Kinh Nghiệm

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Update: 08:13 10/07/2017
Vào thực tiễn xuất hiện nhiều trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất như: do thiên tai (bão, lũ lụt, động đất..) hoặc do những sự cố ngoài ý muốn của nhân sự (hỏa hoạn, …). Tuy vậy, thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất rất phức tạp và khó khăn vất vả nếu như không nắm vững trình tự của nó.
1. Căn cứ pháp lý
– Luật Đất đai ngày 26/11/2013 sửa đổi, bổ sung 2009
– Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 phía dẫn thi hành Luật Đất đai
– Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014
– Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014
2.Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Thủ tục
* Khái niệm đối tượng người dùng là hộ mái ấm gia đình, cá thể vào nước:
Bước 1: Người dân có yêu cầu cấp lại Giáy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ nước sơ trên văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Thiên nhiên môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ nước sơ và trả kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 2: Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất kiểm tra hồ nước sơ; trình cơ quan Nhà nước xuất hiện thẩm quyền ký quyết định hành động hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận mới.
Bước 3: Người kiến nghị cấp lại Giấy chứng nhận nhận Giấy chứng nhận trên Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện.
* Khái niệm đối tượng người dùng là tổ chức triển khai vào nước, hạ tầng tôn giáo, người Việt Nam định cư sinh sống thế giới xúc tiến Dự Án BĐS góp vốn đầu tư, tổ chức triển khai thế giới, cá thể thế giới.
Bước 1:Nộp hồ nước sơ trên Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Thiên nhiên môi trường.
Bước 2: Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thẩm tra và thụ lý hồ nước sơ. Trường hợp đủ điều kiện kèm theo cấp giấy thì chuẩn bị hồ nước sơ trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ra quyết định hành động huỷ Giấy chứng nhận cũ và ký GCN mới.
Bước 3:Trả kết quả trên Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Thiên nhiên môi trường.
– Trường hợp người tới nhận hộ giấy chứng nhận thì xuất hiện giấy uỷ quyền hoặc giấy ra mắt khái niệm đối tượng người dùng không thuộc lãnh đạo đơn vị chức năng trực tiếp nhận kết quả.
– Thời hạn trả giấy chứng nhận vào những ngày từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần vào giờ thao tác.
b) Thành phần hồ nước sơ
01 bộ hồ nước sơ (Nhiều giấy tờ vào hồ nước sơ yêu cầu nộp phiên bản sao sẽ xuất hiện chứng nhận hoặc chứng thực theo quy định của pháp lý về công chúng, chứng thực), bao gồm:
– Đơn kiến nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất – Mẫu số 02/ĐK-GCN (phát hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; sửa đổi, bổ sung cập nhật theo quy định trên Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT): Đơn kiến nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất;
– Sách vở chứng minh sẽ đăng tin mất Giấy chứng nhận ba lần vào thời hạn không thực sự mười ngày trên một trong số phương tiện vấn đề đại chúng sinh sống địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả hoạn);
– Giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc thiên tai, hoả hoạn (vào trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hoả hoạn).
c) Thời héc tạn giải quyết
– Khái niệm đối tượng người dùng là hộ mái ấm gia đình, cá thể người Việt Nam thì thời hạn giải quyết và xử lý không quá 15 ngày thao tác.
– Khái niệm đối tượng người dùng là tổ chức triển khai vào nước, hạ tầng tôn giáo, người Việt Nam định cư sinh sống thế giới xúc tiến Dự Án BĐS góp vốn đầu tư, tổ chức triển khai thế giới, cá thể thế giới thì thời hạn giải quyết và xử lý không thực sự ba mươi (30) ngày thao tác (không kể thời hạn ba mươi (30) ngày đăng tin thông tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện vấn đề đại chúng).
d) Kết quả xúc tiến thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất.
Theo luatduonggia

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button