Quy Hoạch

Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt 2024

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa chấp hành việc ký ban hành Công văn số 612/UBND-ĐC1, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc và khó khăn liên quan đến việc Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt
Điều này nhấn mạnh mục tiêu của chính quyền địa phương trong việc tối ưu hóa quản lý đô thị và nông thôn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển bền vững của khu vực.

Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Ủy Ban Nhân Dân các huyện và thành phố triển khai công tác rà soát lại toàn bộ các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn quản lý một cách khẩn trương. Mục tiêu là phát hiện và khắc phục kịp thời những khu vực và nội dung không nhất quán, không thích hợp và bất hợp lý giữa các quy hoạch.

Dựa trên các quy định và kiến nghị về kiểm soát, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung các quy hoạch đã được duyệt, cơ quan chức năng cần cam kết tuân thủ mọi quy định pháp luật. Điều này là cơ sở để đảm bảo rằng quá trình quản lý và phát triển đô thị và nông thôn ở Lâm Đồng được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch
Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch

Cụ thể, các Ủy Ban Nhân Dân tại các huyện và thành phố cần tổ chức triển khai lập đầy đủ các cấp độ quy hoạch, từ quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch cụ thể, tuân thủ đúng quy định.

Đối với các khu vực được dự kiến mở rộng không gian phát triển khu đô thị hoặc đề xuất tạo ra khu đô thị mới, cần tuân thủ và phù hợp với quy hoạch cấp trên.

Các quy hoạch xây dựng đã hết thời kỳ phải được lập lại theo quy định. Đồng thời, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, và địa phương liên quan tham mưu đề xuất điều chỉnh quy hoạch các đồ án đã đến kỳ điều chỉnh hoặc đã hết thời kỳ quy hoạch.

Ngoài ra, cần khẩn trương triển khai kế hoạch lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh để đáp ứng các nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương và toàn tỉnh, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng.

Hướng dẫn mới về phân lô, tách thửa.

Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch
Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Xây dựng căn cứ vào Luật Kinh doanh nhà đất để đưa ra hướng dẫn chi tiết cho các địa phương về việc xác định dự án kinh doanh bất động sản trong trường hợp phân lô, tách thửa trên địa bàn.

Đồng thời, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các Ủy Ban Nhân Dân tại các huyện và thành phố xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo nguyên tắc cân nhắc và đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch đô thị.

Đối với các khu vực chưa được quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch phát triển khu đô thị (đặc biệt là ở vùng nông thôn), cũng như những khu vực đã hết thời kỳ quy hoạch, điều kiện để xem xét xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải được đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button