số 285/QĐ-TCCP thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Tân Châu. Các thay đổi khác tiếp tục được thực hiện qua các quyết định trong những năm tiếp theo như Quyết định số 618/QĐ-TCCP năm 1992, Nghị định 43-CP năm 1994, Nghị định 80/1998/NĐ-CP năm 1998, và nhiều quyết định khác về việc thành lập xã, thị trấn trong các huyện của Tây Ninh.

Các điều chỉnh địa giới hành chính này đã tạo nên sự thay đổi về cấu trúc hành chính, chia nhỏ, thêm mới các xã, thị trấn để tối ưu hóa quản lý địa phương và cung cấp dịch vụ cơ bản cho người dân.

Sự phát triển của hành chính Tây Ninh nhưng năm đầu thế kỷ 21

Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển
Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển

Năm 2001, Nghị định 46/2001/NĐ-CP ký ngày 10 tháng 8 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành, mở rộng thị xã Tây Ninh và thành lập xã Thạnh Bắc. Điều chỉnh này bao gồm việc sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số của nhiều xã như Tân Bình, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Thạnh Tân, Hiệp Ninh và 139 ha từ xã Hiệp Tây thuộc huyện Hòa Thành vào thị xã Tây Ninh.

Thành lập phường IV và phường Hiệp Ninh tại Tây Ninh cùng với việc điều chỉnh các diện tích tự nhiên và dân số của mỗi phường, xã. Kết quả là thị xã Tây Ninh có diện tích 13.965 ha và 112.893 nhân khẩu, trong khi Huyện Hòa Thành giữ lại 8.816 ha diện tích tự nhiên và 129.040 nhân khẩu.

Năm 2004, Nghị định 21/2004/NĐ-CP ký ngày 12 tháng 1, Chính phủ ra quyết định thành lập xã mới trong huyện Châu Thành Trảng Bàng, điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Dương Minh Châu và Tân Châu tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, việc thành lập xã An Bình và An Cơ tại Châu Thành dựa trên diện tích tự nhiên và dân số của các xã gốc là Thanh Điền và Hảo Đước.

Tăng thêm xã Hưng Thuận trong huyện Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới của xã Lộc Hưng, Đôn Thuận. Chuyển một phần diện tích tự nhiên và dân số từ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu về xã Tân Thành và Tân Hòa thuộc huyện Tân Châu quản lý.

Năm 2012, Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 29 tháng 12 của Chính phủ ra đời, quyết định thành lập phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập thành phố Tây Ninh. Thành phố mới này giữ nguyên đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Tây Ninh và thiết lập 7 phường và 3 xã.

Từ đó, tỉnh Tây Ninh mở rộng diện tích lên 403.261,42 ha và dân số lên 1.089.871, với 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 95 đơn vị hành chính cấp xã.

Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển
Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển

Năm 2020, Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức thiết lập thêm hai đơn vị hành chính mới trong tỉnh Tây Ninh: thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng.

Thị xã Hòa Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số trước đây thuộc huyện Hòa Thành. Việc thành lập này đi kèm với việc tạo ra các phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc và Long Thành Trung, mỗi phường được hình thành dựa trên diện tích tự nhiên và dân số của từng khu vực gốc.

Địa giới hành chính của thị xã Hòa Thành giới hạn với các khu vực lân cận như huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu và thành phố Tây Ninh.

Thị xã Trảng Bàng cũng được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của huyện Trảng Bàng. Tại đây, các phường như Trảng Bàng, An Hòa, An Tịnh, Gia Bình, Gia Lộc và Lộc Hưng được hình thành từ diện tích và dân số ban đầu của từng khu vực.

Địa giới hành chính của thị xã Trảng Bàng liên kết với các khu vực lân cận như tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia, tỉnh Long An và các huyện lân cận.

Qua việc thiết lập thêm thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nâng tổng diện tích lên 404,14 ha và dân số lên 1.169.165 người. Cấu trúc hành chính bao gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 94 đơn vị hành chính cấp xã, mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực này.

>>> Xem thêm:

Cơ cấu bộ máy hành chính Tây Ninh

Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển
Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển

Bộ máy hành chính Tây Ninh bao gồm các cơ quan và đơn vị quản lý công việc của tỉnh. Dưới đây là một số cơ quan quan trọng của bộ máy hành chính Tây Ninh:

Tây Ninh có 95 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có: 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã

TTThể loại hành chínhTên gọiHuyện lỵDiện tích (km²)Dân sốMật độ dân số (người/km²)Đơn vị hành chính cấp xã – phường – thị trấn
1Thành phốTây Ninh137,3125,6009157 phường: 1, 2, 3, 4, Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh

3 xã: Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân

2Thị xãHòa Thành81,8139,0001,6994 phường: Hiệp Tân, Long Hoa, Long Thành Bắc, Long Thành Trung

4 xã: Long Thành Nam, Trường Đông, Trường Hòa, Trường Tây

3Thị xãTrảng Bàng337,8152,3004516 phường: An Hòa, An Tịnh, Gia Bình, Gia Lộc, Lộc Hưng, Trảng Bàng

4 xã: Đôn Thuận, Hưng Thuận, Phước Bình, Phước Chỉ

4HuyệnBến CầuBến Cầu233,362,9002701 Thị trấn: Bến Cầu

8 xã: An Thạnh, Lợi Thuận, Long Chữ, Long Giang, Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, Tiên Thuận

5HuyệnChâu ThànhChâu Thành571,3130,1002281 Thị trấn: Châu Thành

14 xã: An Bình, An Cơ, Biên Giới, Đồng Khởi, Hảo Đước, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Long Vĩnh, Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình, Thanh Điền, Thành Long, Trí Bình

6HuyệnDương Minh ChâuDương Minh Châu452,8104,3002301 Thị trấn: Dương Minh Châu

10 xã: Bàu Năng, Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, Lộc Ninh, Phan, Phước Minh, Phước Ninh, Suối Đá, Truông Mít

7HuyệnGò DầuGò Dầu250,5137,0005471 Thị trấn: Gò Dầu

8 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước

8HuyệnTân BiênTân Biên853,093,8001101 Thị trấn: Tân Biên

9 xã: Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân Bình, Tân Lập, Tân Phong, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, Thạnh Tây, Trà Vong

9HuyệnTân ChâuTân Châu1,110,4121,4001091 Thị trấn: Tân Châu

11 xã: Suối Ngô, Suối Dây, Tân Đông, Tân Hà, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Thành, Thạnh Đông

Thách thức và cơ hội cho bộ máy hành chính Tây Ninh

Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển
Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển

Thách thức

Mặc dù đã có nhiều thành tựu, bộ máy hành chính Tây Ninh vẫn đối mặt với một số thách thức trong quá trình phát triển. Một trong những thách thức lớn nhất là việc xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường do sự gia tăng dân số và công nghiệp.

Ngoài ra, việc xây dựng các cơ sở hạ tầng giao thông và điện lực cũng là một thách thức cho bộ máy hành chính Tây Ninh. Vì vậy, cần có những biện pháp hiệu quả để đối phó với những thách thức này.

Cơ hội

Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển
Hành chính Tây Ninh: Sự hình thành và phát triển

Tuy có những thách thức nhất định, nhưng bộ máy hành chính Tây Ninh cũng đối diện với rất nhiều cơ hội để phát triển. Một trong những cơ hội quan trọng là việc phát triển du lịch và công nghiệp dịch vụ.

Tây Ninh có nhiều điểm du lịch tiềm năng như Toà thánh tây Ninh, Chùa Bà Den và Hồ Dầu Tiếng. Việc khai thác và phát triển du lịch có thể mang lại nguồn thu nhập lớn cho tỉnh này.

Ngoài ra, công nghiệp dịch vụ cũng là một ngành có tiềm năng phát triển ở Tây Ninh. Với sự gia tăng về dân số và thu nhập của người dân, yêu cầu về các dịch vụ như y tế, giáo dục và giải trí đã tăng cao.

Kết luận

Bài viết này đã giới thiệu chi tiết về sự hình thành và phát triển của bộ máy hành chính Tây Ninh. Qua việc tìm hiểu về lịch sử, cơ cấu và quá trình phát triển của bộ máy hành chính này, ta có thể hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của nó trong việc quản lý và phát triển tỉnh Tây Ninh.

Dù đã có những thành tựu đáng kể, bộ máy hành chính Tây Ninh cũng cần đối mặt với những thách thức và tìm kiếm cơ hội để tiếp tục phát triển trong tương lai. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ các cơ quan và đơn vị trong bộ máy hành chính Tây Ninh, hy vọng rằng tỉnh này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *