Đất NKH là gì? Có được xây nhà trên đất NKH?

Đất NKH là gì? Có được xây nhà trên đất NKH?
Đất NKH là gì? Việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp hay không, đang là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng loại đất này đang ngày càng tăng lên.
Đất NKH là gì Có được xây nhà trên đất NKH
Đất NKH là gì? Có được xây nhà trên đất NKH?

Đất NKH là gì?

Đất NKH là viết tắt của “đất nông nghiệp khác” trong các bản đồ và tài liệu địa chính, là một phần nhỏ trong hệ thống địa chính quy định. Theo quy định của Luật Đất đai 2013, đất nông nghiệp khác (NKH) thuộc một trong nhóm đất nông nghiệp.

Mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác

Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai 2013, đất nông nghiệp khác được sử dụng cho một số mục đích như sau:

  • Để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, bao gồm cả những hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất.
  • Cho việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loài động vật khác, bao gồm chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, bồ câu, bò, dê, và nhiều loại khác, theo quy định của pháp luật.
  • Đất NKH cũng được sử dụng để trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu như cánh đồng lúa thử nghiệm và các mục đích tương tự.
  • Được sử dụng làm đất ươm tạo ra cây giống, con giống (như vườn ươm bạch đàn, vườn ươm keo,…) và để trồng hoa, cây cảnh (như cánh đồng hoa, vườn cây cảnh,…).

Đất NKH có được cấp sổ đỏ chính chủ?

Đất NKH có được cấp sổ đỏ chính chủ?
Đất NKH là gì? Có được xây nhà trên đất NKH?

Đất NKH, vốn thuộc nhóm đất nông nghiệp, sẽ được cấp sổ đỏ chính chủ nếu chủ sở hữu đáp ứng các điều kiện sau:

– Sử dụng đất nông nghiệp thường xuyên cho một mục đích cụ thể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đến thời điểm cấp sổ đỏ chính chủ. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định phải căn cứ vào nội dung và thời hạn được ghi trên một trong các giấy tờ pháp lý quy định.

Theo quy định của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp bao gồm:

– Đơn xin cấp Sổ đỏ (theo mẫu).

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Luật Đất đai (đối với việc đăng ký về quyền sử dụng đất).

– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (đối với việc đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Chủ sở hữu cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và gửi đến Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện để được cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp khác (NKH).

Có được xây nhà trên đất NKH?

Có được xây nhà trên đất NKH?
Đất NKH là gì? Có được xây nhà trên đất NKH?

Đất nông nghiệp khác thường được sử dụng chủ yếu cho mục đích xây dựng nhà kính, các nhà khác phục vụ cho trồng trọt, nghiên cứu, và nhiều mục đích khác. Do đó, việc sử dụng đất này để xây nhà ở không được phép trực tiếp. Trong trường hợp có nhu cầu xây nhà ở, người dân cần thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp khác sang đất ở.

Điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác sang đất ở được quy định tại Điều 52 của Luật Đất đai 2013, bao gồm:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu sử dụng đất phải được thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo quy định của Điều 57 của Luật Đất đai 2013, đất nông nghiệp muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở phải tuân thủ quy hoạch và đệ trình đơn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tóm lại, việc chuyển đổi đất nông nghiệp khác sang sử dụng đất ở chỉ bị hạn chế, không bị cấm hoàn toàn. Do đó, có thể thực hiện việc chuyển đổi này nhưng phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Thủ tục chuyển đất mục đích sử dụng đất NHK lên đất ở

Thủ tục chuyển đất mục đích sử dụng đất NHK lên đất ở
Đất NKH là gì? Có được xây nhà trên đất NKH?

Quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp khác (NKH) sang đất ở diễn ra qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ Người sử dụng đất cần sẵn sàng các giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất NHK sang đất ở, cùng với các giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD để xuất trình khi cần.

Bước 2: Nộp hồ sơ Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ. Trong trường hợp thiếu giấy tờ hoặc hồ sơ không hợp lệ, người sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ Cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, tiến hành xác minh thực địa và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 5: Thực thi nghĩa vụ tài chính theo quy định Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bước 6: Quyết định và cập nhật cơ sở dữ liệu Cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 7: Trao quyết định Cuối cùng, cơ quan có thẩm quyền trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân.

Thông qua việc giải đáp về trách nhiệm tài chính và thời hạn giải quyết, ta có thêm cái nhìn sâu sắc về quy trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp khác (NKH) sang mục đích khác.

Trách nhiệm tài chính: Người chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp các khoản tài chính theo thông báo để hoàn thành quy trình chuyển đổi. Các khoản tài chính bao gồm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích, phí thẩm định hồ sơ chuyển mục đích, và lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết và xử lý chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày với điều kiện thông thường. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, xa, và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thời hạn giải quyết được kéo dài lên không quá 25 ngày.

Thông qua việc nắm rõ những quy định này, người dân có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn về quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đất một cách hợp pháp và hiệu quả.

Các loại đất liên quan có thể bạn chưa biết:

  • Đất LUK (Lúa kèm): Đất LUK là loại đất được sử dụng để trồng lúa và kèm theo việc trồng cây hoặc nuôi thảo dược, chủ yếu là trong hệ thống nông nghiệp có cả hai loại sản phẩm. Vì mục đích chính của đất LUK là trồng lúa, việc chuyển đổi thành đất ở thường gặp nhiều hạn chế và cần phải tuân thủ các quy định và thủ tục pháp lý nghiêm ngặt.
  • Đất NTS (Nông nghiệp thông thường): Đất NTS là loại đất được sử dụng để trồng cây lúa, cây hoa màu, cây ăn quả, hoặc chăn nuôi, nhưng không kèm theo việc trồng lúa. Đối với đất NTS, việc nâng cấp thành đất thổ cư phụ thuộc vào quy hoạch và các quy định của cơ quan chức năng địa phương.
  • Đất ONT (Ổn định nhà ở): Đất ONT là loại đất được quy hoạch để xây dựng nhà ở, khu dân cư, có hạ tầng và các tiện ích phát triển. Đất ONT thường được phép xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng khác phù hợp với quy định của pháp luật và các quy hoạch chi tiết.
  • Kỹ năng và kiến thức về đất SKC (Sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp): Để hiểu rõ về đất SKC, cần phải nắm vững kiến thức về cách sử dụng đất trong mục đích sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp. Các kỹ năng cần thiết bao gồm hiểu biết về quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nắm vững các quy định về pháp lý liên quan đến sử dụng đất trong mục đích kinh doanh, và có khả năng áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp, kinh doanh để tối ưu hóa sản xuất trên đất SKC.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web:   reviewbds24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *