Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
Update: 13:57 06/07/2017
Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể:
 
1. Cá thể, nhóm cá nhân hoặc người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình gửi Giấy ý kiến đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tới cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp cho huyện nơi đặt xung quanh vị trí kinh doanh. Nội dung Giấy ý kiến đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
 
a) Thương hiệu hộ kinh doanh, địa điểm xung quanh vị trí kinh doanh;
 
b) Ngành, nghề kinh doanh;
 
c) Số vốn kinh doanh;
 
d) Họ, thương hiệu, số và ngày cấp cho Giấy minh chứng nhân dân, địa điểm nơi cư trú và chữ ký của không ít cá nhân thành lập hộ kinh doanh khái niệm hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân khái niệm hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình khái niệm trường hợp hộ kinh doanh do hộ mái ấm gia đình thành lập.
 
Kèm theo Giấy ý kiến đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải xuất hiện bạn dạng sao Giấy minh chứng nhân dân của không ít cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình và Biên bạn dạng họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh khái niệm trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 
Khái niệm những ngành, nghề phải xuất hiện chứng từ hành nghề, thì kèm theo những sách vở quy định phải xuất hiện bạn dạng sao hợp lệ chứng từ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình.
 
Khái niệm những ngành, nghề xuất hiện vốn pháp định phải xuất hiện bạn dạng sao hợp lệ văn bạn dạng xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai xuất hiện thẩm quyền.
 
2. Khi tiếp nhận hồ nước sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho huyện trao Giấy biên nhận và cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh mang đến hộ kinh doanh vào thời hạn năm ngày thao tác, kể từ thời điểm ngày nhận hồ nước sơ, nếu như xuất hiện đủ nhiều điều kiện kèm theo về sau:
 
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc hạng mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 
b) Thương hiệu hộ kinh doanh dự kiến đăng ký tương thích quy định;
 
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
 
Trường hợp hồ nước sơ không hợp lệ, vào thời hạn năm ngày thao tác, kể từ thời điểm ngày nhận hồ nước sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông tin rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cập nhật bằng văn bạn dạng cho tất cả những người thành lập hộ kinh doanh.
 
3. Nếu như sau năm ngày thao tác, kể từ thời điểm ngày nộp hồ nước sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không sở hữu và nhận được Giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được tin báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ nước sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh xuất hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.
 
4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho huyện gửi list hộ kinh doanh sẽ đăng ký tháng trước mang đến cơ quan thuế cùng cấp cho, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý và vận hành ngành kinh tế – kỹ thuật cấp cho tỉnh.
 
Đăng ký thuế hộ kinh doanh:
 
Tùy từng địa phương cán bộ thuế tiếp tục tới tận nơi sở dĩ triển khai sở dĩ triển khai đăng ký thuế. Sẵn sàng chuẩn bị 2 bạn dạng sao hộ kinh doanh + CMND của nhà hộ kinh doanh.
 
Ngày 6/12/2012, Tổng cục Thuế phát hành công văn số 4367/TCT-CS về việc thu thuế môn bài năm trước đó. Từ đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tiếp tục triển khai bậc thuế môn bài sẽ xác lập khi lập bộ thuế môn bài thời điểm năm 2012 sở dĩ thu thuế môn bài năm trước đó.
 
Như vậy, năm trước đó khái niệm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế môn bài  theo 6 mức như sau:
 
+ Thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng:  nộp thuế môn bài cả năm là 1 trong triệu đồng;
 
+ Thu nhập xuất phát điểm từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng: nộp thuế môn bài cả năm là 750.000 đồng;
 
+ Thu nhập từ trên 750.000đ – 1 triệu đồng/tháng: nộp thuế môn bài cản năm là 500.000 đồng;
 
+ Thu nhập từ trên 500.000 đồng – 750.000 đồng/tháng: nộp thuế môn bài cả năm là 300.000 đồng;
 
+ Thu nhập trên 300.000 – 500.000 đồng/tháng: nộp thuế môn bài cả năm là 100.000 đồng;
 
+ Thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống, nộp thuế môn bài cả năm là 50.000 đồng.
 
Theo luatminhkhue
[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage