Tin Tức

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất 2023

Đối với nhiều trường hợp khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất do thiên tai (như bão, lũ lụt, động đất) hoặc do các sự cố ngoài ý muốn (như hỏa hoạn), việc làm lại giấy chứng nhận này có thể trở nên rất phức tạp và đầy khó khăn nếu không hiểu rõ về trình tự thủ tục.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Căn cứ pháp lý cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Các văn bản quan trọng điều chỉnh Luật Đất đai, bao gồm:

  • Luật Đất đai ngày 26/11/2013, được sửa đổi và bổ sung từ Luật Đất đai năm 2009, là văn bản cơ bản quy định về việc sử dụng đất.
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai, chi tiết hóa các điều khoản của Luật để áp dụng trong thực tế.
  • Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 điều chỉnh một số điểm cụ thể trong Luật Đất đai để tối ưu hóa quản lý đất đai.
  • Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 tiếp tục điều chỉnh và bổ sung một số nội dung quan trọng của Luật Đất đai để đáp ứng và điều chỉnh trong quá trình thực thi.

Trình tự, thủ tục thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Khái niệm đối tượng người dùng là hộ gia đình, cá nhân trong nước:

Bước 1: Người dân yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng cách nộp hồ sơ tại văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ, và nhận kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận mới.

Bước 3: Người đề xuất cấp lại Giấy chứng nhận nhận Giấy chứng nhận mới tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

* Khái niệm đối tượng người dùng là tổ chức triển khai vào nước, hạ tầng tôn giáo, người Việt Nam định cư ở thế giới xúc tiến Dự Án BĐS góp vốn đầu tư, tổ chức triển khai thế giới, cá thể thế giới.

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xem xét và tiếp nhận hồ sơ. Nếu đủ điều kiện, chuẩn bị hồ sơ và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định hủy Giấy chứng nhận cũ và cấp Giấy chứng nhận mới.

Bước 3: Trả kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Người nhận Giấy chứng nhận cần có giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu từ đơn vị chức năng để nhận kết quả nếu không phải là người đứng đầu đơn vị trực tiếp.

Thời gian trả Giấy chứng nhận là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ làm việc.

Các loại giấy tờ cần thiết xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn kiến nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất – Mẫu số 02/ĐK-GCN theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT (đã được điều chỉnh theo Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT).
  • Sách vở chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận ba lần trong vòng mười ngày trên một phương tiện thông tin đại chúng địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả hoạn).
  • Giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc thiên tai, hoả hoạn (nếu việc mất giấy chứng nhận là do thiên tai, hoả hoạn).

Thời hạn giải quyết

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Khái niệm đối tượng người dùng là hộ gia đình, cá thể người Việt Nam thì thời hạn giải quyết và xử lý không quá 15 ngày thao tác.

Khái niệm đối tượng người dùng là hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam sẽ có thời hạn giải quyết và xử lý trong vòng 15 ngày làm việc.

Đối với tổ chức triển khai các dự án bất động sản, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thời hạn giải quyết và xử lý là 30 ngày làm việc (không tính thời gian đăng tin thông báo mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin công cộng).

Xem thêm:

Trả kết quả theo xác nhận địa chính

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất.

 

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button