Quy Hoạch

Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt

Ông Võ Ngọc Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành Công văn số 612/UBND-ĐC1 lãnh đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố.
Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa)
Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa).

Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai công tác rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa phận quản lý, kịp thời phát hiện ra những khu vực, nội dung không nhất quán, không thích hợp và bất hợp lý giữa các quy hoạch.

lam dong
Lâm Đồng giao Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai công tác rà soát lại tất cả các quy hoạch.

Từ đó, lựa chọn những nội dung thích hợp nhất làm cơ sở kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cập nhật các quy hoạch đã được duyệt đảm bảo tuân thủ, đúng theo quy định của pháp luật.

Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thành phố phụ trách khẩn trương tiến hành tổ chức triển khai lập đầy đủ tất cả các cấp độ quy hoạch (quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch cụ thể) theo quy định.

Đối với những khu vực mà địa phương định hướng và dự kiến mở rộng không gian phát triển khu đô thị hoặc kiến nghị tạo ra khu đô thị mới, khu vực dân cư mới cần đáp ứng đúng quy định và phù hợp với quy hoạch cấp trên.

Đối với những quy hoạch xây dựng đã hết thời kỳ quy hoạch phải tiến hành lập lại quy hoạch theo đúng quy định.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng, địa phương có liên quan tham mưu đề xuất Ủy Ban Nhân Dân tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch (tổng thể hoặc cục bộ) các đồ án đã đến kỳ điều chỉnh hoặc các đồ án đã hết thời kỳ quy hoạch.

Đồng thời khẩn trương tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh triển khai kế hoạch lập quy hoạch trên địa phận tỉnh để đáp ứng công tác quản lý và vận hành, phục vụ phát triển kinh tế tài chính – xã hội của từng địa phương và toàn tỉnh.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng có hướng dẫn mới về phân lô, tách thửa.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng căn cứ Luật Kinh doanh nhà đất để hướng dẫn các địa phương về xác định dự án kinh doanh bất động sản đối với các trường hợp phân lô, tách thửa trên địa bàn.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thành phố xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng nguyên tắc phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Riêng đối với những khu vực chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển khu đô thị (quan trọng tại khu vực nông thôn), khu vực đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã hết thời kỳ quy hoạch thì điều kiện để xem xét xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất là phải thích hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button