Thị Trường

Thu hồi dự án treo đất ‘vàng’ phải trả lại 2024

Bài viết này nhằm giúp người đọc hiểu rõ về quá trình thu hồi dự án treo đất ‘vàng’ và lý do vì sao các dự án này phải được trả lại. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm dự án treo đất ‘vàng’, quy trình thu hồi và cách thức trả lại đất cho người dân.

Khái niệm dự án treo đất ‘vàng’

Dự án treo đất ‘vàng’ là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những dự án bất động sản mà các chủ đầu tư đã nhận đất từ nhà nước nhưng không triển khai xây dựng hoặc sử dụng đất một cách hiệu quả. Thông thường, việc treo đất ‘vàng’ nhằm mục đích chờ đợi tăng giá đất để bán lại với giá cao hơn.

Lý do thu hồi dự án treo đất ‘vàng’

Thu hồi dự án treo
Thu hồi dự án treo

Có nhiều lý do khiến chính phủ quyết định thu hồi dự án treo đất ‘vàng’. Một trong những lý do quan trọng nhất là để tăng cường sử dụng đất một cách hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của người dân. Việc thu hồi dự án treo đất ‘vàng’ giúp đưa các khu đất này vào sử dụng một cách hợp lý và phát triển kinh tế và xã hội.

Quy trình thu hồi dự án treo đất ‘vàng’

Quy trình thu hồi dự án treo đất ‘vàng’ bao gồm các bước sau đây:

 • Xác định các dự án treo đất ‘vàng’: Đầu tiên, chính phủ thực hiện việc xác định những dự án bất động sản được coi là treo đất ‘vàng’. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc kiểm tra danh sách các dự án chưa triển khai trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Thông báo và yêu cầu chủ đầu tư giải quyết: Sau khi xác định các dự án treo đất ‘vàng’, chính phủ sẽ thông báo và yêu cầu chủ đầu tư giải quyết vấn đề. Chủ đầu tư có thể được yêu cầu tiếp tục triển khai dự án, trả lại đất cho nhà nước hoặc thỏa thuận giải quyết theo hình thức khác.
 • Kiểm tra và xem xét hồ sơ: Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra và xem xét hồ sơ của các dự án treo đất ‘vàng’. Quá trình này có thể bao gồm việc kiểm tra tình trạng đất, tiến độ dự án và các văn bản liên quan khác.
 • Quyết định thu hồi: Sau khi kiểm tra và xem xét hồ sơ, chính phủ sẽ đưa ra quyết định về việc thu hồi dự án treo đất ‘vàng’. Quyết định này sẽ được thông báo cho chủ đầu tư và các bên liên quan.
 • Trả lại đất cho người dân: Cuối cùng, chính phủ sẽ tiến hành trả lại đất cho người dân hoặc sử dụng đất cho mục đích khác. Quá trình này có thể bao gồm việc tạo điều kiện để người dân sử dụng đất và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Các vấn đề liên quan đến việc thu hồi dự án treo đất ‘vàng’

Thu hồi dự án treo
Thu hồi dự án treo

Việc thu hồi dự án treo đất ‘vàng’ không phải là quá trình đơn giản và có thể gặp phải một số vấn đề. Một trong những vấn đề quan trọng là tiến độ và thời gian thu hồi. Đôi khi, việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến dự án treo đất ‘vàng’ có thể kéo dài trong một thời gian dài, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất.

Lợi ích của việc thu hồi dự án treo đất ‘vàng’

Việc thu hồi dự án treo đất ‘vàng’ mang lại nhiều lợi ích cho cả chính phủ và người dân. Một trong những lợi ích quan trọng nhất là tăng cường sử dụng đất hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của người dân. Đồng thời, việc thu hồi cũng giúp ngăn chặn tình trạng treo đất ‘vàng’ và giải phóng nguồn đất để phát triển kinh tế và xã hội.

ĐỀ XUẤT ĐỒNG Ý RÚT LẠI CÁC DỰ ÁN TRÌNH KHAI CHẬM

Vào tháng 12-2018, Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM đã chấp thuận yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên liên quan đến việc xử lý, kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ quyết định thực hiện 180 dự án không triển khai đúng kế hoạch sử dụng đất được cấp cho huyện hàng năm. Trong số này, có 80 dự án đã được HĐND TP thông qua.

Một cách rõ ràng và cụ thể, khái niệm về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến 2018 cho 100 dự án với tổng diện tích quy hoạch 812,9ha, nhưng không tuân thủ đúng theo kế hoạch sử dụng đất cấp cho huyện, sẽ được chấp thuận. Ủy Ban Nhân Dân TP sẽ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên giới thiệu một cách rõ ràng, và đề nghị Ủy Ban Nhân Dân TP xử lý nhiều vấn đề phát sinh sau giai đoạn công khai và minh bạch.

80 dự án nằm trong tình trạng thu hồi đất sẽ được HĐND TP thông qua với tổng diện tích quy hoạch đất 281,79ha. Ủy Ban Nhân Dân TP sẽ yêu cầu tiến hành thanh tra và kiểm tra pháp lý một cách nghiêm ngặt đối với nhiều dự án để HĐND TP kiểm soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quyền hạn.

Trong kỳ họp HĐND TP tháng 12-2022, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên TP Nguyễn Toàn Thắng đã cho biết rằng trong thời kỳ từ năm 2016 đến 2022, HĐND TP.HCM đã ban hành 13 nghị quyết về việc thay đổi mục tiêu và thu hồi đất đối với 532 dự án. Đến tháng 12-2022, TP.HCM sẽ hoàn thành 451 dự án và đang triển khai thực hiện 718 dự án. Trong số này, có 357 dự án đang chậm triển khai, 169 dự án sẽ bị hủy và những dự án còn lại đang được xem xét.

Ông Thắng đã xác nhận rằng đối với các dự án đủ điều kiện và có kế hoạch sử dụng đất, nhưng vẫn chậm triển khai mà không có lý do chính đáng, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục xử lý một cách quyết liệt.

Tại thủ đô Hà Nội, trong buổi gặp gỡ cử tri tháng 11-2022, Quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP thủ đô Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đã cho biết vào tháng 8-2022, thủ đô Hà Nội sẽ thu hồi 25 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 500ha. Ông Thanh cũng đã xác nhận quyết tâm của thủ đô Hà Nội trong việc thu hồi nhiều dự án chậm triển khai do các nhà đầu tư không thực hiện đúng theo kế hoạch.

Thu hồi dự án treo
Thu hồi dự án treo

QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ THU HỒI GIẤY GHI NHẬN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN ĐẦU TƯ

 • Khi có liên lạc với nhà góp vốn đầu tư:
 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phát hành biên phiên bản và ra quyết định hành động để xác định hành vi vi phạm pháp lý liên quan đến đất đai và thu hồi đất (trong trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án).
 2. Cơ quan đăng ký góp vốn đầu tư (ở cấp tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư) sẽ ra quyết định hành động ngừng hoạt động của dự án góp vốn đầu tư và thu hồi giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư.
 3. Nhà góp vốn đầu tư sẽ thực hiện thanh lý dự án góp vốn đầu tư theo quy định về thanh lý tài sản trong pháp luật.
 • Khi không thể liên lạc với nhà góp vốn đầu tư:
 1. Lập biên phiên bản về việc dự án góp vốn đầu tư ngừng hoạt động và không thể liên lạc với nhà góp vốn đầu tư.
 2. Gửi biên phiên bản yêu cầu nhà góp vốn đầu tư liên hệ với cơ quan đăng ký góp vốn đầu tư để xử lý việc ngừng hoạt động của dự án góp vốn đầu tư đến vị trí mà nhà góp vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan đăng ký góp vốn đầu tư.
 3. Trong vòng 30 ngày nếu nhà góp vốn đầu tư không liên hệ, cơ quan đăng ký góp vốn đầu tư sẽ thực hiện việc thông báo yêu cầu nhà góp vốn đầu tư liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi nhà góp vốn đầu tư đang cư trú hoặc cơ quan đại diện của quốc gia mà nhà góp vốn đầu tư có quốc tịch (gọi là nhà góp vốn đầu tư quốc tế). Đồng thời, thông tin yêu cầu liên hệ với cơ quan đăng ký góp vốn đầu tư để xử lý việc ngừng hoạt động của dự án góp vốn đầu tư sẽ được đăng tải trong vòng 90 ngày trên Cổng Thông tin về Góp vốn Đầu tư.
 4. Sau 12 tháng kể từ thời điểm dự án góp vốn đầu tư ngừng hoạt động mà không có khả năng liên lạc với nhà góp vốn đầu tư hoặc cơ quan đại diện hợp pháp của nhà góp vốn đầu tư, cơ quan đăng ký góp vốn đầu tư sẽ ra quyết định hành động để ngừng hoạt động của dự án góp vốn đầu tư.

Kết luận

Việc thu hồi dự án treo đất ‘vàng’ là một quá trình quan trọng để tăng cường sử dụng đất hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của người dân. Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm dự án treo đất ‘vàng’, quy trình thu hồi và lợi ích của việc thu hồi. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này và nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng đất một cách hiệu quả.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button