Cho tặng quyền sử dụng đất thì phải làm những thủ tục gì 2023 ?

Cho tặng quyền sử dụng đất

Việc Cho tặng quyền sử dụng đất là một quy trình pháp lý quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa rõ ràng về các thủ tục và quy trình cần làm trong quá trình này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tặng cho quyền sử dụng đất và những thủ tục pháp lý cần thực hiện.

Cho tặng quyền sử dụng đất
Cho tặng quyền sử dụng đất

Cho tặng quyền sử dụng đất là gì?

Cho tặng quyền sử dụng đất
Cho tặng quyền sử dụng đất

Trước khi đi vào chi tiết thủ tục, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm tặng cho quyền sử dụng đất. Tặng cho quyền sử dụng đất là quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người tặng sang người nhận mà không có yêu cầu bồi hoàn giá trị. Quá trình này thường xảy ra trong gia đình hoặc giữa các thành viên gắn kết với nhau.

Điều kiện và yêu cầu để Cho tặng quyền sử dụng đất

Cho tặng quyền sử dụng đất
Cho tặng quyền sử dụng đất

Trước khi tiến hành tặng cho quyền sử dụng đất, có một số điều kiện và yêu cầu cần được đáp ứng. Dưới đây là những điều kiện và yêu cầu cơ bản:

Người tặng phải là chủ sở hữu của lô đất: Người tặng phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với lô đất và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu.

Người nhận phải là người được phép nhận: Người nhận phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Phải có sự đồng ý của người nhận: Người nhận phải đồng ý nhận tặng quyền sử dụng đất một cách tự nguyện và không bị ép buộc.

Quy trình Cho tặng quyền sử dụng đất

Cho tặng quyền sử dụng đất
Cho tặng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 75 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bổ sung Luật Đất đai 2013, quy trình tách hoặc hợp thửa đất được thực hiện như sau:

Người sử dụng đất cần nộp đầy đủ hồ sơ đề xuất tách hoặc hợp thửa tại Văn phòng Đăng ký đất đai cụ thể như sau:

 • Tiến hành đo đạc, phân chia đất thành các thửa đất mới.
 • Lập hồ sơ đề xuất gửi cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất ở các thửa đất mới được tách hoặc hợp.
 • Cập nhật thông tin, điều chỉnh tài liệu đo đạc đất đai và hạ tầng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp tục xử lý, tùy thuộc vào việc nộp hồ sơ tại cấp xã.

Để phân chia thửa đất do việc chuyển nhượng một phần diện tích đất, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại hoặc đấu giá bán đất, hoặc trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc nhóm người sử dụng đất, xử lý các hợp đồng thế chấp ngân hàng, góp vốn, hoặc kê biên đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định thi hành án (được gọi là việc chuyển quyền), Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành các công việc sau:

 • Tiến hành đo đạc và phân lô thửa đất.
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký việc chuyển nhượng theo quy định trong Nghị định này về khái niệm phần diện tích không chuyển nhượng; đồng thời xác nhận thay thế vào Giấy chứng nhận sẽ được cấp hoặc nộp cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất về phần diện tích không chuyển nhượng của thửa đất; điều chỉnh, cập nhật thông tin vào hồ sơ đo đạc đất đai và hạ tầng; cấp cho người sử dụng đất hoặc nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp tục xử lý, tùy thuộc vào việc nộp hồ sơ tại cấp xã.

Dựa trên quy định của Nghị định 43/2014/NĐ – CP áp dụng cho việc thực thi Luật đất đai, việc xin tách thửa đất phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ cần gồm:

 • Đơn đề xuất đăng ký chuyển nhượng (theo mẫu): 01 bản chính.
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất: 01 bản chính và 02 bản sao công chứng.
 • Hồ sơ kỹ thuật của thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc lập (bản chính).
 • Bản sao CMND, sổ hộ khẩu của người tặng và người được tặng (đã công chứng).
 • Hợp đồng tặng, chuyển quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan công chứng (bản chính).
 • Giấy khai sinh của người tặng và người được tặng.
 • Biên nhận nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.
 • Bản khẳng định lần đầu tiên được tặng hoặc chuyển nhượng.

Hồ sơ được nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường tự nhiên cấp huyện nơi có nhà đất.

Về việc tặng đất, theo quy định tại Điều 167, Khoản 3, Luật đất đai 2013: a) Các hợp đồng chuyển nhượng, tặng, thế chấp hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp được miễn. d) Công chứng thực hiện tại các cơ quan công chứng hoặc xác nhận tại Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Do đó, để thực hiện thủ tục tặng đất từ phụ huynh cho con, phụ huynh cần đến cơ quan công chứng tại tỉnh, TP. Hồ Chí Minh nơi có đất hoặc Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để thực hiện công chứng/xác nhận hợp đồng. Sau khi hợp đồng được công chứng/xác nhận, thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất có thể được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai với hồ sơ bao gồm:

 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Các văn bản khác như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…

Chi phí và thời gian thực hiện Cho tặng quyền sử dụng đất

Cho tặng quyền sử dụng đất
Cho tặng quyền sử dụng đất

Căn cứ vào quy định tại Khoản 4, Điều 4 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng nhà đất giữa các quan hệ gia đình, phụ huynh khi tặng quyền sử dụng đất cho con sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn cần thực hiện các thủ tục kê khai thuế tại Chi cục Thuế của quận/huyện có nhà đất.

Theo Khoản 10, Điều 4 của Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, trường hợp nhà, đất được nhận thừa kế hoặc tặng giữa các quan hệ gia đình nhất định sẽ được miễn lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, để được miễn lệ phí trước bạ, phụ huynh cần cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất lần đầu.

Theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC của Sở Trung tâm Tài chính, nhà, đất được tặng giữa cha mẹ và con thì không cần phải nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, phải cung cấp các tài liệu hợp lệ như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu… cho cơ quan thuế để chứng minh mối quan hệ gia đình và không phải nộp lệ phí trước bạ.

Do đó, việc tặng quyền sử dụng đất từ phụ huynh cho con sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, có thể phát sinh một số lệ phí khác như: lệ phí đo đạc (1.500 đồng/mét vuông), lệ phí thẩm định (0,15% giá trị chuyển nhượng hoặc 100.000 – 5.000.000 đồng/trường hợp), lệ phí cấp sổ đỏ chính chủ (tùy từng trường hợp, có thể từ 100.000 đồng/1 lần cấp).

Lưu ý khi Cho tặng quyền sử dụng đất

Cho tặng quyền sử dụng đất
Cho tặng quyền sử dụng đất

Trong quá trình tặng cho quyền sử dụng đất, có một số lưu ý mà bạn nên biết:

Tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan: Trước khi tiến hành thủ tục tặng, bạn nên tìm hiểu và hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình.

Sử dụng dịch vụ từ chuyên gia: Việc tặng cho quyền sử dụng đất có thể phức tạp và rắc rối. Do đó, bạn có thể cân nhắc việc sử dụng dịch vụ từ một chuyên gia hoặc luật sư để được tư vấn và hỗ trợ trong toàn bộ quá trình.

Giữ kỷ lục và bản sao các giấy tờ: Bạn nên sao lưu và giữ kỷ lục của tất cả các giấy tờ liên quan để tránh mất mát hoặc tranh chấp trong tương lai.

Kiểm tra lại thông tin trước khi ký kết hợp đồng: Trước khi ký kết hợp đồng tặng, bạn nên kiểm tra lại thông tin và điều khoản để đảm bảo rằng không có sai sót hay thiếu sót.

Tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm: Nếu bạn chưa từng tiến hành việc tặng cho quyền sử dụng đất trước đây, hãy tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm hoặc gia đình để được hỗ trợ và thông tin chi tiết hơn.

Xem thêm:

Kết luận:

Việc tặng cho quyền sử dụng đất là một quá trình phức tạp nhưng quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Bằng việc hiểu rõ về thủ tục và quy trình cần làm, bạn có thể tiến hành việc này một cách hiệu quả và tránh các tranh chấp pháp lý trong tương lai. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về việc tặng cho quyền sử dụng đất.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *