Tin Tức

Kịch bản nào cho Luật Đất Đai 2013 sửa đổi

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kịch bản nào cho Luật Đất đai 2013 sửa đổi và những điều quan trọng mà nó mang lại cho người dân Việt Nam. Chúng ta sẽ xem xét cách luật này sẽ được áp dụng vào năm 2024 và tác động của nó đối với thị trường đất đai và quyền sở hữu đất đai của cá nhân và tổ chức.

Kịch bản nào cho Luật Đất Đai 2013 sửa đổi
Luật Đất Đai 2013 sửa đổi

Giới thiệu về Luật Đất đai 2013

Luật Đất đai 45/2013/QH13, được Quốc hội thông qua vào ngày 29/11/2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014, đến nay vẫn là cột mốc quan trọng điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam.

Kịch bản nào cho Luật Đất Đai 2013 sửa đổi
Luật Đất Đai 2013 sửa đổi

Đây là bản luật gốc, định rõ các quy định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và quyền lợi của mọi người dân.

Luật Đất đai 2013 tập trung vào nhiều nội dung cơ bản liên quan trực tiếp đến người dân. Các quy định về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cũng như việc không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được đặc biệt chú trọng.

Luật cũng quy định về quy hoạch sử dụng đất ở cấp tỉnh và cấp huyện, đồng thời chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch, tạo ra các khu vực có kế hoạch rõ ràng cho phát triển bền vững.

Các điều khoản về thu hồi đất trong các dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ cũng được đề cập để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình phát triển đô thị.

Ngoài ra, Luật còn quy định về tiền thuê đất, phương pháp định giá đất, và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp quân đội, công an khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Tất cả những điều này tạo nên một hệ thống pháp luật chặt chẽ và minh bạch, hỗ trợ quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả.

>>> Xem thêm:

Những điểm mới trong Luật Đất đai 2013 áp dụng cho năm 2024

Kịch bản nào cho Luật Đất Đai 2013 sửa đổi
Luật Đất Đai 2013 sửa đổi

Các nội dung xem xét sửa đổi Luật đất đai

Trong phiên họp quan trọng này, Quốc hội đã xem xét và thông qua bốn vấn đề then chốt, bao gồm việc sửa đổi Luật Đất đai, sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, cũng như nghị quyết liên quan đến việc thiết lập các chính sách và cơ chế đặc thù.

Những biện pháp này được thiết lập nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc và đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, Quốc hội cũng đã tiến hành bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

Điều này sẽ được thực hiện từ nguồn dự phòng chung, tương ứng với sự tăng thu ngân sách trung ương trong năm 2022, hỗ trợ các nhiệm vụ quan trọng và các dự án đầu tư công.

Đặc biệt, việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ được thực hiện từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn, đánh dấu một bước quan trọng trong phát triển ngành điện lực quốc gia.

Nội dung lớn của Luật được sửa đổi hoàn thiện

Kịch bản nào cho Luật Đất Đai 2013 sửa đổi
Luật Đất Đai 2013 sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được trình bày tại kỳ họp này với sự cập nhật đầy đủ trong 16 chương và 260 điều, bao gồm việc bỏ 5 điều, sửa đổi và bổ sung tới 250 điều, không chỉ về nội dung mà còn về kỹ thuật so với dự luật trình tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Nổi bật trong nội dung là những điều khoản quan trọng về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cũng như việc không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, nói đến trường hợp nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Các điều chỉnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm cũng được đặc biệt chú ý. Điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa cũng được nêu rõ.

Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như các chỉ tiêu sử dụng đất được xác định, sẽ được lập và phê duyệt theo nguyên tắc cụ thể. Đồng thời, quy định về thu hồi đất trong các dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ cũng được điều chỉnh, tập trung vào phát triển, khai thác và quản lý quỹ đất.

Cuối cùng, quy định về tiền thuê đất, phương pháp định giá đất, và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp quân đội, công an khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế được đề cập chi tiết trong dự thảo này. Đặc biệt, Luật Đầu tư công không được sửa đổi, bổ sung trong kỳ họp này.

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), được trình bày tại kỳ họp này, đặc trưng với 15 chương và 210 điều, mang đến sự cập nhật và điều chỉnh mạnh mẽ so với dự luật trình tại kỳ họp thứ 6. Trong quá trình này, 4 điều được loại bỏ, 11 điều mới được thêm vào, và 15 điều được giữ nguyên, với việc chỉnh lý kỹ thuật chi tiết ở mỗi điều.

Quan trọng trong dự thảo là việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đặc biệt là trong các vấn đề như giải thích từ ngữ, ngân hàng chính sách, tiêu chuẩn và điều kiện cho người quản lý, người điều hành, và các chức danh khác của tổ chức tín dụng, ban kiểm soát. Ngoài ra, các điều chỉnh còn liên quan đến kiểm toán độc lập, hoạt động của tổ chức tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, tài chính, hạch toán và kế toán.

Kịch bản nào cho Luật Đất Đai 2013 sửa đổi
Luật Đất Đai 2013 sửa đổi

Dự thảo luật còn đặt ra một số vấn đề quan trọng mà Quốc hội cần xem xét chi tiết, bao gồm dự phòng rủi ro, can thiệp sớm vào tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cũng như kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Các điều khoản đặc biệt quan trọng được nêu rõ, bao gồm xử lý trường hợp tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, vay và cho vay đặc biệt; xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm; cũng như vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và các điều khoản về thi hành được đặt ra để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch của hoạt động tổ chức tín dụng.

Kết luận

Luật Đất đai 2013, là một luật quan trọng trong việc quản lý đất đai tại Việt Nam. Áp dụng của luật này cho năm 2024 mang lại nhiều lợi ích cho người dân và xã hội Việt Nam.

Tuy nhiên, để luật này thực sự mang lại hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực từ phía các tổ chức quản lý Đất Đai và ý thức tuân thủ từ phía người dân. Hy vọng rằng Luật Đất Đai 2013 sẽ tiếp tục được điều chỉnh và phát triển để phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button