Nhiều ngân hàng thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Nhiều ngân hàng thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Nhiều ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông trong tháng 2 và tháng 3 để họp ĐHĐCĐ thường niên. Sớm nhất có 2 ngân hàng tổ chức vào tháng 3.

  • 13-02-2023 Cuộc đua hút vốn rẻ tụt giảm
  • 13-02-2023 Phó Tổng Giám đốc HDBank tiếp tục ĐK mua cổ phiếu HDB sở dĩ góp vốn đầu tư
  • 13-02-2023 Ngân hàng rao bán “biệt thự trên không” của khách hàng sở dĩ tịch thu nợ, giá chỉ khởi điểm…

Ngân hàng TMCP Sài Thành – Hà Thành (SHB) vừa qua sẽ thông báo thời hạn và xung quanh vị trí tổ chức triển khai Đại hội đồng thường niên năm 2023. Rõ ràng, ngân hàng tiếp tục tổ chức triển khai đại hội vào ngày 11/04/2023 trên Hà Thành. Ngày sau cuối sở dĩ lập list cổ đông tham gia là ngày 03/03/2023.

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank – NAB) thì cho thấy, ngày 21/2/2023 tới đấy là ngày chốt list cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cuộc họp tiếp tục tổ chức triển khai vào ngày 17/3/2023.

Trước đó vào ngày 9/12/2022, Nam A Ngân hàng sẽ tổ chức triển khai đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu HĐQT và ban trấn áp (BKS) mới nhiệm kỳ 8 (2021 – 2026). Nhiều thành viên HĐQT mới sẽ bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ vào vị trí Quản trị HĐQT Nam A Ngân hàng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên Ngân hàng TMCP Ngân Hàng lienvietpostbank (LienVietPostBank – LPB), ngày ĐK sau cuối sở dĩ thực thi quyền cổ đông là 23/2/2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức triển khai vào tháng 4/2023 trên Hà Thành thay cho vì TP.HCM như những năm trước đó. Trong năm này, LienVietPostBank tiếp tục bầu thành viên HĐQT và Ban Trấn áp nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thì sẽ chốt list cổ đông thực thi quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 10/2/2023. Ngân hàng không công bố ngày họp rõ ràng và cụ thể, tuy vậy VIB thường là ngân hàng tổ chức đại hội cổ đông sớm vào tháng 3 hàng năm.

Vừa qua, đại hội đồng cổ đông và HĐQT VIB sẽ thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Rõ ràng, ngân hàng tiếp tục thực thi chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ trọng 10%, tương ứng số tiền tạm ứng ngay 2.108 tỷ đồng. Thời hạn thực thi chi trả tạm ứng cổ tức dự kiến ngày 3/3/2023.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage