Sở hữu bất động sản thứ hai, người dân TP.HCM có thể phải chịu các loại thuế nào?

TP.HCM yêu cầu tăng mức thu tương quan nhà khu đất thứ hai trở lên, cụ thể là lệ phí trước bạ lúc mua, nhận chuyển nhượng ủy quyền; thuế sử dụng khu đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá thể từ hoạt động chuyển nhượng ủy quyền nhà khu đất thứ hai trở lên.
  • Nóng vào tuần: Ở thời điểm cuối năm, gửi tiền tiết kiệm hoặc góp vốn đầu tư bất động sản?
  • Dòng vốn tiếp tục chảy qua các tỉnh nếu như TP.HCM đánh thuế bất động sản thứ 2?

Kiến nghị này được Ủy Ban Nhân Dân TPHCM nêu vào dự thảo Nghị quyết thay cho thế Nghị quyết 54 gửi tới Sở Kế hoạch và Góp vốn đầu tư thẩm định trước lúc trình Chính phủ nước nhà.

Dự thảo lần này có nhiều update so với phiên bản gửi Chính phủ nước nhà vào tháng 12/2022, trong số đó đáng quan tâm là yêu cầu thu thuế nhà khu đất thứ hai trở lên với hai phương án.

TP.HCM yêu cầu tăng mức thu tương quan nhà khu đất thứ hai trở lên. Ảnh minh họa

Phương án 1, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị thử nghiệm thu thuế nhà và khu đất sinh sống mà người sở hữu không trực tiếp sử dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quy định mức thuế, phương pháp tính và thời hạn được áp dụng.

Phương án 2, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng mức thu tương quan nhà khu đất thứ hai trở lên, cụ thể là: lệ phí trước bạ lúc mua, nhận chuyển nhượng ủy quyền; thuế sử dụng khu đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá thể từ hoạt động chuyển nhượng ủy quyền nhà khu đất thứ hai trở lên.

Mức tăng do HĐND TP. Hồ Chí Minh quyết định hành động, gồm: thuế sử dụng khu đất phi nông nghiệp khái niệm khu đất sinh sống (không thực sự 5 lần mức hiện nay hành) và thuế thu nhập cá thể từ hoạt động chuyển nhượng ủy quyền nhà khu đất thứ hai trở lên (không thực sự gấp đôi mức hiện nay hành); tăng tỷ trọng thu lệ phí trước bạ lúc mua, nhận chuyển nhượng ủy quyền nhà khu đất thứ hai trở lên từ mức 0,5% giá bán trị chuyển nhượng ủy quyền lên mức 2% và mức tối nhiều chuyển nhượng ủy quyền một hồ nước sơ từ mức 500 triệu đồng lên một tỷ VNĐ.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hưởng trọn 100% số thu tăng thêm từ khoản này và không dùng làm xác lập tỷ trọng Phần Trăm với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và địa phương.

Kiến nghị thử nghiệm thu thuế với ngôi nhà thứ hai trở lên sẽ được đề cập vào Dự thảo nghị quyết chủ trương thử nghiệm tạo nên động lực tăng trưởng TP.HCM (thay cho Nghị quyết 54/2017 về cơ chế đặc trưng), được Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM gửi Chính phủ nước nhà trong thời điểm tháng 12/2022.

Phương thức này được mang đến tiếp tục tránh việc đầu tư mạnh bỏ phí nhà, khu đất vào Dự Án BĐS bất động sản, tạo tiêu tốn lãng phí nguồn lực có sẵn xã hội, đồng thời là hạ tầng sở dĩ xây dựng dựng chủ trương cộng đồng sau này.

Một vài Chuyên Viên cũng từng đề cập tới việc đánh thuế người có nhiều bất động sản như một giải pháp đặc trị sốt khu đất và bình ổn giá bán nhà.

Ông Ông Lê Hoàng Châu, Quản trị Thương Hội bất động sản TP.HCM mang đến rằng, việc đánh đánh thuế người có nhiều bất động sản tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh và lý thuyết hành vi mua, bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu đất trên thị trường bất động sản hướng tới tiềm năng tăng trưởng trong lành, ổn định, vừa thỏa mãn nhu cầu đúng yêu cầu thực (mua nhà sở dĩ sinh sống) của người tiêu sử dụng, vừa thỏa mãn nhu cầu yêu cầu góp vốn đầu tư Marketing Thương mại trong phòng góp vốn đầu tư thứ cung cấp (mua nhà khu đất sở dĩ góp vốn đầu tư, mang đến thuê), vừa giải quyết và xử lý được yêu cầu cất giữ tài sản bằng nhà, khu đất của người dân.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage