Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó 2023?

Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó
Trong việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chúng ta đã phải đối mặt với một loạt khó khăn và vướng mắc, đặc biệt là tại cấp địa phương.
Những khó khăn này đã dẫn đến tình trạng tồn đọng, khi nhiều người vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là cấp sổ đỏ lần đầu.
Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó
Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó

Cấp sổ đỏ lần đầu khó tại Quảng Nam

Trong quá trình triển khai quyết định lập thủ tục cấp sổ đỏ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đối mặt với nhiều khó khăn và vướng mắc, liên quan đến việc cấp sổ đỏ lần đầu cho nhiều trường hợp trên địa bàn.

Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn, đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện quyết định hành động nhằm gia tăng và kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành để giải quyết và xử lý những vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất lần đầu, nhằm mang lại hộ ấm cho các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ có nhiệm vụ kiểm tra và tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân thị xã trong việc giải quyết và xử lý các trường hợp vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Điều này bao gồm việc xem xét các trường hợp giao khu đất không đúng thẩm quyền, cũng như các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 trên toàn bộ địa bàn 20 xã và phường.

Trước đó, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn đã có nhiều văn bản gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng với Ý kiến từ tỉnh Quảng Nam, để xin ý kiến về tình hình này.

Điểm quan trọng mà Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn muốn nhấn mạnh là việc giao khu đất không đúng thẩm quyền, và họ cần xác định rõ trách nhiệm của người giao khu đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc này đang gặp khó khăn, đặc biệt khi nhiều cán bộ lãnh đạo liên quan sẽ sớm nghỉ hưu.

Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó
Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó

Khi cấp sổ đỏ, nhiều địa phương không có văn bản xử lý trách nhiệm người giao khu đất không đúng thẩm quyền, và do đó không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ theo quy định.

Bên cạnh vấn đề trên, thị xã Điện Bàn đang gặp phải một vướng mắc khác liên quan đến việc cấp sổ đỏ lần đầu cho các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014.

Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn nhấn mạnh rằng nhiều trường hợp sử dụng đất trái phép đã xây dựng các công trình trong nhiều năm, nhưng không có văn bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Do đó, việc cấp sổ đỏ cho những trường hợp này vẫn còn rất phức tạp và khó khăn.

Tình hình tương tự cũng đang diễn ra tại huyện Phú Ninh, khi Ủy Ban Nhân Dân huyện đã gửi văn bản xin ý kiến từ tỉnh Quảng Nam liên quan đến tình chất pháp lý của sổ ĐK ruộng khu đất lập theo Thông tư số 299/TTg.

Sổ ĐK ruộng khu đất này có vai trò quan trọng trong việc xác định quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân và quyết định diện tích quy hoạnh khu đất ở.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Ninh cho biết rằng nhiều hộ gia đình sử dụng khu đất trước ngày 18/12/1980 đã nộp đơn xin công nhận lại hạn mức khu đất ở theo quy định của Luật Khu đất đai 2013.

Tuy nhiên, hầu hết trong số họ không có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, chỉ có sổ ĐK ruộng khu đất lập trước ngày 15/10/1993 theo điểm b, khoản 1, điều 100 của Luật Khu đất đai 2013.

Tuy nhiên, do sổ ĐK ruộng khu đất cấp xã chỉ phê duyệt và ký đóng góp năm 1989, nhưng cấp huyện không ký đóng góp và không ghi ngày, tháng, năm, nên Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Ninh chưa thể giải quyết và xử lý hồ nước sơ.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Ninh đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam thống nhất công nhận sổ ĐK ruộng khu đất cấp xã ký phê duyệt năm 1989.

Nhưng cấp huyện không ghi ngày, tháng, năm, là hồ sơ pháp lý theo điểm b, khoản 1, điều 100 của Luật Khu đất đai 2013 và có giá trị từ thời điểm xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã.

Nếu sổ ĐK ruộng khu đất lập trước ngày 15/10/1993 theo Thông tư 299/TTg, nhưng chưa được cấp xã, huyện phê duyệt, Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Ninh sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra và rà soát theo hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền.

Cấp sổ đỏ lần đầu khó tại Quảng Ngãi.

Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó
Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó

Không chỉ tại Quảng Nam, mà cũng tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gặp phải tình trạng nhiều trường hợp vẫn chưa được cấp sổ đỏ lần đầu.

Vào ngày 20/3/2023, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn đã giải trình về những khó khăn và vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường và đã hợp tác để giải quyết và xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến khu đất đai cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn cho biết rằng theo quy định tại điểm b khoản 1 của Điều 100 Luật Khu đất đai, những hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng khu đất ổn định, có thương hiệu trong Sổ ĐK ruộng khu đất, được cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất.

Luật cũng xác định rằng “sử dụng đất ổn định” là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất cho mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình và cá nhân hiện đang sử dụng khu đất có thương hiệu trong Sổ ĐK ruộng khu đất, nhưng họ chưa xây dựng nhà ở trên đó, nên Ủy Ban Nhân Dân huyện chưa có hạ tầng để cấp sổ đỏ cho khu đất ở.

Ngoài ra, tại huyện Bình Sơn, còn tồn tại vướng mắc liên quan đến các trường hợp khu đất không có nguồn gốc do Ủy Ban Nhân Dân xã giao khu đất không đúng thẩm quyền, nhưng thiếu tài liệu và giấy tờ chứng minh việc giao khu đất.

Hơn nữa, huyện đang đối mặt với khó khăn và vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ lần đầu cho nhiều trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn cũng đã lưu ý rằng hiện nay trên địa bàn huyện, có nhiều trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai đang đề xuất cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét hồ sơ cấp sổ đỏ, đã xuất hiện hai nhóm ý kiến liên quan đến việc xác định đối tượng có vi phạm pháp luật về đất đai.

Để đảm bảo quá trình cấp sổ đỏ cho những trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai được thực hiện theo đúng quy định và được thống nhất giữa các đơn vị liên quan.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để xác định rõ ràng việc cấp sổ đỏ cho những trường hợp này phải đáp ứng điều kiện theo quy định hay không.

Ngoài ra, huyện đang gặp khó khăn liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho những trường hợp không có tài liệu và giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Khu đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Điều này đã tạo ra tình trạng, trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ, nhiều trường hợp thửa đất có nguồn gốc từ các hộ mái ấm gia đình hoặc cá nhân đã sử dụng từ rất lâu.

Tuy nhiên, thông qua thanh tra, rà soát và kiểm tra các hồ sơ địa chính (bao gồm sơ đồ địa chính, sổ mục kê, sổ địa chính), đã phát hiện rằng tên người sử dụng khu đất thường là Hợp tác xã hoặc Ủy Ban Nhân Dân xã.

Khi kiểm tra hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất Ủy Ban Nhân Dân xã và thị trấn hợp tác trong việc kiểm tra và giải trình.

Hầu hết các nguyên nhân đã được xác định là do sai sót trong quá trình đo đạc sơ đồ, khi gây ra việc nhầm lẫn giữa các thửa đất và không có người hướng dẫn dẫn, dẫn định, dẫn dắt, khiến cho biên giới không được xác định đúng cách.

Đồng thời, Ủy Ban Nhân Dân xã cũng xác nhận rằng các khu đất này không thuộc về lĩnh vực đất công ích và có nhiều loại khu đất do Ủy Ban Nhân Dân xã quản lý.

Trước tình hình như trên, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để xác định rõ ràng việc cấp sổ đỏ cho những trường hợp này liệu có đủ điều kiện theo quy định hay không.

Xem thêm:

Giá đất tăng, chi phí cấp sổ đỏ lần đầu sẽ tăng theo.

Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó
Cấp sổ đỏ lần đầu vì sao lại khó

Người dân ở nhiều trường hợp, chưa được cấp sổ đỏ lần đầu, đang rất mong đợi các cơ quan liên quan sớm giải quyết khó khăn và vướng mắc để có thể nhận sổ đỏ.

Qua cuộc trao đổi, một số người dân ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn cho biết rằng, do sự kết hợp giữa khó khăn hiện tại và sự thiếu hiểu biết về pháp luật, họ chưa thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu.

Do đó, tại thời điểm hiện tại, khi họ đã quyết định thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu, họ lại gặp phải nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình này.

Nhiều người trong số họ cũng lo ngại về việc giá đất nền do nhà nước kiểm soát và điều chỉnh tăng theo thời gian, dẫn đến việc tiến hành thủ tục để có sổ đỏ cũng tăng theo.

Chị X, một người dân ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, cung cấp thông tin thêm rằng khoảng 10 năm trước, nhiều người đã được cấp sổ đỏ cho các lô đất có diện tích 200 mét vuông ở khu vực có đường bê tông nơi cô đang sống.

Vào thời điểm đó, để nhận được sổ đỏ cho một lô đất diện tích 200 mét vuông, người dân đã phải đóng một khoản tiền sử dụng đất là khoảng 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, vài năm trước đây, khi nhiều người đã tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ, họ lại phải đóng một khoản tiền sử dụng đất là khoảng 200 triệu đồng cho một lô đất diện tích 200 mét vuông.

Số tiền này là 50% giá đất nền theo quy định tại thời điểm hiện tại, dựa trên lô đất đã được tạo ra trước năm 2003.

Từ đó, có thể thấy rằng việc kéo dài thời gian cấp sổ đỏ, cùng với việc giá đất nền được kiểm soát và điều chỉnh tăng theo thời gian, làm tăng chi phí tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web:   reviewbds24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *