Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất 2023

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất

Thông tin về Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất  được quy định theo các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý địa chính, thường là Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Đăng ký đất đai. Quy trình cụ thể và các giấy tờ cần thiết sẽ được quy định rõ trong các văn bản pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Để nộp hồ sơ, bạn cần đến trực tiếp các cơ quan quản lý địa chính hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định của địa phương. Thông thường, thông tin về nơi nộp hồ sơ cũng được công bố công khai trên trang web của cơ quan chức năng hoặc thông qua các thông báo của địa phương.

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất
Cho tặng quyền sử dụng đất

Để tiến hành thủ tục hồ sơ bổ sung tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy trình được xác định theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa chính, như Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Đăng ký đất đai tại địa phương.

 1. Người nộp hồ sơ:
  • Đối với người đề xuất, họ cung cấp giấy ghi nhận và nộp hồ sơ tại Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai của huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân tương ứng.
 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
  • Kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện, cung cấp giấy biên nhận cho người nộp.
  • Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 03 ngày.
 3. Nếu nộp hồ sơ tại cấp xã:
  • Ủy Ban Nhân Dân xã sẽ có trách nhiệm:
   • Kiểm tra hồ sơ.
   • Xác nhận thông tin về tài sản, quyền sở hữu, tranh chấp, phù hợp với quy định về xây dựng và thiết kế.
   • Gửi hồ sơ đến Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai.
 4. Nếu nộp tại Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai:
  • Cơ quan này tiến hành:
   • Gửi hồ sơ tới Ủy Ban Nhân Dân xã để xác nhận các thông tin về tài sản, quyền sở hữu và xác nhận thực trạng tài sản.
   • Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản.
   • Gửi thông tin đến cơ quan thuế để xác lập nghĩa vụ tài chính.
   • Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên cung cấp giấy ghi nhận.
 5. Cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên:
  • Kiểm tra hồ sơ và cung cấp giấy ghi nhận sau khi được cơ quan thẩm quyền xác nhận.
 6. Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai:
  • Update thông tin vào hồ sơ địa chính và cung cấp giấy ghi nhận cho người nộp.
  • Trường hợp là hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể, người nộp cần trình bản chính giấy tờ.

Quy trình này giúp bổ sung thông tin về tài sản đất đai vào hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý địa chính.

Xem thêm:

Cách thực hiện Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Quy trình nộp hồ sơ bổ sung thông tin về tài sản đất đai được xác định theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh. Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ tại Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai của huyện hoặc cơ quan được ủy quyền tiếp nhận theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

Đối với các trường hợp đặc biệt như hộ mái ấm gia đình, cá thể hoặc cộng đồng dân cư dân sinh sống tại xã và khi có nhu cầu cụ thể, họ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nếu điều này được quy định và ủy quyền theo đúng quy trình của địa phương.

Điều này giúp tạo thuận lợi cho người dân khi muốn thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản đất đai và đồng thời tạo điều kiện cho họ tiếp cận với cơ quan chức năng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Thành phần và số lượng bổ sung đối với tài sản gắn liền trên đất

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Thành phần hồ sơ đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền trên đất

Trong trường hợp ghi nhận bổ sung quyền sở hữu đối với nhà tại, quy trình cần tuân theo các bước sau:

 1. Đơn đăng ký và giấy ghi nhận:
  • Người đề xuất cần điền đơn đăng ký theo Mẫu số 04/ĐK và cung cấp giấy ghi nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, và tài sản khác gắn liền với đất.
 2. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu:
  • Phiên bản sao của các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (có thể là giấy tờ như chứng minh thư, sổ đỏ, bản vẽ, v.v.) cần được công chứng hoặc xác nhận.
  • Người nộp hồ sơ cần xuất trình phiên bản sao giấy tờ này và cung cấp phiên bản chính cho cán bộ tiếp nhận hồ nước sơ kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin trong giấy tờ.

Các bước này giúp đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đầy đủ, đồng thời xác minh quyền sở hữu của người đề xuất thông qua các tài liệu và giấy tờ liên quan.

Hộ gia đình và cá nhân trong nước phải có một số loại giấy tờ sau

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Đó là một chuỗi rất phức tạp các yêu cầu và điều kiện liên quan đến việc xác nhận, chứng minh quyền sở hữu và điều kiện xây dựng nhà tại. Các trường hợp và điều kiện cụ thể yêu cầu nhiều loại giấy tờ hoặc giấy tờ khác nhau, như:

 • Giấy phép xây dựng:
  • Khi cần phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật, quy trình yêu cầu việc xác nhận diện tích xây dựng không đúng so với giấy phép đã được cấp.
 • Hợp đồng mua bán hoặc các văn bản liên quan đến giao, tặng, hoặc mua bán nhà tại:
  • Điều này áp dụng cho các trường hợp đặc biệt như mua bán theo quy định của chính phủ hoặc các giao kèo đặc biệt.
 • Quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
  • Khi việc xác định quyền sở hữu cần sự can thiệp của các cơ quan chức năng như tòa án hoặc cơ quan nhà nước.
 • Các văn bản xác nhận từ cơ quan nhà nước:
  • Điều này áp dụng cho các trường hợp cần xác nhận từ cơ quan nhà nước về việc nhà tại không thuộc diện sở hữu nhà nước theo quy định của luật pháp.

Mỗi trường hợp đề cập đến các điều kiện cụ thể và yêu cầu về quyền sở hữu, mua bán, xây dựng đều đòi hỏi các văn bản, giấy tờ xác thực khác nhau để chứng minh và xác nhận thông tin liên quan.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà tại trên Việt Nam phải có những giấy tờ sau

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Các tài liệu và giấy tờ liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu nhà tại thông qua các giao kèo, hợp đồng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà tại. Các văn bản và giấy tờ có thể bao gồm:

 1. Giấy tờ và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu qua giao kèo:
  • Các tài liệu chứng minh việc chuyển quyền sở hữu nhà tại thông qua các giao kèo mua bán, nhận tặng, hoặc nhận thừa kế theo quy định của pháp luật.
 2. Hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn, hoặc hợp đồng liên minh thương mại:
  • Các hợp đồng liên quan đến việc sử dụng đất, việc góp vốn, hoặc các hợp đồng khác liên quan đến việc xây dựng, tạo lập tài sản và sử dụng đất, cần được công chứng hoặc xác nhận theo quy định của luật pháp.
 3. Phiên bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất:
  • Đối với trường hợp nhà sở hữu nhà tại mà không đồng thời là người sử dụng đất sinh sống, việc cần có phiên bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai.

Những tài liệu này thường được yêu cầu và sử dụng để xác nhận và chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, và các giao kèo pháp lý liên quan đến nhà tại.

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Khi việc ghi nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất liên quan đến dự án công trình xây dựng, các tài liệu và thông tin cần thiết có thể bao gồm:

Để đáp ứng yêu cầu, văn bản đề cập đến các bước cần thiết khi ghi nhận quyền sở hữu dự án công trình xây dựng được mô tả như sau:

Đầu tiên, việc đăng ký phải bao gồm việc cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà theo mẫu số 04/ĐK.

Cụ thể, điều (2) chỉ ra rằng giấy tờ phải được công chứng hoặc xác nhận, đặc biệt khi liên quan đến quyền sở hữu dự án công trình xây dựng. Nếu có bất kỳ sự không phù hợp nào giữa việc xây dựng và giấy phép, ý kiến của cơ quan cấp phép sẽ được yêu cầu để xác nhận diện tích xây dựng đúng với giấy phép và không ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án.

Ngoài ra, việc sở hữu và giao dịch đối với dự án cần được chứng minh bằng giấy tờ hoặc giấy tờ chứng nhận từ các cơ quan có thẩm quyền.

Điều quan trọng tiếp theo là sự phù hợp của dự án với thông tin đã ghi trong giấy tờ. Nếu có bất kỳ không phù hợp nào, cần có xác nhận từ cơ quan cấp xã về việc hoàn thành dự án trước ngày 01/7/2004 hoặc việc thiết kế đúng với dự án xây dựng sau thời điểm đó.

Trong trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu dự án, cần xác nhận từ Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc hoàn thành dự án hoặc việc thiết kế phù hợp.

Cuối cùng, phiên bản thuận tình của người sử dụng đất cần được chứng minh thông qua các quy trình công chứng hoặc xác nhận theo quy định pháp lý, đặc biệt khi nhà sở hữu dự án cũng là người sử dụng đất.

Trường hợp ghi nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất là rừng sản xuất là rừng trồng:

Để tiến hành ghi nhận quyền sở hữu rừng sản xuất – rừng trồng, đề xuất đơn phải kèm theo giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK.

Cụ thể, trong tương lai, việc ghi nhận quyền sở hữu rừng sản xuất – rừng trồng yêu cầu việc giấy tờ phải được công chứng hoặc xác nhận. Nếu có sự chứng minh của Nhà nước về việc giao đất, thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho mục đích trồng rừng sản xuất, thông tin này cần được xác định trong giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Thông tin liên quan đến giao rừng sản xuất là rừng trồng cũng cần được đầy đủ và chứng minh thông qua giấy tờ và giấy tờ tương ứng.

Các giao dịch như mua bán, tặng đến hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất – rừng trồng cần được chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật.

Mọi quyết định từ Tòa án nhân dân hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý liên quan đến quyền sở hữu rừng sản xuất – rừng trồng sẽ có hiệu lực theo đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu rừng trồng, như trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư muốn tự trồng rừng sản xuất, cần xác nhận từ Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai về việc đủ điều kiện và có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Phiên bản thoả thuận của người sử dụng đất đối với việc sử dụng đất để trồng rừng sản xuất sẽ được chứng minh hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật, đặc biệt khi chủ nhà là người sở hữu rừng sản xuất – rừng trồng và đồng thời là người sử dụng đất.

Trường hợp ghi nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất là cây lâu năm:

Để ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm, đơn đăng ký phải đi kèm với giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản liên quan theo Mẫu số 04/ĐK.

Trong trường hợp ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm trong tương lai, giấy tờ cần được công chứng hoặc xác nhận. Điều này bao gồm việc xác minh từ Nhà nước về việc giao đất, thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho mục đích trồng cây nhiều năm phải phù hợp với mục tiêu sử dụng đất được ghi trong giấy tờ đó.

Mọi giao dịch như mua bán, tặng đến hoặc thừa kế liên quan đến cây nhiều năm cần được xác nhận hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Các quyết định từ Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý liên quan đến quyền sở hữu cây nhiều năm sẽ có hiệu lực theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu cây nhiều năm, như trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư muốn trồng cây nhiều năm, cần xác nhận từ Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai về việc đủ điều kiện và có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Phiên bản thoả thuận của người sử dụng đất về việc sử dụng đất để trồng cây nhiều năm sẽ được chứng minh hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật, đặc biệt khi chủ nhà là người sở hữu cây nhiều năm và đồng thời là người sử dụng đất.

Để ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm, cần điền đơn đăng ký kèm theo giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác liên quan theo Mẫu số 04/ĐK.

Đối với việc ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm trong tương lai, giấy tờ cần được công chứng hoặc xác nhận. Việc này bao gồm xác minh từ phía Nhà nước về việc giao đất, thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho mục đích trồng cây nhiều năm, phải phù hợp với mục tiêu sử dụng đất được ghi trong giấy tờ.

Các giao dịch như mua bán, tặng đến hoặc thừa kế liên quan đến cây nhiều năm cần được xác nhận hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.

Quyết định từ Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý về quyền sở hữu cây nhiều năm sẽ có hiệu lực theo đúng quy định pháp luật.

Nếu không có giấy tờ về quyền sở hữu cây nhiều năm, như trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư muốn trồng cây nhiều năm, cần xác nhận từ Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai về việc đủ điều kiện và có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Phiên bản thoả thuận của người sử dụng đất về việc sử dụng đất để trồng cây nhiều năm sẽ được chứng minh hoặc xác nhận theo quy định pháp luật, đặc biệt khi chủ nhà là người sở hữu cây nhiều năm và đồng thời là người sử dụng đất.

Thời gian trả hồ sơ đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất

hời hạn 20 ngày không bao gồm các khâu như nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính của người sử dụng đất, việc xem xét xử lý vi phạm pháp lý, hay thời gian cần cho việc trưng cầu giám định.

Đối với các khu vực như xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, xa, hoặc những nơi mà hoàn cảnh xã hội và tài chính gặp khó khăn, thời hạn thực hiện có thể được kéo dài thêm 15 ngày.

Kết quả của quá trình thủ tục hành chính cần được trả lại cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xử lý.

Đối tượng làm thủ tục hành chính

Theo quy định pháp luật ở Việt Nam, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cũng như người Việt Nam định cư sinh sống ở nước ngoài đều có quyền sở hữu nhà tại gắn liền với quyền sử dụng đất để sinh sống tại Việt Nam. Điều này giúp họ có nơi ổn định, an cư và phát triển cuộc sống tại quê hương một cách bền vững.

Cơ quan tiếp nhận xử lý đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động là Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện.

Cơ quan hoặc cá nhân được ủy quyền hoặc được phân công tiến hành (nếu có): không có thông tin cụ thể.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trụ sở Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp huyện.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến nhà ở, dự án xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, cũng như Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả tiến hành thủ tục hành chính

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ

Giấy chứng nhận

Lệ phí

Lệ phí địa chính (mức thu do Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định hành động). Hộ gia đình, cá nhân ở vùng nông thôn không phải nộp lệ phí địa chính.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phát hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

Các mẫu số 04a/ĐK, 04b/ĐK và 04d/ĐK là các mẫu đơn đăng ký và cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản liên quan đến đất. Cụ thể:

Mẫu số 04a/ĐK: Đây là mẫu đơn để đăng ký và cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác liên quan đến đất.

Mẫu số 04b/ĐK: Mẫu này dùng để liệt kê danh sách người sử dụng cộng đồng thửa đất và nhà sở hữu cộng đồng các tài sản gắn liền với đất.

Mẫu số 04d/ĐK: Đây là mẫu để liệt kê danh sách các tài sản gắn liền với đất trên một thửa đất cụ thể.

Các mẫu số này thường được sử dụng trong các quy trình hành chính và ghi chép thông tin về quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Yêu cầu, điều kiện kèm theo tiến hành thủ tục hành chính

Đối với trường hợp ghi nhận quyền sở hữu rừng sản xuất, việc trả tiền liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng rừng hoặc các khoản tiền phải nộp cho Nhà nước khi được giao rừng không thể dựa trên nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Đất đai có một số văn bản điều chỉnh, bao gồm:

 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của cơ quan chỉ đạo chính phủ, chi tiết hóa một số điều trong Luật Đất đai.
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và Môi trường, quy định về sổ địa chính.
 • Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và Môi trường, điều chỉnh về giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Sở Trung ương Tài chính, quy định về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *